Spis treści - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin
mila_dziewczyna
mila_dziewczyna6 marca 2013

Spis treści - Notatki - Elementy informatyki ekonomicznej, Notatki'z Informatyka ekonomiczna. University of Szczecin

PDF (180 KB)
2 str.
718Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu informatyki ekonomicznej: spis zagadnień.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
1

1. Elementy informatyki ekonomicznej: ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2. Rodzaje informacji ekonomicznej .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3. Funkcje informacji ekonomicznej .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4. Informacja a wiedza ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5. Wiedza jawna i ukryta ............................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6. Proces zarządzania wiedzą w obiektach gospodarczych. ........ Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki.

7. Struktura systemu informacyjnego ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8. Funkcje systemu informacyjnego. .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9. Kryteria typologii systemów informacyjnych i ich charakterystyka ............... Błąd! Nie

zdefiniowano zakładki.

10. Generacje systemów informacyjnych i ich charakterystyka. . Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki.

11. Systemy informacyjno-sprawozdawcze ................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

12. Systemy informacyjno-decyzyjne ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

13. Systemy informowania Kierownictwa – SIK (EIS)Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

14. Systemy Wspomagania Decyzji – SWD (DSS) .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

15. Buisness Intelligence ............................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16. Systemy klasy ERP i podział ................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

17. Schemat budowy komputera ................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

18. Generacje sprzętu komputerowego ....................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

19. Podział urządzeń komputerowych ze względu na realizowane funkcje: wprowadzania

danych, przechowywania danych, przetwarzania danych, transmisji danych,

wyprowadzania danych .............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

20. Dane i ich podstawowe typy ................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

21. Algorytmy i ich podział........................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

22. Formy prezentacji algorytmu i ich charakterystykaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

23. Reguły poprawnego algorytmu............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

24. Algorytmizacja procesów biznesowych ................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

25. Standard UML w algorytmizacj procesów biznesowych ....... Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki.

26. Rodzaje diagramów w standardzie UML: przypadków użycia, czynności, stanów,

przebiegu, kooperacji, klas ......................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

27. Oprogramowanie systemowe komputerów ........... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

28. Oprogramowanie użytkowe komputerów ............. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

29. Systemy indywidualne i powielarne ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

30. Cechy oprogramowania: zgodność z wymaganiami użytkownika, niezawodność i

poprawność, efektywność, łatwość konserwacji, ergonomiczność ..................... Błąd! Nie

zdefiniowano zakładki.

31. Przesłanki tworzenia sieci komputerowych .......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

32. Elementy sieci komputerowej .............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

33. Typologie sieci komputerowych ........................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

34. Oprogramowanie sieciowe ................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

35. Protokół komunikacyjny TCP/IP .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

36. Budowa domen, definicja, elementy ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

37. Usługi sieciowe i ich charakterystyka: dostęp do stron WWW, poczta elektroniczna,

przesyłanie plików, zdalne logowanie, grupy dyskusyjne, chat, serwisy informacyjne,

systemy telekonferencyjne, sklepy internetowe .......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

38. Metoda pośrednia wprowadzania i wyprowadzania informacji .................... Błąd! Nie

zdefiniowano zakładki.

docsity.com

39. Metoda bezpośrednia wprowadzania i wyprowadzania informacji ............... Błąd! Nie

zdefiniowano zakładki. 40. Formatka WE i WY – charakterystyka ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

41. Technologia RFID ............................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

42. Wizualizacja informacji ekonomicznej ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

43. Formy prezentacji informacji ekonomicznej: tabele, wykresy, schematy, mapy, ikony,

rysunki, zdjęcia .......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

44. Technologia multimedialna, charakterystyka ........ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

45. Obiekty multimedialne: tekstowe, dźwiękowe, graficzne ..... Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki. 46. Funkcje multimediów: komunikacyjna, informacyjna, prezentacyjna, edukacyjna.

.................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 47. Multimedialne rozwiązania informatyczne: wideopoczta, wideokonferencja, zdalne

nauczenia, telepraca, kioski multimedialne................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

48. XML w standaryzacji dokumentów elektronicznych ............ Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki. 49. Technologia baz danych: funkcje SZBD, tabele, relacje ....... Błąd! Nie zdefiniowano

zakładki. 50. Hurtownie danych ................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

51. drążenie danych – Data Mining ............................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument