Definicja finansów - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Definicja finansów - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (179 KB)
2 strony
775Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: definicja finansów, zjawiska finansowe. operacje finansowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Finanse

Finanse- operacje gospodarcze za pomocą pieniądza. Procesy dokonywane w ramach procesów (zjawisk) ekonomicznych.

Produkcja

-Brak zj.

Pieniężnych -ale ma na niego wpływ proces wymiany

Podział

-zj. Pieniądza

----------------------- ----część w rzeczach

Wymiana

-zj. Pieniądza, ale

----------------------- ---- część w rzeczach

Konsumpcja

-Nie ma zj.

Pieniądza -ale ma na niego wpływ proces wymiany

Skala i zaangażowanie pieniądza w wymianie warunkuje jakość konsumpcji. W produkcji brak zjawisk pieniądza, ale niezbędny jest kapitał w wymianie aby nabyć czynniki produkcji. Podział zysku w firmie (nagrody, premie, dywidendy) w obszarze tym w formie pieniądza. Może być część zj. Podział drogą rzeczową

Zjawiska finansowe – te zj. pieniężne. które dokonują się w ramach zj. ekonomicznych (podział, wymiana, produkcja, konsumpcja)

 zjawiska finansowe to takie zjawiska ekonomiczne, które są zarazem zjawiskami pieniężnymi

 zjawiska finansowe to wyłącznie pieniądz w ruchu, pieniądz statyczny nie jest

zjawiskiem finansowym (ale jest zjawiskiem pieniężnym)

Finanse są to:

 Pieniężne mechanizmy wymiany (ruch) strumienia pieniężnego

1) Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych

2) Zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz nie ma również finansów.

3) Pieniężne stosunki wymiany i podziału.....stosunki ekonomiczne związane z gromadzeniem zasobów pieniężnych w procesach wymiany i podziału produktu globalnego i dochodu narodowego.

Gospodarka finansowa – poza zjawiskami gospodarczymi są procesy związane z zarządzaniem (planowanie)

a) Statystyka (ewidencja przepływów)- badanie marketingowe b) planowanie

docsity.com

c) zjawiska finansowe Można prowadzić gospodarkę finansową swobodnie na danym rynku, ale tylko w ramach danego systemu. –normy, procedury, reguły.

System finansowy – będzie taki jaki będą ustalone decyzje parlamentarne dotyczące polityki finansowej, czyli świadomej, celowej działalności instytucji, polegającej na ustalaniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych.

Operacje finansowe ustalone są wg. kryterium (klasyfikacja zjawisk finansowych, strumieni pieniężnych):

podmiotowości – wyłania wszystkie podmioty na grupy, których operacje są takie same lub podobne; (bazuje na rodzajowym zróżnicowaniu jednostek pomiędzy

którymi dokonywane są przepływy strumieni pieniężnych)

a) finanse podmiotów gospodarczych (usługi i nie tylko)

b) finanse publiczne

c) finanse banków

d) finanse zakładów ubezpieczeniowych (nabywa się specyficzne produkty,ochrona)

e) finanse ludności gospodarstw domowych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument