Wykresy równowagi fazowej - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Wykresy równowagi fazowej - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (6 MB)
10 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: wykresy równowagi fazowej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument
MTZ-W6 wykresy cz2.pdf

Przykład analizy stopów wykresu równowagi (układ Pb-Sn)

(α + β) – eutektyczna mieszanina faz, krystalizujca w stałej temperaturze (s=0) – składnik struktury,

αII , βII - fazy drugorzdowe, krystalizujce po przekroczeniu linii granicznej rozpuszczalnoci,

- w stopach bez eutektyki jako faza strukturalnie wolna (zwykle na granicach ziaren), - w stopach z eutektyk zwykle nie tworzy nowych osobnych wydziele lecz tylko pogrubia

wydzielenia wczeniej istniejce,

- wszystkie stopy od D do F kocz krzepnicie izotermiczn przemian eutektyczn, w której ciecz (po osigniciu stenia punktu C) krzepnie w postaci eutektycznej mieszaniny faz,

(+!)

docsity.com

stop eutektyczny (ok. 38% Sn)

- eutektyka płytkowa (faza β ciemniejsza)

stop nadeutektyczny (ok. 60% Sn)

β

(strukturalnie wolna)

(α + β)

(α + β)

stop ok. 97% Sn; na granicach ziaren fazy β (ciemna)

wydzielona faza αII (jasna)

αII

β

Struktury wybranych stopów układu Pb-Sn:

(www.scielo.br) – C. S. Kiminamib(www.sv.vt.edu/classes/MSE2094)

(+-)

docsity.com

stop przedeutektyczny (ok. 25% Sn)

(α + β)

α (faza strukturalnie wolna)

stop eutektyczny (ok. 38% Sn)

Struktury po bardzo wolnym chłodzeniu (inna budowa mieszaniny eutektycznej)

(www.scielo.br) – C. S. Kiminamib

(składnik struktury)

(-+)

docsity.com

α

Si + (α + Si)

(

α

α α

α

+

S

i

)

α + (α + Si) + SiII

α + L

L

L + Si

α + SiII

Wykres równowagi Al-Si

1414

660

577

12,6

1,65

(www.doitpoms.ac.uk)

A

B

C DE

(+)

docsity.com

stop eutektyczny niemodyfikowany, (α + Si)

stop eutektyczny, nieprawidłowo modyfikowany

stop przedeutektyczny modyfikowany, α + (α + Si)

stop zaeutektyczny niemodyfikowany, Si + (α + Si)

(-+)

docsity.com

Wykres równowagi fazowej z izotermiczn przemian perytektyczn

składniki układu: - rozpuszczaj si w stanie stałym, tworzc roztwory stałe podstawowe graniczne, - nie tworz faz porednich, - nie s polimorficzne.

 perytektyka jest faz (tutaj roztwór α) powstajc w wyniku swoistej reakcji dwóch faz (tutaj L oraz β),

(wicej, patrz: R. Haimann, cz. 1)

(+)

docsity.com

Złoone wykresy równowagi z fazami porednimi

 wykresy z faz poredni trwał (krystalizujc bezporednio z cieczy) a) faza wystpuje przy cile okrelonym stosunku stechiometrycznym (AnBm), b) faza wystpuje w pewnym zakresie ste jako roztwór stały wtórny AnBm(A,B),

 fazy porednie dziel wykres złoony na wykresy proste, które rozpatrujemy niezalenie,

    

 

 AnBm AnBm

AnBm AnBm

(+)

docsity.com

Cu3P

L + Cu3P

°

% masowy P

°C

+ L

 + Cu 3 P

α

(α+ Cu3P)

(α+ Cu3P) (α+ Cu3P)

α Cu3P

α

Cu3PII

(za B. Kunick)

 przykład wykresu z trwał faz poredni (midzymetaliczn)

układ Cu-P:

  (+-)

docsity.com

Złoony wykres równowagi z fazami porednimi

składniki układu:

rozpuszczaj si w stanie stałym, tworzc roztwory stałe podstawowe graniczne,

tworz fazy porednie: AB, AB3 (trwałe) oraz A3B (nietrwała) - wystpuj jako roztwory stałe wtórne,

nie s polimorficzne.

(za B. Kunick)

    

 (+-)

docsity.com

Złoone wykresy równowagi ze składnikami wielopostaciowymi

 wykresy składaj si z wykresów prostych połoonych jeden nad drugim,

izotermiczna przemiana eutektoidalna: δ ↔ (α + γ) izotermiczna przemiana perytektoidalna: δ + β ↔ γ

przemiana alotropowa

przemiana alotropowa

δ - roztwór stały podstawowy cigły od Aδ (B) do Bδ (A), α oraz β - roztwory stałe podstawowe graniczne Aα (B) oraz Bβ (A), γ - roztwór stały wtórny AnBm(A,B)

AnBm

{fazy stałe:

C D

EF G

H K

P

M N

(+)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument