Cechy idealnej biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Cechy idealnej biurokracji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (109 KB)
1 strona
10Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: cechy idealnej biurokracji według Maxa Webera, stworzył on zasadę idealnej biurokracji – jest ona przede wszystkim zorganizowanym , hierarchicznym systemem stanowis...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

17. Cechy idealnej biurokracji.

Max Weber – niemiecki sicjolog, ekonomista, metodolog nauk

społecznych. Stworzył on zasadę idealnej biurokracji – jest ona przede wszystkim zorganizowanym , hierarchicznym systemem stanowisk.

Cechy biurokracji wg Webera:

1. ciągłość organizacyjna funkcji (ważniejsza jest funkcja niż osoba,

która ją sprawuje) 2. ściśle wyznaczina strefa kompetencji

3. hierarchia

4. sprawowanie urzędu regulują zasady i normy; ich racjonalne

stosowanie wymaga wyszkolenia 5. członkowie aparatu administracyjnego są pozbawieni prawa

własności środków produkcji i administrowania

6. niemożliwe jest zawłaszczanie stanowiska urzędowego

7. akty administracyjne, decyzje i zasady są sformułowane i utrwalone na piśmie

Urzędnicy działają według następujących reguł:

1. są osobiście wolni

2. są zorganizowani w systemie hierarchii

3. każde stanowiskao urzędowe ma wyraźnie określoną kompetencję 4. stanowisko urzędowe jest zajmowane na zasadzie dobrowolnej

umowy

5. sprowowany urząd to jedyne i zasadnicze zajęcie urzędnika

6. urzędnicy otrzymująpensję i mają prawo do emerytury 7. istnieje możliwość robienia kariery i awansowania

8. urzędnik nie może zawłaszczyć sobie stanowiska

9. urzędnicy podlegają dyscyplinie i kontroli

Weber poświęcił wiele uwagi władzy prawomocnej i wyróżnił 3 typy prawomocnej władzyorganizacyjnej:

1. władza charyzmatyczna – przekonanie o wyjątkowości osoby

sprawującej władzę, jej wyjątkowej świetności lub szczególnie

wzorowym charakterze oraz prawomocności porządku objawionego

przez tę osobę 2. władza tradycyjna – przekonanie o trwałości wiecznego porządku i

prawomocności władzy, która jest na nich oparta

3. władza legalna – władza oparta na przesłankach racjonalnych,

przekonanie o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób sprawujacych władzę na mocy tych norm do wydawania poleceń.

Weber podkreślał, że tylko władza racjonalna może być stosowana

elastycznie, można ją przekazywać, odbierać i tylko ona może być

podstawą funkcjonowania współczesnych organizacji. Biurokracja to idealny typ organizacji opartej na władzy legalnej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument