Procesy etnogenezy i etnicyzm - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Procesy etnogenezy i etnicyzm - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (117 KB)
2 strony
893Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: procesy etnogenezy i etnicyzm; etnogeneza, formy manifestacji etniczności, źródła.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Procesy etnogenezy i etnicyzm

Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy

etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się

grupy etnicznej

Etapy etnogenezy:

a) istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty

etnicznej b) przejawiają się cechy odróżniające ją od innych etnosów jej

współczesnych

c) gdy cechy są wystarczająco silne, tworzy się świadomość

W wyniku etnogenezy powstają zalążki świadomości etnicznej i

świadomości narodowej. Niektórzy uważają, że etnogeneza prowadzi do

powstania etnosu, inni – do grupy etnicznej, inni – narodu

Etnicyzm – społeczny ruch odrodzenia etnicznego, występujący we

współczesnych społeczeństwach (państwach) pluralistycznych i

obejmujący te grupy typu mniejszościowego lub postimigracyjnego,

których istnienie zostało zagrożone postępem procesów asymilacji i

akulturacji i których pozycja społeczna, ekonomiczna i polityczna w

strukturze społeczeństwa jest nierównoprawna.

Formy manifestacji etniczności:

- dążenie do rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego grupy

- dążenie do uznania odrębności jej specyfiki kulturowej

- dążenie do rewindykacji należnych jej praw w różnych dziedzinach życia społecznego

Źródła etnicyzmu:

a) teoria relatywnej deprywacji – poczucie względnej deprywacji i przekonanie o możliwości jej przezwyciężenia przez konsolidację

b) teoria anomii – protest przeciwko postępującej alienacji, czasami

przejawia się w poszukiwaniu korzeni

docsity.com

c) teoria nie asymetrycznych stosunków – między społeczeństwem

dominującym, a podporządkowanym, między centrum a peryferiami

3 podstawowe formy etnicyzmu:

- separatystyczny – wzrost świadomości, aby można było stworzyć

własny naród, państwo

- autonomistyczny – dążenie do równouprawnienia i zlikwidowania

polityki asymilacji państwa - rewaloryzacyjny – wzmocnienie słabnącej etniczności wśród

imigrantów w państwach pluralistycznych (ma najliczniejszą

postać w USA – Murzyni, Indianie, Latynosi)

Czynniki pojawienia się etnicyzmu w latach 60 i 70-tych (Europa, USA,

kraje III świata):

- modernizacja i związane z tym międzyregionalne, międzyetniczne zróżnicowanie ekonomiczne, które wywołało pobudzenie aspiracji

grup etnicznych

- mass media – szybka informacja i możliwość integracji

ideologicznej grup etnicznych

- wzrost edukacji – rozwój elit - protest przeciwko polityce asymilacyjnej państw pluralistycznych

- inspiracje z powodu działań innych ruchów etnicznych na innych

terenach

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument