Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Międzynarodowe Centra Finansowe - Notatki - Bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. Cracow University of Economics

RTF (33 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
601Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z bankowości przedstawiające międzynarodowe centra finansowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Międzynarodowe Centra Finansowe

Międzynarodowe Centa Finansowe koncentrują międzynarodowe działalności kredytowe banków, emisje międzynarodowych papierów wartościowych (obligacji i akcji), operacji walutowych i ubezpieczeniowych. Cechy, które decydują o tym, czy dany obszar można nazwać światowym centrum finansowym : liczba działających banków zagranicznych, udział działalności prowadzonej w walutach obcych, udział działalności prowadzonej przez nierezydentów , rozmiar rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, kredytowego, pochodnych instrumentów finansowych i ubezpieczeniowego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument