Finanse - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Finanse - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (117 KB)
2 strony
547Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: sytuacja finansowa firmy, struktura bilansu, środki własne, zapotrzebowanie na środki obrotowe, płynność finansowa, wynik, koszty ogólne itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Finanse. Czyli sytuacja finansowa firmy, struktura bilansu, środki własne, zapotrzebowanie na środki

obrotowe, płynność finansowa, wynik, koszty ogólne itd. Te wszystkie elementy które są istotne z

punktu widzenia finansowego.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Potencjał zasobów ludzkich, jakich mamy pracowników, ilu,

wykształcenie, wiek, stopień ich chęci doskonalenia się. Będą tu też takie elementy jak systemy ocen,

systemy motywacyjne które są stosowane w firmie i wszystkie te cechy które łączą się z personelem,

z zasobami ludzkimi, systemy kontrolne które są stosowane, analiza kosztów, plany które są robione,

jakość informatyki itd.

Napisałam tu tylko hasłowo dziedziny, obszary, którymi można się zainteresować, zająć. Przy

tworzeniu bilansu strategicznego zaczynamy od obszarów, dziedzin które mogą wystąpić, pojawić się.

Teraz w każdej dziedzinie uzupełniamy poszczególnymi hasłami. Co jest rzeczą najważniejszą i

właściwie istotą tej metody. Bierzemy na przykład jakość produkcji. Dochodzimy do wniosku, że te

nasze produkty są średnie. Ważną rzeczą przy tworzeniu takiego bilansu strategicznego, gdzie

oceniamy poszczególne elementy, czynniki na zasadzie dobre, złe, średnie czy wiodące musimy mieć

jakiś punkt odniesienia, musimy się do kogoś porównywać. Może być to lider w branży i lider rynkowy

a może to być nasz największy , najgroźniejszy konkurent. Musimy sobie ustalić, kto jest tutaj brany

pod uwagę. Jeśli dokonamy tego bilansu strategicznego przy pomocy tego narzędzia, tego arkusza do

badania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Mamy ogromną listę czynników, które podlegają

ocenie i mamy określone co jest naszą mocną stroną, a co jest naszą słabością, a ci jest naszą

wiodącą umiejętnością, czyli w czym jesteśmy rzeczywiście najlepsi. Te kropeczki które gdzieś nam

się pojawią możemy połączyć. Ta linia łamana, która się tutaj pojawia nazywa się profil strategiczny

przedsiębiorstwa. Mamy graficzną metodę oceny. w tym przypadku mówiliśmy o graficznej ocenie

konkurentów. W tej chwili możemy sporządzić profil strategiczny przedsiębiorstwa. Jak zawsze z

metodami graficznymi i z wizualizacją, prezentacją wyników naszych badań łatwiej dociera to do ludzi

co faktycznie jest, jaka jest sytuacja. Możemy mówić o wielu rzeczach, w czym jesteśmy dobrzy, w

czym słabi, ale jak to wszystko zobaczymy to sobie bardziej to uświadamiamy. Jeśli sporządzimy ten

profil, gdzie ta linia będzie jeździła po całej części analitycznej oceny to od razu widzimy jak ten nasz

potencjał przedsiębiorstwa wygląda, co przeważa, czy mamy więcej atutów czy więcej słabości. Jeśli

mamy zrobione wszystkie obszary funkcjonalne organizacji, to możemy powiedzieć gdzie są nasze

mocne strony, gdzie słabe. Jest to narzędzie, które znakomicie ułatwia nam dokonanie oceny naszych

atutów i słabości, co jest celem, generalnie rzecz biorąc analizy przedsiębiorstwa. Sporządzając taki

bilans wiemy co jest dobre, co jest złe, czym powinniśmy się zająć a z czym dać sobie spokój. Pojawia

się pytanie czy to że jak my wiemy w czym jesteśmy dobrzy a w czym jesteśmy słabi jest dobrze czy

źle. Czasami bywa taka sytuacja. że firma ma ogromne kłopoty, problemy, nie może sobie z niczym

poradzić, a może się zdarzyć, że po zrobieniu takiego bilansu strategicznego ona jest świetna, ona ma

tyle atutów i tyle mocnych stron, więc się pojawia pytanie czy jest taka zła, czy ma taką złą pozycję.

Pojawia się pytanie. Czy ona jest rzeczywiście dobra w tym w czym powinna być dobra. Czy

rzeczywiście te jej atuty, to jest to, co jest ważne i istotne. I tutaj mamy następną metodę, która jest

określana jako:

analiza kluczowych czynników sukcesu. Do oceny zdolności konkurencyjnej organizacji wystarczy

wiedzieć jakie umiejętności mają kluczowe znaczenie strategiczne. Żeby firma miała odpowiednią

pozycję konkurencyjną na rynku ważne jest, żeby była najlepsza w zakresie tych kluczowych

czynników sukcesu. Okazuje się, że wiele czynników, aspektów, nawet jeśli firma jest dobra w tych

aspektach, to nie są to czynniki, które byłyby w stanie zapewnić firmie osiągnięcie sukcesu. Jakie to

są czynniki uzależnione jest od rodzaju branży. Możemy w różnych branżach wyróżniać różne

czynniki sukcesu (np. jeśli weźmiemy branżę odzieżową to kwestia elastyczności, możliwości zmiany

technologii ma ogromne znaczenie, jeśli weźmiemy przemysł wydobywczy to nie ma żadnego

znaczenia czy oni szybko potrafią przestawić się na inną technologię, bo ta technologia się po prostu

nie zmienia, natomiast jeśli mamy branżę odzieżową to jest kwestia szybkiego przestawiania się z

jednego modelu na drugi, tak jak kiedyś były produkowane szare garnitury, w setkach tysięcy sztuk to

już się teraz czasy skończyły ?. Może być to pozycja rynkowa, pozycja w dziedzinie kosztów. Jeśli jest

bardzo duża konkurencja w branży, gdzie zaczyna się konkurencja w oparciu o cenę, to firma może

sobie pozwolić nawet na działanie poniżej kosztów przez jakiś czas, żeby wyeliminować konkurenta,

docsity.com

to myślę, że na tego typu rynku tu gdzie się zaczyna taka istotna konkurencja to wygra firma która ma

najniższe koszty. Bo może być jeszcze taka sytuacja, że firma dojdzie do takiego poziomu obniżania

kosztów, że cena która jest ceną bardzo niską dla innych dla niej już jest ceną opłacalną. Nie opłaca

się sprzedawać po cenach niższych od kosztów wytwarzania bo wtedy generujemy straty. Z drugiej

strony cena ma dwojakie znaczenie, bo z jednej strony to kategoria ekonomiczna, czyli musimy mieć

formułę kosztową cen która kiedyś była /-/ , liczy się koszty i do tego dolicza się marże i wychodzi nam

cena. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to najlepszy sposób liczenia kosztów, ale pojawia nam

się cena jako kategoria marketingowa to musimy dać taką cenę żeby klient nam to kupił. W związku z

tym w bardzo wielu dziedzinach takim kluczowym czynnikiem sukcesów może być pozycja w

dziedzinie kosztów, może być to image, wizerunek firmy i jej obecność na rynku, czyli znajomość,

postrzeganie marki przez klientów. Jak klient zna markę, szczególnie dotyczy to dziedziny

konsumpcyjne, gdzie klient jest niewyrobiony to jest to ten czynnik który może zapewnić firmie sukces.

Mogą być to umiejętności techniczne, poziom technologii, potencjał finansowy, rentowność, też w

pewnych dziedzinach ma to znaczenie. Może być to poziom zarządzania, może /-/ strefy

organizacyjnej firmy, czy kontakt, dostępność firmy dla klientów mierzona np. poprzez sieć dystrybucji

itd. Bardzo często w zależności od /-/ życia też różne czynniki, kryteria brane są pod uwagę. Jeśli

mówimy o analizie kluczowych czynników sukcesu, to musimy wyodrębnić, wyspecyfikować te

czynniki które mogą zapewnić nam sukces w branży, dziedzinie której działamy, funkcjonujemy.

Wskazując metodę kluczowych czynników sukcesu oceniamy firmę tylko pod względem kluczowych

czynników sukcesu. Jest to metoda która ułatwia nam określenie potencjału konkurencyjnego firmy.

Dla potrzeb różnego rodzaju analiz, które są prowadzone w firmie nie zawsze wystarczająca jest tylko

analiza kluczowych czynników sukcesu. Po przez analizę kluczowych czynników sukcesu jesteśmy w

stanie powiedzieć dlaczego nasza pozycja rynkowa jest taka a nie inna. Czyli czy rzeczywiście

jesteśmy dobrzy w tym w czym powinniśmy być dobrzy, czy niekoniecznie. Często dochodzimy do

wniosku, że nie każdy kluczowy czynnik, element sukcesu jest równie ważny, są ważniejsze i mniej

ważne.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument