Doskonalenie i rozwój potencjału pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Doskonalenie i rozwój potencjału pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (195 KB)
3 strony
832Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: doskonalenie i rozwój potencjału pracy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Doskonalenie i rozwój potencjału pracy

1. Istota, uwarunkowania i cele działalności szkoleniowej

2. Organizowanie tej działalności

3. Doskonalenie poprzez realizację kariery Duże firmy w USA przeznaczają 1% swoich obrotów na szkolenie, we

Francji jeśli organizacja zatrudnia 10 pracowników umysłowych musi

przeznaczyć 0,5% środków na płace a 1,1 % tych środków na dodatkowe

szkolenia. W Polsce w latach 70-tych( w świecie ożywione zapotrzebowanie na edukację) rozwój szkolnictwa, lata 80-te regres, okres

sztucznego niedoboru pracowników, tata 90-te przełom w działalności

szkolnej i dynamiczny wzrost osób szkolących się ( też na własny

rachunek ). Teraz 92% firm szkoli swoich pracowników ale ich wadą jest brak strategii szkoleniowej. Dużo pieniędzy na to idzie, więc powinna być

jakaś strategia w długim okresie. Na rynku usług szkoleniowych 2 grupy

organizacji zajmujących się szkoleniem to:

 spółki, firmy zagraniczne, polskie firmy prywatne powstałe w latach 90- tych, małe prywatne firmy

 ośrodki akademickie, MBA, stowarzyszenia, izby gosp., instytuty

ekonomiczne: Agencja Rozwoju Intelekt, Centrum Wspierania Biznesu,

Inkubatory przedsiębiorczości

Obszary szkoleń to najczęściej w informatyce, prawie i administracji, rachunkowości i finansach a w dalszej kolejności wiedza o zarządzaniu,

kształtowanie umiejętności osobistych, marketing, promocja.

Doskonalenie i rozwój pracowników 3 rodzaje działań:

1.Szkolenie- oznacza uczenie prostych umiejętności i nawyków

przydatnych w praktyce, codziennej pracy i wymagających na ogół

minimalnego przygotowania teoretycznego. Przeprowadzane w procesie

adaptacji społeczno- zawodowej pracownika, np. szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów, czynności w zakresie obsługi technicznej.

2.Dokształcanie- oznacza uzupełnianej dotychczasowej wiedzy i

umiejętności, które są potrzebne do pracy w nowych warunkach i w nowej

postaci, np. dokształcanie w pracy z komputerem o innym programie

3.Doskonalenie zawodowe- inaczej mówiąc podwyższanie kwalifikacji zawodowej za pomocą różnych form. To ma miejsce przy rozwoju

stanowiska, oznacza aktualizację wiedzy pracownika.

Cele cząstkowe dosk. i rozw. pracowników 1.Dostosowywanie kwalifikacji pracowników do aktualnych wymogów stanowisk pracy

2.Rozszerzenie kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian

3.Podnoszenie elastyczności i dyspozycyjności pracownika

4.Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia lub w innych formach

organizacji np. w grupie

5.Umacnianie integracji pracowników w przedsiębiorstwie 6.Kształtowanie postaw

docsity.com

7.Kształtowanie postaw zgodnych z celami organizacji

Optymalnym stanem organizacji szkoleniowej jest tzw. samoszkoląca się

organizacja. Jest to organizacja, która daje swoim pracownikom szansę stałego szkolenia dzięki czemu sama się uczy i rozwija. Jest to

organizacja, która tworzy klimat ciągłego uczenia, zachęca ludzi do

precyzowania swoich postaw w zakresie uczenia, eksperymentuje nowymi

obszarami szkolenia, stwarza nowe sytuacje, które przy rozwiązaniu stwarzają szanse zdobycia nowych umiejętności.

Przy prowadzeniu działalności szkoleniowej należy zwrócić uwagę na

standardy kwalifikacyjne stanowisk pracy- pewne wzorce zespołu cech

pracowników odpowiadające określonym normą zawodowym, są to usystematyzowane zbiory wymagań i oczekiwań pracowników. Te zbiory

wyznaczają wiedzę, umiejętności i predyspozycje pracownika. Zbiór

wymagań i oczekiwań ilustruje piramida kwalifikacji.

Piramida kwalifikacji

D

Predyspozycje

i umiejętności

pożądane do osiągnięcia

optymalnego poziomu C

zagadnienia ogólnorozwojowe

B zagadnienia specjalistyczne

niezbędne do wykonywania A

danej pracy zagadnienia kluczowe

docsity.com

A- wiedza i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy. Wiedza zdobyta w zakresie edukacji zawodowej ( zdobyta na uczelni)

B- wiedza specjalistyczna, różne nawyki i doświadczenia zdobyte już przy

stanowisku pracy i stanowiące specyfikę tego stanowiska

C- rozwój pracownika pod wpływem wykonywanej pracy. W wyniku tego

rozwoju pracownik nabywa szereg nowych umiejętności( lepsze

organizowanie czasu, szybsze podejmowanie decyzji, itp.) D- stopień właściwości jakie zdobywa pracownik, te właściwości są

niezbędne do sprawnego i bezbłędnego wykonywania pracy. Niektóre z

nich nie podlegają bezpośrednio szkoleniu, zależą od cech osobistych,

psychologicznych. Projektując działalność szkoleniową:

-porównuje się szkolenia z ta piramidą

-przedmiotem zainteresowania firmy są luki, firma powinna dążyć do

likwidacji tych luk W procesie szkolenia uczestniczy wyższa kadra kierownicza. Impulsem do

wprowadzenia działalności szkoleniowej są jakieś nowe zadania w firmie,

trzeba zdecydować się co do celów i do metod realizacji tych celów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument