Anatomia człowieka - kończyna górna  - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences
jeden_i_pol
jeden_i_pol8 marca 2013

Anatomia człowieka - kończyna górna - Notatki - Medycyna, Notatki'z Medycyna. Poznan University of Medical Sciences

PDF (213 KB)
6 strona
13Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny medycyny: anatomia człowieka; kończyna górna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
Anatomia Człowieka - Kończyna Górna - Moje notatki

KOŃCZYNA GÓRNA !

– Łopatka Obręcz

– Obojczyk – Kość ramieniowa – Kość Przedramieniowa: Łokciowa i Promieniowa – Nadgarstek

Ręka – Dłoń

OBOJCZYK: Budowa:

– Trzon (wygięty) – Koniec mostkowy – Koniec barkowy

F: Kończyna górna jest połączona przez obojczyk (stawem) do łopatki. /łopatka nigdzie nie jest już przymocowana/ Staw mostkowo-obojczykowy (ruchomość bardzo niewielka ale we wszystkich płaszczyznach) łatwiej złamać kość niż zwichnąć staw.

Obojczyk: a) koniec barkowy b) kresa czworoboczna c) guzek stożkowaty d) wycisk więzadła żebrowo- obojczykowego e) koniec mostkowy

Staw obojczykowo – mostkowy: a) krążek stawowy b) więzadło między obojczykowe c) więzadło obojczykowa mostkowe przednie d) więzadło żebrowo - obojczykowe

docsity.com

ŁOPATKA: Budowa:

– Grzebień Łopatki – Dół pod grzebieniowy – Dół nad grzebieniowy – Wycięcie Łopatki – Wyrostek kruczy

Od powierzchni żeber (przednia): Powierzchnia żebrowa ma wgłębienie zwane dołem pod łopatkowym Od Boku: Są wydrążenia stawowe (panewka stawu ramiennego, guzek nad panewkowy, guzek pod panewkowy)

a) dół nad grzebieniowy, b) wygięcie łopatki, c) wyrostek kruczy, d) wyrostek barkowy, e) grzebień łopatki, f) dół pod grzebieniowy, g) wydrążenie stawowe

KOŚĆ RAMIENIOWA: Trzon: 3 powierzchnie, Guzowatość naramienna Koniec Bliższy:

– Głowa – Szyjka anatomiczna – Guzek większy i mniejszy – Grzebienie guzków

docsity.com

– Bruzda między guzkowa (w bruździe tej przebiega ścięgno bicepsa) – Szyjka chirurgiczna

Koniec Dalszy: – Kłykieć – Nad kłykieć boczny i przyśrodkowy

a) Głowa b) Szyjka anatomiczna c) Guzek większy d) Guzek mniejszy e) Szyjka chirurgiczna f) Bruzda między guzkowa ł) Główka m) Nad kłykieć boczny o) Nad kłykieć przyśrodkowy p) Bruzda nerwu promieniowego r) Bruzda nerwu łokciowego

Widok Przód Widok Tył

docsity.com

PRZEDRAMIE:

KOŚĆ ŁOKCIOWA: Trójgraniasty trzon (krawędzie są ostre) Koniec Bliższy:

– Wyrostek łokciowy (a) – Wyrostek diobiasty (b) – Wcięcie bloczkowe (c) – Wcięcie promieniowe (e) – Guzowatość kości łokciowej (d)

Koniec Dalszy: – Głowa (f) – Wyrostek rylcowaty (g)

(wytwarzany staw nadgarstkowy)

KOŚĆ PROMIENIOWA: Trzon trójścienny z brzegiem międzykostnym Koniec Bliższy:

– Głowa kości promieniowej (a) – Szyjka (d) – Guzowatość kości promieniowej (e) – Obwód stawowy głowy (b) – Dołek Głowy (c)

Koniec Dalszy: – Wcięcie Łokciowe – Powierzchnia stawowa nadgarstka – Wyrostek rylcowaty (f)

docsity.com

STAW ŁOKCIOWY: Budują go:

– Dalszy koniec kości ramieniowej (Powierzchnia stawowa) – Bliższy koniec kości łokciowej oraz kości promieniowej. (Powierzchnie

stawowe) – Więzadło opasowe (dociska kości do siebie) – Torebka stawowa – inne więzadła

Staw Łokciowy budują 3 kości: 2 przedramienia i 1 ramieniowa. Więzadła okolicy stawu ramiennego (więzadła przyczepiają się na wysokości szyjki anatomicznej) Panewka stawu ramiennego mniejsza niż głowa kości ramiennej i jest bardzo płytka.

BŁONA MIĘDZYKOSTNA: Struktura utrzymuje dwie kości blisko siebie. Posiada ona miejsca (otwory – dziury) przez które przechodzą naczynia i nerwy.

docsity.com

KOŚCI RĘKI: Nadgarstek zbudowany jest z 8 kości ułożonych w 2 rzędy (po 4 kości w każdym rzędzie) Śródręcze (kości długie) Kości Palców (palce – paliczki) – Ruchy Przeciwstawne. Możliwości ruchowe w stawach. Kciuk jest bardzo ważny. Dla przykładu: Utrata kciuka to 50 % kalectwa (tak jak oka) natomiast utrata Podudzia to ok 23% kalectwa

Przekrój przez staw ręki: a) kość łokciowa b) kość promieniowa c) krążek stawowy

Kości Ręki: a) kość promieniowa b) kość łokciowa k) kości śródręcza (kości długie) l) paliczki bliższe ł) paliczki przyśrodkowe m) paliczki dalsze

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument