Polisy - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Polisy - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce

PDF (63 KB)
1 strona
345Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące polis.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Towarzystwo Ubezpieczeń Turystycznych "ATU" S.A.

Pośrednik (agent)

imię i nazwisko

ZESTAWIENIE POLIS NR .................. za okres ..............................................................

Wzór polisy Nr polisy Okres ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia składka w zł Prowizja w zł

RAZEM: Do przekazania ...................................................................... (słownie zł...............................................................................) ________________________ ________________________ (podpis sprawdzającego) (podpis pośrednika)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument