Kierunek klasyczny (nurt administracyjny) - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Kierunek klasyczny (nurt administracyjny) - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (107 KB)
1 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: kierunek klasyczny (nurt administracyjny) w teorii organizacji i zarządzania; Henri Fayol, Max Weber.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

20. Kierunek klasyczny (nurt administracyjny) w teorii organizacji i zarządzania.

Glówni przedstawiciele tego kierunku to: Henri Fayol, Max Weber.

Henri Fayol – inżynier górnik, napisał dzieło pt: „Administracja ogólna i

przemysłowa” oraz 14 zasad zarządzania, a wśród nich: 1. zasada hierarchii – generuje nierówności organizacji, dzieli

pracowników na przełożonych, którzy są „nad” i na podwładnych,

którzysą „pod”. Konsekwencją tej zasady jest droga służbowa w

organizacji. 2. zasada autorytetu – mówi o tym, że są 2 autorytety: formalny

(stanowiska, formalny oznacza zapisany w dokumentach) i osobisty

(związany z człowiekiem, który jakieś stanowisko zajmuje).

3. zasada centralizacji – może być rozumiana jako proces lub stan. Jako proces oznacza przejmowanie uprawnień decyzyjnych szczebli

niższych przez wyższe – jest to ruch uprawnień decyzyjnych w

hierarchii z dołu do góry.Jako stan jest to sytuacja, w której

większość uprawnień decyzyjnych w mało istotnych sprawach

umieszczona jest na najwyższych szczeblach. 4. zasada jedności rozkazodawstwa – mówi o tym, iż każdy

pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od 1 przełożonego.

Rozwiązując problem klasyfikacji menedżerów Fayol zamiast

systemu funkcjonalnego propagował system sztabów gromadzących pracowników doradczych, służących radą kompetentną.

5. zasada jednolitości kierownictwa – w każdej organizacji

powinien być 1 szef, stojący na jej czele i wszyscy pracownicy

powinni realizować 1 plan, obowiązujący wszystkich.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument