Firma doradcza - Notatki - Biznesplan - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Firma doradcza - Notatki - Biznesplan - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (295 KB)
10 strona
510Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: firma doradcza. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Biznesplan- Biura Fenix sp.

z.o.o.

docsity.com

1. Streszczenie

Niniejszy biznesplan został przygotowany przez Piotr Trwoga, Arkadiusza Pełka, Marka Rozum, dla potrzeb uruchomienia Biura Fenix sp. z o.o..

Łączne nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem Salonu będą kształtować się na poziomie 97 415 zł. Z tej kwoty 25 000 zł stanowić będzie kredyt bankowy na uruchomienie działalności.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, firma powinna przynieść zysk netto w III roku działalności(82 101 zł). W dalszych latach poziom zysku powinien systematycznie się podnosić i przekroczyć 100 000 zł.

W I roku firma nie wykaże się rentownością, jednak w latach kolejnych przy systematycznym pozyskiwaniu klientów rentowność wyniesie 2,14 % w II roku oraz spodziewane 20,40 % w III roku działalności.

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej w założonym podmiocie.

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Nazwa i forma prawna

Fenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Fenix sp. z o.o.

2.2. Przedmiot działalności

69.10. Działalność prawnicza 69.20. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

2.3. Siedziba i terytorium działania

Biuro Fenix mieści się przy ul. Chmielnej, 00-021 Warszawa

Terytorium działania biura obejmuje teren Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego.

2.4. Charakterystyka właściciela

Właścicielami firmy Fenix sp. z o.o. są Arkadiusz Pełka, Piotr Trwoga, Łukasz Syrek i Marek Rozum - studenci III roku studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spółka Fenix to pierwsza firma założona przez ww. osoby jednak pierwsze doświadczenia w dziedzinie prawa i księgowości stowarzyszeń miały miejsce podczas studiów. Współzałożyciele pełnili funkcje odpowiedzialne za sprawy finansowe w różnych organizacjach studenckich w Szkole Głównej Handlowej.

Całość kapitału zakładowego (89 874 zł) została wniesiona przez współwłaścicieli.

3. Analiza SWOT

3.1. Mocne strony

o Doświadczony, kompetentny kapitał ludzki o Korzystna lokalizacja biura (ze względu na środki komunikacji) o Atrakcyjne ceny i zniżki dla stałych klientów

docsity.com

o Usługi dostosowane do potrzeb klienta o Innowacyjne ułatwienia dla klientów (np. elektroniczny system przypominania) o Wykorzystywanie najnowszych programów finansowo-księgowych o Sprawny i szybki system obsługi klienta (w oparciu o nowoczesne aplikacje internetowe)

3.2. Słabe strony

o Brak doświadczenia w branży o Brak wyrobionej marki na rynku o Ograniczony kapitał

3.3. Szanse

o Rozwój przedsiębiorczości (potrzeba usług księgowych i doradczych) o Niewielka liczba konkurentów oferująca kompleksowy wachlarz usług dla przedsiębiorstw o Duży i chłonny rynek o Rosnąca tendencja do korzystania przez firmy z usług zewnętrznych (outsourcing)

3.4. Zagrożenia

o Niechęć przedsiębiorstw do zmiany dotychczasowego biura rachunkowego o Możliwość poszerzania asortymentu przez inne biura rachunkowe o Możliwość pojawiania się na rynku nowych konkurentów o Inwestycje zagraniczne w sektorze BPO

4. Cele przedsiębiorstwa

4.1. Cele krótkoterminowe

o Wykreowanie wizerunku Biura Fenix Sp. z o.o. jako profesjonalnego i godnego zaufania biura rachunkowo-doradczego (w 1. roku działalności).

o Pozyskanie 28 stałych klientów na usługi doradztwa prawnego do końca 1. roku o Pozyskanie 20 stałych klientów na usługi księgowo-podatkowe do końca 1. roku o Reprezentowanie 4 klientów przed urzędami do końca 1. roku o Dbanie o utrzymanie płynności finansowej o Przejęcie 5 klientów od konkurencji do końca 1. roku

4.2. Cele długoterminowe

o Uzyskanie rentowności na kapitale własnym ponad 30% o Przejęcie 2 biur rachunkowych (jednoosobowych) działających na rynku o Pozyskanie 60 stałych klientów na usługi doradztwa prawnego do końca 3. roku o Pozyskanie 52 stałych klientów na usługi księgowo-podatkowe do końca 3. roku o Reprezentowanie 10 klientów przed urzędami do końca 3. roku o Dbanie o jakość usług i podtrzymywanie wizerunku profesjonalnego, solidnego biura o Zwiększenie ilości etatów do 10 do końca 3. roku (zatrudnienie nowych doradców i księgowych)

6. Plan działalności operacyjnej

6.1. Technologia usług

Działalność operacyjna prowadzone będzie przede wszystkim siedzibie biura rachunkowo-doradczego Fenix Sp. z o.o.. Dokładne miejsce oraz specyfikacja świadczonych usług zależeć będzie od ich rodzaju.

Usługi księgowe: o Powierzenie prowadzenia usług księgowych zostanie zawsze poprzedzone podpisaniem umowy o

świadczeniu usług. Treść umowy w głównej części będzie wystandaryzowana ale jej część cześć będzie wymagała wcześniejszej konsultacji i klientem. Minimalny okres umowy to 12 miesięcy lub do

docsity.com

zamknięcia najbliższego roku obrotowego. Okres wypowiedzenia będzie trwał 1 miesiąc i obowiązuje każdą ze stron.

o Powierzenie prowadzenia usług kadrowo – płacowych przez dotychczasowych klientów nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy a będzie skutkować jedynie wystawieniem odpowiednio wyższej kwoty faktury.

o Klienci samodzielnie dostarczają dokumenty do biura rachunkowego do 13. dnia każdego miesiąca. o Usługa dodatkowa: możliwość odbioru dokumentów od klienta po wcześniejszym uzgodnieniu

daty (za dodatkową opłatą uzależnioną od odległości biura klienta). o Usługa dodatkowa: możliwość przydzielenia stałego pracownika opiekującego się

rachunkowością danego Klienta. o Klienci będą mogli korzystać z bezpłatnego systemu przypominania o terminie składania dokumentów

(przy wykorzystaniu poczty elektronicznej). o Dokumenty składane przez Klienta muszą wystawione, opisane według wzoru określonych wzorów

zawartych w umowie z Klientem (celem wyeliminowania problemów przy wprowadzaniu danych do systemu w biurze).

o Klienci oczekujący na przekazanie dokumentów będą mieli do dyspozycji poczęstunek (kawa, herbata, napoje, ciastka);

o Do prowadzenie usług księgowych będzie wykorzystywany program komputerowy System Symfonia® Premium, oferowany przez firmę Iron Soft w następujących modułach: 1) Symfonia Finanse i Księgowość 2) Symfonia Analizy Finansowe 3) Symfonia Środki Trwałe 4) Symfonia Kadry i Płace

Doradztwo księgowe, prawne i podatkowe: o Spotkanie w doradcą może odbywać się w siedzibie firmy lub w innym miejscu, jednak pod

warunkiem, że zapewni ono prywatność prowadzonych rozmów. Klient będzie także zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez biuro w przypadku wyboru spotkania poza siedzibą biura Fenix Sp. z o.o. bądź siedzibą klienta.

o Spotkanie z odpowiednim pracownikiem biura będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Reprezentacja klienta przed urzędami: o W przypadku konieczności dopełnienia niestandardowych czynności administracyjnych (np. złożenie

odpowiedniego wniosku, pomoc w wyjaśnianiu konkretnych spraw natury administracyjno-prawnej), po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem, pracownik biura może towarzyszyć klientowi podczas wizyty w urzędzie.

6.2. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne obejmują: 1) Remont lokalu biurowego i adaptacja. 2) Zakup mebli biurowych. 3) Zakup sprzętu komputerowego. 4) Oprogramowanie komputerowe. 5) Koszty witryny internetowej 6) Koszty marketingu. 7) Literatura fachowa. 8) Koszt rejestracji spółki 9) Opłata czynszowa za 1. miesiąc

Tabela II Początkowe nakłady inwestycyjne na adaptację i wyposażenie lokalu

L.p. Nazwa ilość Cena za 1 szt. Wartość łączna 1. Remont lokalu biurowego i adaptacja:

przygotowanie ścian + tapetowanie

388 12 zł / m2 4.656 zł

malowanie sufitów 71 6 zł / m2 426 zł zakup paneli podłogowych 71 23 zł / m2 1.633 zł

docsity.com

montaż paneli podłogowych 71 19 zł / m2 1.349 zł montaż ścianek działowych 15 40 zł / mb. 600 zł zakup drzwi 1 280 zł 280 zł montaż drzwi 1 100 zł 100 zł

Razem: 9.044,00 zł 2. Zakup mebli biurowych:

stół konferencyjny dla 8 os. 1 1.100 zł 1.100 zł biurko komputerowe 5 150 zł 750 zł Regał 5 250 zł 1.250 zł krzesło biurowe 5 225 zł 1.125 zł krzesło konferencyjne 8 76 zł 608 zł szafka biurowa 5 90 zł 450 zł zestaw dla klientów (stolik+2 krzesła)

1 499 499 zł

Razem: 5.782,00 zł 3. Zakup sprzętu komputerowego:

laptop HP 625 T3000 5 1.699 zł 8.495 zł kserokopiarka Konica Minolta 7222

1 1.799 zł 1.799 zł

router bezprzewodowy Novatel MiFi 3252

1 550 zł 550 zł

Razem: 10.844,00 zł 4. Oprogramowanie komputerowe:

system operacyjny Windows 7 Professional

5 449 zł 2.245 zł

pakiet MS Office 2007 Small Business

3 1.135 zł / 2 komp. 3.405 zł

moduł Symfonia Finanse i księgowość

1 700 zł 690 zł

5 390 zł 1.950 zł moduł Symfonia Analizy Finansowe

1 850 zł 850 zł

moduł Symfonia Środki Trwałe 1 380 zł 380 zł moduł Symfonia Kadry i płace 1 980 zł 980 zł oprogramowanie antywirusowe 5 100 zł 500 zł

Razem: 11.000,00 zł 5. Koszty witryny internetowej

projekt strony internetowej 1 300 zł 300 zł opłata za domenę (1 rok) 1 99 zł 99 zł opłata za konto hostingowe (1 rok)

1 150 zł 150 zł

Razem: 549,00 zł 6. Koszty marketingu

druk ulotek (A5, 10.000szt) 1 390 zł 390 zł pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

1 480 zł 480 zł

reklama w Internecie (m.in. Google AdWords

1 200 zł 200 zł

reklama w lokalnej prasie (za 1 wydanie)

1 500 zł 500 zł

Razem: 1.570,00 zł 7. Literatura fachowa

Gazeta Podatkowa – prenumerata roczna

1 320 zł 320 zł

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości – prenumerata roczna

1 336 zł 336 zł

Biuletyn Informacyjny dla Służb 1 549 zł 549 zł

docsity.com

Ekonomiczno-Finansowych z dodatkiem Serwis Podatkowy – prenumerata roczna CIT – Podatki i Rachunkowość 1 199 zł 199 zł

Razem: 1.404,00 zł 8. Koszt rejestracji spółki

umowa spółki w formie aktu notarialnego

1 200 zł 200 zł

poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki

3 30 zł 90 zł

rejestracja w KRS 1 1.000 zł 1.000 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

1 500 zł 500 zł

zgłoszenie do VAT 1 170 zł 170 zł Razem: 1.960,00 zł

9. Opłaty czynszowe (1. miesiąc) Czynsz miesięczny 1 2.800 zł 2.800 zł Kaucja 1 2.800 zł 2.800 zł

Razem: 5.600,00 zł

RAZEM 47.753,00 zł

6.3. Źródła finansowania inwestycji

Nakłady na finansowanie biura rachunkowo-doradczego Fenix Sp. z o.o. będą wynosiły łącznie 50.000 zł i będą pochodziły:

o ze środków własnych właścicieli spółki w kwocie 25.000 zł o z uzyskanego kredytu w kwocie 25.000 zł

Dane dotyczące kredytu:  kwota: 25000 zł  oprocentowanie: 18 %  okres kredytowania: 3 lata  forma spłaty: miesięczna, na koniec miesiąca wraz z odsetkami;  waluta: PLN

Tabela III Plan spłaty kredytu

Rok Miesiąc Stan kredytu Rata

kapitałowa Odsetki od

kredytu Kwota do

zapłaty I 25000,00 694,44 375,00 1069,44 II 24305,56 694,44 364,58 1059,02 III 23611,12 694,44 354,17 1048,61 IV 22916,68 694,44 343,75 1038,19 V 22222,24 694,44 333,33 1027,77 VI 21527,80 694,44 322,92 1017,36 VII 20833,36 694,44 312,50 1006,94 VIII 20138,92 694,44 302,08 996,52 IX 19444,48 694,44 291,67 986,11 X 18750,04 694,44 281,25 975,69 XI 18055,60 694,44 270,83 965,27

I

XII 17361,16 694,44 260,42 954,86 II I 16666,72 694,44 250,00 944,44

docsity.com

II 15972,28 694,44 239,58 934,02 III 15277,84 694,44 229,17 923,61 IV 14583,40 694,44 218,75 913,19 V 13888,96 694,44 208,33 902,77 VI 13194,52 694,44 197,92 892,36 VII 12500,08 694,44 187,50 881,94 VIII 11805,64 694,44 177,08 871,52 IX 11111,20 694,44 166,67 861,11 X 10416,76 694,44 156,25 850,69 XI 9722,32 694,44 145,83 840,27 XII 9027,88 694,44 135,42 829,86

I 8333,44 694,44 125,00 819,44 II 7639,00 694,44 114,59 809,03 III 6944,56 694,44 104,17 798,61 IV 6250,12 694,44 93,75 788,19 V 5555,68 694,44 83,34 777,78 VI 4861,24 694,44 72,92 767,36 VII 4166,80 694,44 62,50 756,94 VIII 3472,36 694,44 52,09 746,53 IX 2777,92 694,44 41,67 736,11 X 2083,48 694,44 31,25 725,69 XI 1389,04 694,44 20,84 715,28

III

XII 694,60 694,60 10,42 705,02

docsity.com

6.4. Plan ilościowy sprzedaży usług

Tabela IV Plan ilościowy sprzedaży usług biura rachunkowo-doradczego Fenix Sp. z o.o. w I roku

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Poradnictwo prawne 10 15 17 25 25 20 20 24 28 32 32 32 280 Poradnictwo księgowo – podatkowe 8 8 12 12 12 16 16 20 20 28 28 28 208 Prowadzenie księgowości (do 50 dok.) 5 5 8 8 10 12 12 14 14 16 16 20 140 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o pracę 15 15 24 24 30 36 36 42 42 48 48 60 420 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o dzieło 10 10 16 16 20 24 24 28 28 32 32 40 280 Wykonanie sprawozdania finansowego 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Odbiór dokumentów od klienta 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 34 Reprezentacja przed urzędami 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 28

Tabela V Plan ilościowy sprzedaży biura rachunkowo-doradczego Fenix Sp. z o.o. w II roku

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Poradnictwo prawne 16 16 17 17 18 19 20 21 21 21 23 24 233 Poradnictwo księgowo - podatkowe 14 16 17 17 17 18 18 19 19 21 22 23 221 Prowadzenie księgowości (do 50 dok.) 27 27 27 29 30 30 30 30 30 32 32 32 356 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o pracę 30 30 30 30 31 32 32 32 33 33 33 34 380 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o dzieło 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 21 22 227 Wykonanie sprawozdania finansowego 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 Odbiór dokumentów od klienta 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 53 Reprezentacja przed urzędami 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 69 Przydzielenie stałego pracownika ds. Klienta 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30

Tabela VI Plan ilościowy sprzedaży biura rachunkowo-doradczego Fenix Sp. z o.o. w III roku

docsity.com

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Poradnictwo prawne 64 64 64 70 70 70 72 72 72 80 80 80 858 Poradnictwo księgowo - podatkowe 56 56 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 708 Prowadzenie księgowości (do 50 dok.) 37 37 40 40 44 44 46 46 49 49 50 52 534 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o pracę 111 111 120 120 132 132 138 138 147 147 150 156 1602 Usługi kadrowo – płacowe – umowa o dzieło 74 74 80 80 88 88 92 92 98 98 100 104 1068 Wykonanie sprawozdania finansowego 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Odbiór dokumentów od klienta 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 102 Reprezentacja przed urzędami 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 95

docsity.com

6.5. Zaopatrzenie

Biuro rachunkowo-doradcze Fenix Sp. z o.o. będzie zaopatrywało się w następujących miejscach: 1) sprzęt komputerowy - Prosalon (Warszawa, ul. Dobra); 2) meble biurowe – Office Depot (Warszawa, ul. Szturmowa 2); 3) artykuły papiernicze i biurowe - Office Depot (Warszawa, ul. Szturmowa 2); 4) literatura specjalistyczna - Wydawnictwo GOFIN (sklep internetowey); 5) oprogramowanie - Iron Soft (Warszawa, ul Andersa 21/1); 6) konto bankowe – Citi Bank Handlowy 7) naprawa komputerów, pomoc techniczna – Warszawska Pomoc Komputerowa (Warszawa, ul.

Kochanowskiego 23); 8) remont lokalu – Dom i Styl (Warszawa, ul. Bartycka 115) 9) usługi marketingowe – (GoogleAdWords) 10) usługi hostingowe – (Az.pl)

7. Plan organizacji i zarządzania

7.1. Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna firmy Fenix sp. z o.o. obejmuje następujące osoby: o 4 wspólników (organ naczelny, managerowie) o 3 księgowych o 2 prawników

Nie przewiduje się funkcji zastępcy managera, wszyscy czterej wspólnicy są równorzędni, każdy odpowiada za przypisane mu zadania. Biuro będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 i takie są również godziny pracy księgowych. Natomiast prawnicy będą pracować w systemie zmian 3–godzinnych: każdy z prawników będzie odbywał (docelowo w momencie pełnego zatrudnienia) 3 trzygodzinne dyżury w tygodniu. Jednocześnie te dyżury nie będą mogły się ze sobą pokrywać.

7.2. Zasady zarządzania

Podział zadań wspólników: Łukasz Syrek:

o reprezentowanie firmy wobec kontrahentów, przed urzędami oraz w podobnych sytuacjach; o podpisywanie umów z klientami;

Arkadiusz Pełka: o planowanie działalności i rozwoju firmy; o organizacja pracy pracowników;

Piotr Trwoga: o zlecanie spraw administracyjnych; o zaopatrzenie biura; o promocja usług;

Marek Rozum: o kontakty z bankiem oraz innymi instytucjami; o prowadzenie kasy;

Do zadań księgowych należeć będzie: o obsługa klientów w zakresie rozliczeń księgowych oraz w zakresie doradztwa księgowo –

podatkowego; o wykonywanie bieżących poleceń zleconych przez właściciela; o bieżące sprzątanie lokalu;

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument