Reklama radiowa - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja
Quidam00
Quidam0029 maja 2013

Reklama radiowa - Notatki - Reklama, Notatki'z Reklama i promocja

RTF (88 KB)
8 strona
970Liczba odwiedzin
Opis
Reklama: notatki z zakresu reklamy dotyczące reklamy radiowej; kryteria charakteryzujące nośniki i odbiorcę reklamy, podział mediów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

Reklama radiowa

KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE NOŚNIKI REKLAMY

Cechy fizyczne Żywotność przekazu reklamowego (czas pamiętania reklamy) Selektywność (dociera do konkretnej grupy odbiorców)Zasięg oddziaływania Grupa odbiorców danego nośnika Sugestywność (radio , TV , prasa Ż ) Prestiż nośnikaKoszt produkcji odpowiedni dla nośnikaSystem przyjmowania zleceń i stawiane wymaganiaStopień wykorzystywania nośnika przez konkurencję Efektywność oddziaływania KRTTERIA CHARAKTERYZUJĄCE ODBIORCĘ REKLAMY Wielkość segmentu rynku (grupy do której docieramy)Usytuowanie graficzne odbiorców (lokalne, ogólnokrajowe) Rodzaj odbiorcy (osoby fizyczne, firmy) Nawyki odbiorcy w zakresie korzystania z nośników PODZIAŁ MEDIÓW GŁÓWNE WSPOMAGAJĄCE MEDIA GŁÓWNE RADIO TV PRASA Ogólnokrajowe Regionalne Prywatne PaństwoweAkademickieKatolickie OgólnokrajowaRegionalnaKablowaSatel itarnaOgólnokrajowaRegionalna (ogólnaspecjalistyczna) DziennikiTygodnikiCzasopisma (ogólnaspecjalistyczna) MEDIA WSPOMAGAJĄCE REKLAMA ZEWNĘTRZNA WYDAWNICTWA REKLAMOWE INNE - tablice ogłoszeniowe - plakaty - na komunikacji - szyldy, kasetony - flagi, transparenty - markizy, balony - ulotki - broszury - ogłoszenia - katalogi - kino- kasety video - galanteria reklamowa - telefon CECHY TELEWIZJI ZALETY WADY - duży zasięg - dynamizm prezentacji

- stosowanie efektów specjalnych - trudność ucieczki od reklamy - połączenie obrazu z dźwiękiem - duży koszt emisji - wysokie koszty realizacji - duży chaos informacyjny - brak selektywności przekazu - mała skuteczność przekazu - możliwość zaniechania oglądania przez przełączenie programu CECHY PRASY CIDZIENNEJ ZALETY WADY - dobre pokrycie rynku - duża wiarygodność u czytelnika - przystosowanie do potrzeb odbiorcy - możliwość dotarcia w godzinach rannych - jakość przekazu reklamowego - krótki czas trwania reklamy - słaba zauważalność przekazu reklamowego CECHY PISM KOLOROWYCH ZALETY WADY - wysoka selektywność geograficzna i demograficzna - duża wiarygodność i prestiż w opinii czytelnika - dobra jakość reprodukcji formy - długi okres trwania reklamy - możliwość załączenia kuponu do wycięcia - długi termin przygotowania do druku - niska natarczywość reklamy - ograniczona powierzchnia reklamowa - ograniczona liczba odbiorców RADIO JAKO MEDIUM ZALETY -mediumtowarzyszące

Toaleta Praca Rozrywka Posiłki Podróż Radio + + + + +Prasa - + / - - + +TV - - + + -Odutor - + / - - - -- uniwersalne- selektywne- lokalne- prz ewaga przed południem- aura emocjonalności- źródło najświeższych wiadomości- duży zasięg WADY - rozproszenie czasowe i przestrzenne - trudności w ocenie poziomu słuchalności - brak zróżnicowania programowego - niewystarczający prestiż MOCNE STRONY REKLAMY RADIOWEJ - aura emocjonalności - trudna do uniknięcia

- niski koszt produkcji i emisji - różnorodność treści i formy reklamy - najbliżej momentu dokonania zakupu (efekt świeżości) - szybka realizacja zleceń - krótki czas od pomysłu do realizacji - dostosowuje kampanię do zmian na rynku - magia bodźców słuchowych SŁABE STRONY REKLAMY RZDIOWEJ - ulotność (niska percepcja) - duża ilość powtórzeń (znudzenie) - ograniczenia przekazu werbalnego - trudność przekazywania skomplikowanej treści DLACZEGO JEDNE REKLAMÓWKI SĄ SKUTESZNIEJSZE OD INNYCH - jak najwcześniej prezentują markę produktu - prezentują ją często - jak najwcześniej obiecują klientowi korzyści z zakupu-obiecują je często WSKAZÓWKI - jedna obietnica, korzyść, informacja - szybko zidentyfikuj reklamowaną markę - wykorzystaj dźwięki i głosy działające na wyobraźnie - można wykorzystać do transferu wizerunku; rozpoznawanie przez telewidzów filmów reklamowych wyłącznie na podstawie ścieżki dźwiękowej zwiększa to wskaźnik częstotliwości kampanii reklamowych - szybko wywołaj słuchacza, od początku reklamy powinien wiedzieć, że jest skierowana do niego - język i sposób mówienia adekwatne do nawyków adresata - poproś słuchacza o podjęcie działań - wykorzystuj reklamy radiowe do innych form promocji- zwiąż kampanię z charakterystycznym odgłosem - muzyka pomaga sprzedawać pod warunkiem, że nie jest skomplikowana RODZAJE KOMUNIKATÓW - racjonalne - emocjonalne - moralne TECHNIKI REALIZACJI REKLAMY RADIOWEJ - jingel (zwiastun) - komunikat reklamowy - monolog - dialog - scenka rodzajowa - piosenka reklamowa

CECHY PRAWIDŁOWEGO SPOTU RADIOWEGO - krótki, zwięzły, czytelny, treściwy - oryginalny sposób przekazu zwracający uwagę - wykorzystujący język grupy docelowej - nie przeładowany zawartością merytoryczną (mało szczegółów) - odpowiednio dobrana muzyka i efekty dźwiękowe - casting głosów (odpowiedni dobór) - szybkość wypowiedzi - ilość słów (30 sekund około 65 słów) - wykorzystanie percepcji słuchowej (akustyka, samogłoski, poziom głośności) SLOGAN krótki, zwięzły, czytelny, sugestywny, prawdziwy, łatwo zapamiętywany RODZAJE SLOGANÓW- deklaratywny ( wszystko dla ciebie ) - asocjacja myśli (skrót myślowy) - humorystyczny - wzbudzający ciekawość - komunikujący nowość - rozkazujący - prestiżowy - identyfikujący towar - działający na emocje SCENARIUSZ - czytelny dla klienta, realizatora, studia - informacje na wstępie: co reklamujemy, cel reklamy czas trwania - charakterystyka głosów i dźwięków - charakterystyka głosów i muzyki - nie oceniaj reklamy na podstawie scenariusza, oceń jak brzmi wtrącona pomiędzy reklamy attention A I D Aaction interest desire(wywołuje u odbiorcy zachowania pośrednie) - zwrócenie uwagi - zainteresowanie - pragnienie STYLE REKLAMOWE - apel bezpośredni - ekskluzywny image - humor - rekomendacja - porównanie PARAMETRY MEDIA BRIEFU Przekaz informacji dotyczący zadania reklamowego , np. stworzenia filmu reklamowego

- cele marketingowe (stwarza klient i określa wytyczne) - reklamowe (wynikają z celów marketingowych) - mediowe (te, które powinna spełniać prawidłowo stworzona kampania reklamowa, jak stworzyć plan mediowy, jakie media można wykorzystać) - grupa docelowa - zasięg i częstotliwość - sezonowość - regiony - termin kampanii - budżet (niezbędny) CELE MARKETINGOWE - wprowadzenie nowego produktu na rynek - wzbudzenie chęci spróbowania - wzrost spożycia - wzmocnienie dystrybucji - wzmocnienie pozycji lidera na rynku - wprowadzenie nowego opakowania - podniesienie opłacalności produkcji CELE REKLAMOWE - wskazanie korzyści wynikających z używania nowych produktów - edukacja konsumenta co do sposobu używania nowego produktu - pokazanie nowych sposobów wykorzystania produktu - podniesienie świadomości marki - podniesienie świadomości reklamy wśród detalistów i hurtowników - poinformowanie o obniżce cen - poinformowanie o nowym opakowaniu - poinformowanie o konkursie, promocji - podnoszenie efektywności przekazu CELE MEDIOWE - dotarcie do grupy docelowej w sposób najbardziej oszczędny - dotarcie do nowych użytkowników - dotarcie do użytkowników już istniejących - uzyskanie wysokiej częstotliwości - uzyskanie dominującego udziału w reklamie w danym sektorze - wzmacnianie dotarcia reklamy do dorosłych - dotarcie do hurtownika i detalisty przez prasę handlową - podniesienie efektywności kupowania mediów - umocnienie aktywności w TV OKREŚLENIE GRUPY DOCELOWEJ - według kryteriów demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zarobki) - według kryteriów psychograficznych (cechy charakteru, styl życia)

GRUPA DOCELOWA WEDŁUG CELÓW - nowi lub dotychczasowi użytkownicy - użytkownicy lub kupujący - intensywni lub sporadyczni użytkownicy ZASIĘG ZALEŻY OD - cele marketingowe - penetracja produktów na rynku CZĘSTOTLIWOŚĆ ZALEŻY OD - aktywności firm konkurencyjnych - częstotliwości zakupu- komplikacji przekazu kreatywnego SEZONOWOŚĆ zależy od polityki marketingowej producenta (aktywna i bierna) REGIONY Wzmocnienie reklamy z powodu - silnej firmy konkurencyjnej - tradycyjnie niskie spożycie danego produktu CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TERMIN KAMPANII - dystrybucja - produkcja materiałów reklamowych - rok finansowy - zatwierdzenie planów przez klienta DZIELENIE BUDŻETU - belowe the line (część budżetu reklamowego przeznaczona jest na wydatki nie związane z zakupem mediów) - trade advertising (częćś budżetu przeznaczona na reklamę u dystrybutorów lokalnych) - produkcja - prowizja agencyjna - above the line (przeznaczenie na zakup mediów) - inflacja BADANIA SŁUCHALNOŚCI RODZAJE BADAŃ o produkcie o nabywcy o środkach przekazu ć sprzedaż wg. konsumujemy wg. dostępność środków przekazu - rodzaju sklepu demografii i sposób użytkowania mediów - opakowania - zachowanie wobec (GFK , OBOP) - ceny produktu i reakcja które radio i jak jest słuchane - regionu na reklamę - wydatki reklamodawców - miesiąca

BADANIA SŁUŻĄ DO OCENY SŁUCHALNOŚCI DANEJ ROZZGŁOŚNI , POMAGAJĄ DOKŁADNIE ZAPLANOWAĆ KAMPANIĘ I BUDŻETPO CO UŻYWAMY BADAŃ - pomagają w planowaniu mediów (wybraniu odpowiednich mediów, nośników reklamy) - upewniają klienta (uwiarygodniają firmę) - dają podstawę do negocjacji z mediami - skłaniają właścicieli mediów do ulepszania środków przekazu JAK SPRAWDZIĆ CZY BADANIA SĄ DOBRE - kto za nie płaci - wielkość próby - reprezentatywność próby (grupy wiekowe, społeczne...) - kwestionariusz - doświadczenie osób przeprowadzających badania - kiedy badania zostały przeprowadzone (aktualność) - liczby podane są sensownie TECHNIKI BADAŃ RADIOWYCH - przypadkowe sprawdzenie - dip stick (czy słuchasz) - day after recall (jakiej rozgłośni słuchałeś w dniu poprzednim) - diary system (dzienniczek) METODA DAY AFTER RECALL - duża próba - ciągłość badania - większa liczba badanych stacji - dokładne dane o regionach - krótki czas dostarczenia wyników - niższe koszty - specyficzne cechy METODA DZIENNICZKOWA - mniej popularna - efekt autoselekcji próby - efekty panelowe efekt echa zawyżenie wyników zakłócenie struktury odpowiedzi (wpływ respondenta) wyższe koszty - specyficzne cechy analiza zasięgu i częstotliwości

modelowanie planowania mediów analiza programu radiowego

PROBLEMY PRZY BADANIACH RADIA - z identyfikacją stacji - z określeniem obszaru na którym program jest słuchany- z faktem, że radio nie jest słuchane uważnie - z faktem, że często słucha się go poza domem (niemożność badania drogą telemetryczną)

PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ W RADIU PLAN MEDIOWY (jeden) zbiór informacji niezbędny do określenia jakie media biorą udział w kampanii MEDIAPLAN (wiele) strategia emisji reklam SŁUCHALNOŚĆ KWADRANSOWA odsetek lub liczba osób z grupy docelowej słuchających danej stacji w przeciągu danych 15 minut ŚREDNI KWADRANS średnia liczba osób słuchających danej stacji w dowolnym kwadransie w ciągu dnia, bądź w danym paśmie czasowym (uśrednione wartości ze średnich kwadransów) ZASIĘG DZIENNY (słuchalność dzienna) odsetek osób deklarujących słuchanie danej stacji przynajmniej 15 minut w dniu poprzedzającym badanie ZASIĘG TYGIDNIOWY odsetek osób deklarujący słuchanie danej stacji przynajmniej przez 15minut w tygodniu poprzedzającym badanie PLANOWANIEOTRZYMUJEMY BRIEF Z PRAMETRAMI KAMPANII - grupa docelowa - regionalizacja - budżet PORÓWNUJEMY - audytorium stacji pod kątem grupy docelowej - krzywe słuchalności w grupach docelowych - bloki reklamowe pod względem cen BADAMY KRZYWE SŁUCHALNOŚCIWYBIERAMY ROZGŁOŚNIE, KTÓRE NAJLEPIEJ SPEŁNIAJĄ DANE KRYTERIA NASTĘPNIE - wybieramy przedziały czasowe - tworzymy optymalne mediaplany - obliczamy niezbędne wskaźniki KONTAKTY UŻYTECZNE MEDIAPLANU suma liczby osób z grupy docelowej słuchających we wszystkich przedziałach czasowych przewidzianych w mediaplanie KOSZT DOTARCIA REKLAMY DO 1000 SŁUCHACZY wskaźnik określający ile reklamodawca musi zapłacić aby 1000 osób z jego grupy docelowej usłyszało spotCPT - x 1000GRP suma słuchalności stacji we wszystkich kwadransach przewidzianych w mediaplanie lub jednostka miary określająca wielkość publiczności radiowej, którą można sumować GRP = słuchalność kwadransowa w % x liczba spotów

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument