Potrzeby człowieka wg A. Maslowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Potrzeby człowieka wg A. Maslowa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (109 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: potrzeby człowieka według Maslowa to hierarchiczny system 5 podstawowych potrzeb w postaci piramidy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

26. Potrzeby człowieka wg A. Maslowa.

Potrzeby człowieka wg Maslowa to hierarchiczny system 5

podstawowych potrzeb w postaci piramidy. Są nimi w kolejności

następujące potrzeby: 1. Potrzeby fizjologiczne (biologiczne) – głód, pragnienie, stres.

2. Potrzeby bezpieczeństwa – pewność, stałość, opieka, zależność,

wolność od strachu, lęku i chaosu, potrzeba struktury, porządku,

prawa i ograniczeń. 3. Potrzeba afiliacji (społecznej sympatii) – kontaktów

interpersonalnych, miłości, przynależności,

4. Potrzeba szacunku (uznania) – prestiż, osiągnięcia.

5. Potrzeba samorealizacji – potrzeba samourzeczywistnienia (zrealizowania swioch pragnień, zdolności oraz zainteresowań),

potrzeby poznawcze (rozumienie otaczjacej nas rzeczywistości) oraz

potrzeby estetyczne (odczuwanie piękna).

Zdaniem Maslowa zaspokojenie potrzeb niżej umiejscowionych w hierarchii jest warunkiem efektywizacji potrzeb wyższych: pierwsze, gdy

nie są zaspokojone, dominują i zwyciężają w konflikcie z pozostałymi. W

rozwoju każdej osoby wpierw dominują potrzeby fizjologiczne i

bezpieczeństwa, a dopiero później potrzeby samorealizacji. Maslow

twierdził, że działania ludzi są uruchamiane tylko przez potrzeby niezaspokojone.

Sposoby zaspokajania potrzeb człowieka w organizacji:

1. potrzeby fizjologiczne – zaspokajane są poprzez dbanie o warunki

fizyczne środowiska pracy, socjalno-bytowe, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przez ergonomię, czyli dostosowanie stanowiska

pracy do psycho-fizycznych cech i możliwości człowieka.

2. potrzeba bezpieczeństwa – zaspokajana jest przez odpowiednie

wynagrodzenie za wykonywaną pracę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji organizacyjnych zadań.

3. potrzeba afiliacji – zaspokajana jest przez empatię czyli umiejętność

wczuwania się w sytuację podwładnych i rozumienia ich, tolerancję,

czyli zdolność do akceptacji odmiennych wartości, poglądów i

postaw oraz przez kształtownie etyki pracy. 4. potrzeba szacunku - zaspokajana jest przez wysokość zarobków

jako miara uznania dla zawodu, wykształcenia umiejętności i

osiąganych w pracy wyników oraz przez budowę atrakcyjności

ścieżek rozwoju kariery zawodowej pracowników. 5. potrzeba samoralizacji - zaspokajana jest przez oferowanie pracy

urozmaiconej, zapewniającej pełną swobodę działania, wymagającej

wyborów i twórczego myślenia oraz poprzez angażowanie

pracownika w dyskusje nad rola firmy w społeczeństwie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument