Napięcie elektryczne - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Napięcie elektryczne - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (186 KB)
2 strony
559Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do napięcia elektrycznego .
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Napięcie elektryczne Jest jednym z podstawowych wielkości elektrycznych. Napięcie (U) jest wielkością występującą pomiędzy dwoma punktami 1 i 2 obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego, równą stosunkowi energii potrzebnej do przeniesienia ładunku z punktu 1 do punktu 2, do wartości tego ładunku. Narzędziem do pomiaru napięcia jest przyrząd dwuzaciskowy – woltomierz przyłączamy do punktów pomiędzy którymi chcemy dokonać pomiaru. Miernik podłączamy do obwodu równolegle.

Napięcie skuteczne prądu zmiennego mówi nam jaką wartość powinno mieć napięcie stałe, aby wywołać analogiczny efekt energetyczny.

Pomiar napięcia polega na przyłączeniu przyrządu do punktów pomiędzy którymi chcemy zmierzyć napięcie. Jeżeli korzystamy z oscyloskopu, wartość napięcia odczytaną z ekranu w cm musimy przemnożyć przez ustawione wzmocnienie cm* (V/cm)=V Dla przyrządów analogowych odczytujemy wartość wskazania w działkach i wyznaczamy stałą przyrządu według wzoru: Dla przyrządów cyfrowych wartość odczytujemy bezpośrednio z miernika kontrolując na jakim zakresie pracujemy. Idealny miernik powinien mieć nieskończenie wielką rezystancję wewnętrzną – nie powinien przez niego przepływać żaden prąd, ponieważ może to spowodować zmianę napięcia mierzonego. Rozszerzenie zakresu pomiarowego napięcia Dla pomiarów przy napięciu stałym w celu zwiększenia zakresu woltomierza można zastosować rezystor dodatkowy. Dla pomiarów przy napięciu zmiennym stosowane są przekładniki napięciowe. Przekładnik taki jest transformatorem pracującym w stanie jałowym.

Napięcie które chcemy zmierzyć włączamy po stronie pierwotnej, a po stronie wtórnej włączamy woltomierz. Wartość odczytaną z woltomierza mnożymy przez przekładnię.

Częstotliwość, okres przebiegu Częstotliwość jest odwrotnością okresu f=1/T [1/s] i mierzymy ją w hercach (Hz). Przebiegi elektryczne można charakteryzować przez kształt przebiegu oraz jego okres T wyrażany w sekundach.

Częstotliwość mierzy się miernikami cyfrowymi oraz oscyloskopem. Miernik podłączamy do obwodu równolegle. Oscyloskopem dokonujemy pomiaru okresu. Wartość okresu odczytaną w cm mnożymy przez ustawioną wartość podstawy czasu cm,*(s/cm)=s. Aby wyznaczyć częstotliwość musimy obliczyć odwrotność okresu. Z cyfrowego miernika odczytujemy wartość wskazaną przez miernik i kontrolujemy ustawiony zakres.

Natężenie prądu elektrycznego Natężeniem prądu elektrycznego nazywamy stosunek ładunku elektrycznego przenoszonego przez naładowane cząstki w ciągu pewnego czasu przez dany przekrój poprzeczny środowiska. Natężenie prądu wyrażone jest w amperach [A].

Do bezpośredniego pomiaru służą amperomierze analogowe włączane w obwód szeregowo. Aby nie zmieniać warunków panujących w obwodzie amperomierz powinien mieć zerową rezystancję wewnętrzną (nie powinien stanowić żadnego oporu dla prądu). Rzeczywiste amperomierze zawsze posiadają niewielki opór wewnętrzny. Dla miernika analogowego wyznaczamy stałą przyrządu i mnożymy przez wskazanie wyrażone w działkach, a na miernika cyfrowego odczytujemy wskazanie i sprawdzamy na jakim zakresie pracujemy (czyli analogicznie jak w przypadku pomiaru napięcia). Rozszerzenie zakresu pomiarowego amperomierza W przypadku prądu stałego w celu zwiększenia zakresu amperomierza korzystamy z bocznika. Dla prądu zmiennego stosowane są przekładniki prądowe. Przekładnik prądowy jest transformatorem pracującym w stanie zwarcia o znanej przekładni oznaczonej jako: Prąd który chcemy zmierzyć powinien przepływać przez uzwojenie pierwotne przekładnika, po stronie wtórnej podłączamy amperomierz. Wartość odczytana mnożymy przez przekładnię.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument