Etapy budowania struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Etapy budowania struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (115 KB)
2 strony
716Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: etapy budowania struktury organizacji; struktura funkcjonalna.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Etapy budowania struktury organizacji:

1. Określenie celów firmy.

2. Określenie całej pracy jaką należy wykonać dla osiągnięcia celów firmy.

3. podział zadań na czynności możliwe do wykonania przez jednego lub grupę pracowników (określenia stanowisk).

4. grupowanie stanowisk, łączenie w logiczny i sprawny sposób pracy

wykonywanej na różnych stanowiskach.

5. Ustalenie mechanizmów koordynacji. 6. Rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych i adekwatnej do nich

odpowiedzialności.

7. formalizacja procesów wykonawczych i zarządczych (informacyjno-

decyzyjnych), przygotowanie dokumentacji organizacyjnej. Struktura organizacyjna powinna być tak prosta jak to możliwe i tak

złożona jak to konieczne.

Struktura funkcjonalna: - poziome podzielenie procesu na wyspecjalizowane jednostki operacyjne,

- kompensowanie skutków podziału poprzez koordynację,

- każda wyodrębniona jednostka powinna odpowiadać określonej

umiejętności

- każda jednostka powinna stanowić centrum jednorodnych kosztów łatwych do kontroli,

- współzależności pomiędzy jednostkami niezbyt silne, by umożliwić

egzekwowanie odpowiedzialności każdej z nich.

Mechanizmy koordynacji w strukturze funkcjonalnej:

- procedury organizujące różne funkcje operacyjne w układ sekwencyjny

(np. reguły, uzgodnienia, systemy planowania i kontroli), z reguły wysoce

sformalizowane, - wraz ze wzrostem organizacji- tworzenie służb pomocniczych (sztabów),

mających zapewnić niezbędną aktualizację procedur.

Zalety struktury funkcjonalnej:

- bobra w stabilnym otoczeniu, w którym doświadczenie stanowi jedno z głównych źródeł konkurencyjności,

- ograniczone zdolności adaptacyjne do zachodzących zmian, sprawność

uzyskiwana dzięki efektowi skali (mniejsze koszty ogólne, lepsze

wykorzystanie wykwalifikowanego personelu), - kierownicy komórek oceniani według stopnia realizacji ustalonych

planów, norm i budżetów,

- centralizacja decyzji stwarza konieczność rozwiązywania konfliktów.

Wady struktury funkcjonalnej:

- dążenie do wąskiej specjalizacji poszczególnych komórek i osób,

- utrudniona percepcja własnego wkładu w osiągnięcie celów całej

organizacji, - tendencja do realizowania własnej koncepcji swojej specjalności,

docsity.com

- przewaga pisemnej formy komunikowania się (ze szkodą dla

sprawozdawców),

- doskonalenie mechanizmów strukturalnych jako cel sam w sobie,

- tendencja do nadmiernej centralizacji,

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument