Operacje otwartego rynku - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Operacje otwartego rynku - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (118 KB)
1 strona
681Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: operacje otwartego rynku; operacje warunkowe i bezwarunkowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Operacje otwartego rynku – służą do oddziaływania przez BC na zdolność systemową banku do kreacji pieniądza, a przede wszystkim do regulowania płynności sterowania systemu bankowego, polegający na sprzedawaniu przez BC bądź skupywaniu papierów wartościowych BK. Operacje warunkowe – są to takie operacje, których w momencie powstania zakupu lub sprzedaży powstaje umowa na zawarcie transakcji zwrotnej w określonym czasie i w określonej cenie. a) REPO operacja warunkowego zakupu – BC skupuje od BK papiery wartościowe

(skarbowe) z równoczesnym zobowiązaniem się do ich odsprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie. Jest to odpowiednik krótkoterminowych kredytów. Wielkość kredytu = wartości odkupionych papierów, oprocentowaniem jest różnica między wartością zakupu i wartością sprzedaży ( zwiększanie podaży)

b) REVERS REPO – polegająca na sprzedaży przez BC papierów wartościowych BK, z jednoczesnym zobowiązaniem się przez BC do ich odkupienia po określonej cenie i w określonym czasie. Jest to odpowiednik lokat dokonywanych przez BC w BK. Wielkość lokat= wartości sprzedanych przez BC papierów wartościowych, a oprocentowaniem jest różnica między wartością zakupu a wartością sprzedaży. (zmniejszenie podaży)

Operacje bezwarunkowe – są jednokierunkowymi operacjami, definitywnie skupuje bądź sprzedaje bez możliwości odkupu od BC. Do tych sytuacji dochodzi na przetargach. BC ma przetarg na bony skarbowe niepieniężne. Cały problem polega na wyznaczeniu stopy procentowej i wyborze oferenta:  procedura holenderska

- jest ofert więcej niż możliwe, wybiera się najniższą stopę procentową  procedura amerykańska

- każdy płaci taką stopę po jakiej zaoferował się płacić

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument