Pojęcie makrostruktury społecznej - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Pojęcie makrostruktury społecznej - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (99 KB)
1 strona
786Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: makrostruktura społeczna; własności makrostruktur, przykłady,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. Pojęcie makrostruktury społecznej:

Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia

społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością

wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.

Własności makrostruktur:

a) samoistność – makrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są

samoistne i egzystują w ramach makrostruktur

b) samoreferencja – rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa

się w pewnych zamkniętych ramach, odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla

siebie

c) samowystarczalność – w przeciwieństwie do mikrostruktur

Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w wyniku negatywnego działania

mikrostruktur

Przykłady mikrostruktur:

- do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem

postępującego procesu globalizacji stały się one mezostrukturami - wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są

całkowicie niekompatybilne między sobą; Marks uważał, że klasy nie

są makrostrukturami

- makrostrukturami mogą być np.: klasy, warstwy, stany, ruchy społeczne, etnosy, ludy, narody

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument