Wnioskowanie tematyczne - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Wnioskowanie tematyczne - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (100 KB)
1 strona
481Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: wnioskowanie tematyczne; obserwacje nietypowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Większość standardowych metod wnioskowania statystycznego zakłada, że mamy do czynienia z próbką z rozkładu normalnego. Ponieważ

praktycznie 100% obserwacji z populacji o rozkładzie normalnym zawiera

się w przedziale [x -3s , x +3s], to obserwacje nie wpadające do tego

przedziału traktowane są jako obserwacje nietypowe. Jeśli nie jest prawdą, iż cecha ma rozkład normalny to obliczone z próbki wartości

średniej i odchylenia standardowego nie dają pełnego obrazu rozkładu

badanej cechy. Zaobserwowanie nietypowych wartości ekstremalnych w

próbce, tzw. outliers może spowodować problem w ich interpretacji. Otóż wartości nietypowe mogą sygnalizować fakt, iż próbka nie pochodzi z

rozkładu normalnego lub, że nastąpił błąd przy zbieraniu danych (zły

pomiar lub błąd w zapisie). W większości przypadków wartości nietypowe

są wynikiem rzeczywistego mechanizmu losowego i nie można ich pomijać z rozważań. jednak wówczas wartości średniej i odchylenia

standardowego mogą być obciążone błędem. Jeżeli wartości nietypowe

skupiają się po jednej stronie średniej to następuje przesunięcie średniej,

jeżeli są rozłożone symetrycznie to średnia może być dobrym

oszacowaniem środka rozkładu, ale odchylenie standardowe może być zbyt duże. Zarówno średnia jak i odchylenie standardowe nie są odporne

na efekt występowania wartości nietypowych.

Pierwszym krokiem przy sprawdzaniu normalności badanej cechy jest

ustalenie czy wśród danych zebranych w próbce występują wartości nietypowe, jeśli tak to czy można je przypisać popełnionym błędom w

trakcie zbierania danych. Jeśli nie, to znaczy że cecha ma rozkład skośny

(wartości nietypowe układają się po jednej stronie) lub ma "długie ogony"

(long-tailed). W obu przypadkach używanie średniej i odchylenia standardowego do oceny odpowiednich parametrów jest bardzo

ryzykowne.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument