Prawo cywilne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo cywilne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (73 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa cywilnego, prawa podmiotowego i czynności prawnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Prawo cywilne, zespół norm

prawnych regulujących stosunki

majątkowe, a w pewnym stopniu i

niemajątkowe, między

równorzędnymi podmiotami prawa.

W poszczególnych systemach

prawa zakres stosunków

społecznych uregulowanych przez

prawo cywilne był różny i różne są

definicje w poszczególnych

państwach i okresach

historycznych.

W starożytnym Rzymie prawo

cywilne oznaczało normy prawne

obowiązujące obywateli rzymskich

(prawo rzymskie), w średniowieczu

- prawo świeckie, w odróżnieniu od

prawa kanonicznego. Od 2. połowy

XVIII w. Rozpoczęły się

kodyfikacje prawa cywilnego w

poszczególnych państwach, dużą

rolę odegrał Kodeks Napoleona.

Prawo cywilne anglosaskie

(common law) rozwija się głównie

w postaci prawa zwyczajowego.

Konstrukcje współczesnego prawa

cywilnego państw europejskich w

dużym stopniu nawiązują do

instytucji prawnych

ukształtowanych w starożytnym

Rzymie (Corpus Iuris Civilis).

Współcześnie prawo cywilne to

część prawa prywatnego regulująca

stosunki majątkowe i niemajątkowe

osób fizycznych i prawnych. W

dawnych państwach bloku

komunistycznego wyodrębniono z

prawa cywilnego - prawo rodzinne i

prawo pracy.

W Polsce po uzyskaniu

niepodległości (1918)

obowiązywały prawa byłych

państw zaborczych, unifikację

prawa cywilnego rozpoczęto w

okresie międzywojennym (kodeks

zobowiązań, kodeks handlowy) a

ukończono w 1945 i 1946. Od 1947

obowiązywało już jednolite polskie

prawo cywilne zawarte w

kilkunastu aktach. Następnie

podjęto prace nad kodyfikacją

prawa cywilnego, zakończone

wydaniem 1964 kodeksu

cywilnego.

Prawo cywilne normuje stosunki

prawne o charakterze

niemajątkowym, szczególnie zaś

chroni dobra osobiste, np.:

nazwisko, zdrowie, twórczość

naukową, artystyczną i

racjonalizatorską, tajemnicę

korespondencji, wolności sumienia

i wyznania itp.

W ramach praw cywilnego

wyróżnia się 5 działów:

-część ogólna – reguluje

zagadnienia wspólne dla całego

prawa cywilnego;

-prawo rzeczowe – reguluje prawne

formy korzystania z rzeczy (np.

użytkowanie, zastaw, hipoteka);

-prawo o zobowiązaniach –

reguluje przede wszystkim

zobowiązania wynikające z umów;

-prawo spadkowe – określa

przejście prawa i obowiązków

majątkowych zmarłych osób na

spadkobierców

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument