Mikrobilogia - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Mikrobilogia - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (130 KB)
8 strona
740Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: mikrobilogia; grzybice wywołane grzybami drożdżopodobnymi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Przedmiot: Mikrobiologia

Tytuł pracy: Grzybice wywołane grzybami drożdżopodobnymi.

Grzyby (Eumycota, Fungi)- organizmy eurokariotyczne. Ich cechą jest brak zróżnicowanych tkanek z powodu braku chlorofilu. Grzyby to wielokomórkowe lub komórczakowe organizmy cudzożywne (głównie osmotroficzne), niezdolne do aktywnego ruchu, o ścianach komórkowych zbudowanych z chityny, mannamu, glikanu oraz białek i lipidów. Grzyby rozmnażają się bezpłciowo.Za pomocą zarodników. Płciowo w procesach płciowych za pomocą: gami, gametangiogami, somatogami.

Grzyby odżywiają się heterotrofowo pobierając pokarm:  Saprofity- z martwej substancji organicznej;  Pasożyty- z żywego organizmu;  Symbiozy z organizmami autotroficznymi(Helotyzm i Mikoryza). Grzyby zbudowane mogą być:  Z jednej komórki  Z grzybni( myceilum), która stanowi skupiska rozgałęzionych nici zwanych strzępkami. Grzyby mają bogaty układ enzymatyczny dzięki któremu mogą trawić i wykorzystywać substancje występujące w otoczeniu, a także w przeprowadzaniu reakcji syntezy w wyniku których mogą powstawać toksyny. Grzyby są organizmami tlenowymi które rosną w temperaturze 0-50*C, optymalna temperatura wzrostu 20-37*C . najlepiej rozwijają się w środowisku wilgotnym. Optymalne pH wzrostu wynosi 6,0-7,0. Grzyby nazywane oportunistycznymi stanowią florę fizjologiczną lecz w pewnych warunkach są chorobotwórcze. Grzyby oportunistyczne pochodzenia:  Endogennego- C. albicans – flora fizjologiczna przewodu pokarmowego i pochwy;  Endogennego i egzogennego- C.tropicalis, C.krusei, C.parapsilosis, C. gullermondii –

błona śluzowa przewodu pokarmowego, oskrzeli, układu rodnego, skóra,  Egzogennego- Aspergillus, Mucor. Rhizopus, Absidia, Cephalosporium, Fusarium,

Alternaria Czynniki które wpływają na powstanie zakażenia przez grzyby niechorobotwórcze:  Inhibitory owulacji- miesiączka, ciąża, środki antykoncepcyjne;  Zaburzenia metaboliczne: cukrzyca, nadczynność gruczołu tarczycy, niewydolność

nerek, przewlekły alkoholizm,  Antybiotyki przeciwbakteryjne o szerokim dziłaniu- niedobór witaminy K2 i witamin

kompleksu B,  Leki przeciwgruźlicze- powodują nadważenia wywołane przez Aspergillus,  Kortykosteroidy;  Cytostatyki i radioterapia;  Leki immunosupresyjne  Polichemiterapia  Politerapia  AIDS  Zakażenie wirusami: CMV, EBV, HSV;  Badania laboratoryjne i kliniczne, intensywna terapia;  Czynniki genetyczne; Podział gzrybów:  Drodże- organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach;  Grzyby nitkowate- złożone z grzybnistanowią większe agregaty nitkowatych włókien – strzępki. Rodzaje grzybni:  Wegetatywna- wynika od podłoża w celu uzyskania pożywienia;  Reprodukcyjna – wytwarzają spory; odgrywają ważną rolę w różnicowaniu gatunków

grzybów; Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Grzyby są przyczynami schorzeń u ludzi w postaci zakażeń powierzchniowych skóry, paznokci, włosów oraz błon śluzowych – grzybica.

Grzybica- mikoza, choroba zakaźna wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi. Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i głębokie - narządowe. Grzybice głębokie wywołują powstawanie w tkankach procesów zapalnych, a nawet martwiczych. Pozostałością po przewlekłych procesach grzybiczych są zmiany bliznowate. Grzyby chorobotwórcze dla człowieka dzielimy na:  Grzyby drożdżopodobne;  Grzyby pleśniowe;  Grzyby dermatofitowe;  Grzyby dymorficzne; Podział grzybic:  Grzybice endogenne- zakażenia wywołane przez grzyby które bytują w organizmie

człowieka- Candida, która występuje w jamie ustnej, jelitach i pochwie, oraz Pityrosporum- występowanie: powierzchnia skóry w miejscach łojotokowych;

 Grzybice egzogenne- zakażenia wywołane przez grzyby, które dostały się do organizmu ze środowiska zewnętrznego. do grzybów egzogennych należy Cryptococcus neoformans (grzyby drożdżopodobne), który jest składnikiem flory przewodu pokarmowego ptaków, gołębi. Do zakażenia dochodzi poprzez przerwanie ciągłości skóry lub drogą wziewną. Grzybice egzogenne wywołone przez grzyby pleśniowe np. Aspergillus, Mucor, Fusarium. Zakażenie w tym wpadku grzyba dochodzie przez drogę wziewną. Zakażenia grzybami dermatoficznymi dochodzie przez skórę które występują powierzchniowo.

Mechanizm zakażenia grzybami drożdżopodobnymi (Candida) polega na przyleganiu grzybów do komórki nabłonka osobnika, jeżeli nie zostaną one usunięte mechanizmami fizjologicznymi np. przez śluz, mocz dochodzi do kolonizacji grzyba. Jeżeli występują odpowiednie warunki do rozrostu to postępują do rozwinięcia się zakażenia. Stan chorobowy może nie tylko objąć jeden narząd ale i także układ albo może dojsc do ogólnego zakażenia grzybiczego – krążenie grzyba Candida we krwi. Grzyb drożdżopodobny taki jak Cryptococcus neoformans, który wnika przez uszkodzenie ciągłości skóry lub drogą wziewną. Pityrosporum wywołuje u osób łupież pstry i łojotokowe zapalenie skóry. Ten typ grzyb występuje u osób z nadmierną potliwością, ze skłonnością do łojotoku, obniżoną odpornościa oraz z chorobami gorączkowymi. GRZYBY DROŻDŻOPODOBNE Grzyby drożdżopodobne zbudowane są z kulistych, wrzecionowatych lub cylindrycznych komórek wegetatywnych. Drożdżaki są to jednokomórkowe grzyby, rozmnażające się przez pączkowanie lub podział. Grzyby drożdżopodobne maja dużą aktywność biochemiczna, zdolność fermentacji i asymilacji. Grzyby drożdżopodobne:  Candida;  Cryptococcus – Cryptococcus neoformans, rzadziej spotykane: Geotrichum,

Trichosporon, Rhodotorula;  Pityrosporum;

Grzyb Drożdżopodobny - Candida Kandydoza- ogólne określenie szerokiego zkaresu zakażeń wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida. Gatunkiem będącym najczęstszą przyczyną kandydozy jest C.albicanus. Najbardziej chorobotwórczy jest gatunek: Candida albicans. Gatunki z rodzaju Candida:  Candida catenulata;  Candida guilliermondii;  Candida krusi;  Candida lusitaniae;  Candida parapsilosis;  Candida pulcherrima;  Candida tropicalis;  Candida zeylanoides;  Candida dattila,  Candida formatka;  Candida glabrata;  Candida inconspicua; Candida albicans występuje u 40-80% zdrowych ludzi i należy do fizjologicznej flory przewodu pokarmowego.Candida posiada zdolność do adherencji czyli przylegania grzybów do komórek osobnika. Do zakażenia z rodzaju Candida dochodzi w przypadku upośledzenia odporności komórkowej organizmu oraz zaburzeń składu flory przewodu pokarmowego oraz nie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rozpoznanie kandydozy odbywa się na podstawie diagnostyki mykologicznej, która pozwala na identyfikacje grzyba. Z materiału k\linicznego wykonuje się preparaty bezpośrednie barwiane metodą grama, w których poszukujemy komórek grzybów drożdżopodobnych- blastrosporów lub artosporów. Materiał posiewa się na podłoże Sabourauda. Aby uzyskać szybki wynik czy występuje candida albicanas wykonujemy posie na podłoże zubożone. Dalsza identyfikacja grzybów odbywa się za pomocą wykonywania prób biochemicznych. Można stwierdzic także ich liczbę w materiałach takich jak: kał, plwocina i mocz. Ostatnim etapem mykologi jest ocena wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne.

Diagnostyka Candida albicans

- posiewy z kału, błon śluzowych, wydzielin Próbka pochodzącą z kału lub błon śluzowych posiana zostaje na specjalne podłoże mikrobiologiczne umozliwiające wzrost drożdży. Jeset to najczęstsza metoda identyfikacji drożdżycy. Metoda ta jest rutynowo stosowana przez szereg laboratoriów, jednak hodowla prowadzona musi być przez odpowiednio długi okres (zwykle co najmniej 10 dni). Z uwagi na fakt, iż drożdze z rodzaju Candida są naturalnym drobnoustrojem występującym u większości ludzi (jelito grube, powłoki skórne i błony śluzowe) otrzymanie pozytywnego wyniku badania posiewowego przynosi niewielką wartość diagnostyczną. Wyjątkiem jest pozytywny wynik otrzymany z posiewu krwi. W tym przypadku, wynik wskazuje na infekcje ogólnoustrojową (np. sepsa) i wymaga natychmiastowego lecznia. Badanie posiewowe obraczone jest sporym błędem czynników ludzkich i w dużej mierze zależy od doświadcznia personelu laboratoryjnego. Obdażone jest również sporym ryzykiem otrzymania wyników fałszywie negatywnych (na pożywce nie wyrośnie żaden mikroorganizm), jak i fałszywie pozytywnych (po posiewie kału na pożywce wyrośnie np. C.albicans, który nie koniecznie musi odpowiadać za chorobę). -badanie mikroskopowe krwi Badanie bezpośrednie polegające na obserwowaniu pod mikroskopem kropli krwi pobranej od pacjenta. Umożliwia ono idetyfikacje komórek grzyba. Ograniczniem tej metody jest konieczność odpowiedniej ilości komórek drożdży we krwi. Metoda przeznaczona jest do identyfikcaji zaawansowanych stadiów kandydozy, jednak stwierdzenie obecności komórek

grzyba we krwi jest bezpośrednim dowodem potwierdzającym chorobę. Metoda wymaga sporego doświadczenia diagnosty laboratoryjnego. Często zdarzają się przypadki błednych wyników fałszywie ujemnych z uwagi na podobieństwo komórek Candida do leukocytów (komórek krwi). Z tego powodu kandydoza często identyfikowana jest również jak leukocytoza (wzrost liczby leukocytów). - testy ELISA Test immunoenzymatyczny wykrywający przeciwciała przeciwko określonym gatunkom grzyba. Jest to najczęściej stosowany test diagnostyczny, z uwagi na niską cenę i przesiewowy charakter. Test ELISA jest metodą pośrednią, wykrywającą jedynie odpowiedź immunologiczną naszego organizmu powstałą po kontakcie z antygenami grzyba. Otrzymanie wyniku pozytywnego po badaniach przeciwciał klasy IgG sugeruje, iż pacjent miał w przeszłości kontakt z danym mikroorganizmem, co oczywiście nie świadczy o trwającym zakażeniu. Przeciwciała klasy IgG na wysokim poziomie utrzymywać się mogą przez długi okres (miesięcy, a nawet lat) po ustąpieniu objawów choroby. Ponadto z uwagi na fakt, iż C.albicans jest organizmem stale występującym w przwodzie pokramowym, każdy z nas może mieć przeciwciała przeciwko temu organizmowi. Mała wartość diagnostyczna spowodowana jest również przez niską czułość testów ELISA (szacowaną na ok. 30-40%), jak i dużą liczbę wyników fałszywie negatywnych. Coraz częściej zastępowany jest przez czulsze i bezpośrednie metody identyfikacji komórek grzyba. Do metod tych - nowej generacji należą testy genetyczne, identyfikujące DNA C.albicans. - test PCR Badanie genetyczne, pozwalające na identyfikacji materiału genetycznego (DNA) grzyba. Jest to metoda bezpośrednia identyfikująca bezpośrednią obecność drożdży w badanym materiale (krew, wymaz z błon śluzowych itp.). Metoda PCR pozwala na identyfikacje pojedynczych komórek drożdży w badanym materiale, a więc bardzo wczesą fazę zakażenia. Polega ona na powieleniu określonego fragmentu DNA grzyba do ilości wystarczającej do tego aby stał się on widoczny w świetle UV. Metoda pozwala na identyfikacje zakażenia w ciagu kilkunastu godzin od pobrania próbki. Oprócz dużej czułości (identyfikacja kilku komórek grzyba w badanym materiale), charakteryzuje się 100% specyficznością (brak reakcji krzyzowych z innymi patogenami). Testy genetyczne typu PCR oferują obecnie najczulsze metody diagnostyczne.

Objawy drożdżycy

Mnogość objawów związanych z zakażeniem Candida sprawia to iż nie można dokonać ich ścisłej klasyfikacji. Nie ma również stałych, jednakowych objawów występującychc u wszystkich chorych, co z kolei utrudnia jednoznaczną diagnozę. Generalnie objawy podzielić można na 3 kategorie:

1. objawy dotyczące przewodu pokarmowego

- suchość w ustach i gardle - metaliczny smak w ustach - biały nalot na języku - nieprzyjemny zapach z ust - zaparcia lub biegunki - bóle brzucha - zapalenia jelita grubego - alergie pokoarmowe - nadwrażliwość i nietolerancja mleka lub glutenu - zgaga

2. objawy dotyczące narządów rodnych

- zapalenia pęcherza moczowego i dróg moczowych - zapalenie prostaty - uczucie pieczenia i swędzenia w czasie oddawania moczu - częstomocz - zanik popędu płciowego, impotencja - poronienia, niepłodność

3. objawy dotyczące skóry

- potliość - obniżona temperatura ciała (zimne ręce i stopy) - sucha i łuszcząca się skóra - egzema - grzybice skórne, pseudołuszczyca - wypryski skórne, trądzik

4. objawy dotyczące zaburzeń psychicznych

- trudności w koncentracji i zapamiętywaniu - zmienność nastrojów, napady lęku, płaczu,paniki - chroniczne zmęczenie, senność, brak energii - stany depresyjne - bóle głowy - zaburzenia snu - choroby psychiczne

Objawy kliniczne: - Kandydoza powierzchniowa- dotyczy skóry i błon śluzowych. Najczęściej występuje u

osób leczonych antybiotykami o szerokim zakresie działania. Kandydoza powierzchniowa musi być potwierdzona przez dodatni wynik badania parametrów barwionych metodą grama lub przez badanie mikroskopowe przez pobranie od pacjenta fragmętu skóry lub błony śluzowej.

- kandydoza uogólniona- drożdżaki przedostają się do krwi i krążą wraz z nią po całym organizmie. Pacjęci którzy mają osłabioną odporność organizmu może rozwijać się rozsiane zakażenie skóry i błony śluzowej lub zakażeń narządowych np. zapalenie płuc. Badanie poprzez izolację drobnoustroju. Pobranie materiału od pacjenta w zależności od objawów – badania histologiczne, Hodowla, badania serologiczne.

- zapalenie wsierdzia może wystąpić u osób w szczepionymi sztucznymi zastawkami;

Leczenie kandydozy:  Kandydoza powierzchniowa:

- zakażenia skóry i jamy ustnej, gardła leczone miejscowo maścia lub kremem zawierający nystatynę lub kotokonazol. Zawiesina z nastatyną jest skuteczna przy leczeniu kondydozy jamy ustnej i gardła. - kandydoza przełyku- doustne preparaty klotrymazol, ketokonazol oraz flukonazolu; - kandydoza pochwy- doustne preparaty ketokonazol oraz flukonazolu

 Kandydoza ogólna- lekiem jest amforterycyna B. jeżeli zakażenie spowodowane jest sztuczną zastawką lub cewnikiem to należy je usunąć.

Drożdżyca paznokci i wałów paznokciowych- W okresie wczesnym uwidacznia się jako obrzęk, silnie zaczerwienione i bolesne zgrubienie wału paznokciowego, natomiast przy ucisku spod wału sączy się ropna wydzielina. W czasie choroby skóra w tych okolicach staje się cienka, napięta oraz zmieniona zapalnie. W zmianach długotrwałych płytki stają się żółtawo- brunatne, tracą połysk, ulegają przerostowi i rozwarstwieniu.

Drożdżyca błon śluzowych- Umiejscawia się najczęściej w pochwie, sromie, przewodzie pokarmowym, jamie ustnej (np. jako zajady lub zapalenie języka). W przypadku zajęcia narządów płciowych kobiet, charakterystyczne objawy choroby to: obrzęk, zaczerwienienie błon śluzowych i ropne upławy. Przy pożyciu płciowym mężczyzna zostaje zakażony. Objawy drożdżycy mężczyzn to: podrażnienie i stan zapalny żołędzi i wewnętrznej powierzchni napletka ze świądem i pieczeniem. U dzieci występuje często pod postacią pleśniawek. Drożdżyca pochwy i przewodu pokarmowego jest najczęściej skutkiem ubocznym długotrwałej antybiotykoterapii.

Cryptococcus neoformans

Gatunek z rodzaju Cryptococcus. Miejscem występowania grzybów jest przewód pokarmowy ptaków. Do zakażenia tymi grzybami dochodzi drogą wziewną jak i przez uszkodzoną skórę. Cryptococcus neoformans w materiale klinicznym wykazuje obecność otoczki mukopolisacharydowej w wymiarach 5-10 m i rozmnaża się przez pączkowanie. Grzyb ten powoduje kryptokokozę. Źródłem drożdżaków są odchody gołębi i kur. Rozwój zakażenia zależy od odporności gdyż kryptokoka występuje u osób z upośledzoną odpornością. Czynnikiem zjadliwości chorobotwórczej jest otoczka polisacharydowa, która umożliwia fagocytozę cryptococcus neoformans. Czynnikiem zjadliwości jest także wydzielanie melaninay, gdyż ta odkłada się w ścianie komórkowej i może chronić komórki grzyba przed działanie rodników przez komórki fagocytujące.

Objawy:

- kryptokokowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Typ zakażenia może być podostre oraz przewlekłe. Zakażenie rozwija się przez kilka miesięcy. Objawami wystąpienia są: zaburzenia widzenia, bóle głowy, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność karku, śpiączka a nawet śmierć pacjenta.

- zakażenia skóry i płuc- wzrasta częstość występowania zakażeń płucnych, w niektórych przypadkach powstają guzowe zmiany w śródpiersiu.

Cryptococcus neoformans możemy rozpoznać przez przeprowadzenie badań:

- Badanie płynu mózgowo- rdzeniowego- szybkie rozpoznanie zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych- stężenie białka i leukocytów wzrasta a glukoza spada. Szeroką otoczkę wykrywa barwienie tuszem . Wykonuje się także testy, które wykrywają antygen grzyba. Po obserwacji i po ponowieniu badania możemy stwierdzić czy pacjent reaguje na leczenie. Znany jest także odczyn anulacji lateksu służący do wykrycia antygenu.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument