Etapy organizacji szkoleniowej - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Etapy organizacji szkoleniowej - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (104 KB)
1 strona
445Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: etapy organizacji szkoleniowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Etapy organizacji szkoleniowej: 1) Ustalenie zapotrzebowania na kształcenie i rozwój oraz przygotowanie na tej

podstawie programu ( planu) kształcenia

2) Wdrożenie tego programu

3) Ocena efektywności programu

Ad 1) Uwzględnia się różne źródła inf. o potrzebach edukacyjnych:

 wyniki oceny pracowników, jeśli efekty są nieodpowiednie analizujemy czy pracownik posiada odpowiednią wiedzę. W trakcie oceny pytamy

pracownika o zainteresowania, co chciałby robić w danej firmie, w czym

chciałby się szkolić

 źródłem jest też analiza stanowisk pracy i zmiany jakie chce się przeprowadzić na tych stanowiskach. Tu potrzeby te są określone

bardziej specjalistycznie

 diagnoza organizacji, ustalając potrzeby organizacji nie można oprzeć

się na sumie potrzeb każdego pracownika bo organizacja jest czymś więcej od sumy osób w niej pracujących

 pytania o potrzeby i aspiracje pracowników za pomocą rożnych ankiet i

wywiadów. Idealna sytuacja jest wtedy gdy potrzeby firmy pokrywają

się z potrzebami pracowników.

potrzeby w dziedzinie szkolenie zestawia się w tzw. tablicach zdolności. Sporządza się je dla komórek organizacji, w każdej tablicy są wymienieni

pracownicy imienni. Przy ich nazwiskach podaje się stanowisko pracy,

wykształcenie, predyspozycje itd. W ostatniej kolumnie wymagania

stanowiska pracy, które są przedmiotem doskonalenia. 2 egzemplarze, jeden dla menadżera szkoleniowego, drugi dla kierownika funkcjonalnego.

Ad 2)

Problemem jest kto będzie uczestniczył w szkoleniu, sposobem motywacji

do szkoleń może być np. finansowanie szkoleń. Szkolenie może być realizowane przez firmę lub powierzone instytucji zewnętrznej.

Własne ( wewn.) ośrodki kształcenia ( zalety i wady):

- koszty jakie ponosimy są niższe

- lepsza koordynacja działalności szkoleniowej - firma ma wpływ na tematykę i zakres szkoleń

- pracownicy uczą się tego co będzie im najbardziej przydatne

- wykładowcy z p., trudniej im zapewnić dyscyplinę

Zewnętrzne ośrodki kształcenia:

- są drogie - zapewniają wyższy i profesjonalny poziom edukacji

- świeże informacje, doświadczenia

- droższe niż szkolenia wewn.

Szkolenia kaskadowe (połączenie wew. i zewn. ) na takie szkolenia typuje się pojedynczych pracowników, przy doborze

kandydatów bierze się pod uwagę umiejętności pedagogiczne danej

placówki. Placówka szkoli kierowników a kierownicy szkolą dalej swoich

podwładnych itd., dlatego szkolenie kaskadowe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument