Strategia marketingowa linii lotniczych - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Strategia marketingowa linii lotniczych - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (203 KB)
10 strona
11Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: strategia marketingowa linii lotniczych. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Strategia marketingowa linii lotniczych

Wizz Air

Autorzy:

Szymon Pochłopień Maciej Nazim

SPIS TREŚCI 1. Badania marketingowe .......................................................... 3 2. Geneza firmy i perspektywy rozwoju ...................................... 6 3. Segmentacja rynku ............................................................... 7 4. Kształtowanie usługi transportowej (produkt) ........................ 9 5. Marka ................................................................................. 11 6. Strategia cenowa ................................................................. 12 7. System dystrybucji ............................................................. 13 8. Promocja ............................................................................ 14

8.1.Reklama ........................................................................................... 14 8.2. Ocena reklamy Wizz Air’a wg Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) ................................................................................................... 16 8.3.Public Relations ............................................................................... 17 8.4.Sales Promotion ............................................................................... 18

9. Podsumowanie .................................................................... 19

1. Badania marketingowe Ankieta 1. Jak często korzysta Pan/Pani z usług linii lotniczych?  Rzadziej niż raz na 2-3 lata  Raz na 2-3 lata  Średnio raz na rok  Kilka razy w roku  Średnio raz na miesiąc  Częściej niż raz na miesiąc

2. Proszę podać cel swojej podróży:  Służbowy  Turystyczny  Prywatny  Inny

3. Proszę wymienić 3 znane Panu/Pani marki linii lotniczych: …………………………………………………………………………………………. 4. Z usług których tanich linii lotniczych korzysta Pan/Pani najczęściej?  Aer lingus  Centralwings  Easyjet  Germanwings  Jet2.com  Norwegian Airlines  Ryanair  SkyEurope  Wizzair  Inne

5. Co zadecydowało o wyborze tej konkretnej linii lotniczej? (Proszę wybrać co najwyżej trzy odpowiedzi)  Marka, reputacja linii lotniczej  Siatka połączeń  Położenie lotnisk  Cena biletu  Jakość obsługi danej linii  Wygoda, komfort lotu  Posiadana flota  Limit bagażu  Bezpieczeństwo  Fachowość, kompetencje personelu

6. Na który element zwraca Pan/Pani największą uwagę wybierając linię lotniczą? (Proszę zaznaczyć co najwyżej trzy odpowiedzi).  Bezpieczeństwo  Cena  Darmowe posiłki  Ilość połączeń  Jakość obsługi  Limit bagażu  Lotniska (ich położenie, wielkość)  Możliwość zakupu biletów online  Punktualność  Wygoda, komfort lotu  Rodzaj posiadanej floty  Fachowość, kompetencje personelu  Reputacja firmy  Wystrój samolotu, wygoda

7. Proszę podać w skali od 1 do 5 ocenę poszczególnych elementów dla linii Wizzair na tle innych tanich linii lotniczych:  Cena  Bogactwo i różnorodność oferty  Jakość obsługi  Siatka połączeń

8. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie oferowały darmowe posiłki podczas lotu?  Tak  Nie

9. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie oferowały większe limity bagażu?  Tak  Nie

10. Czy byłby/byłaby Pan/Pani w stanie zapłacić wyższą cenę za bilet gdyby linie latały na centralne lotniska dużych miast?  Tak  Nie

Metryczka respondenta: Płeć:  Kobieta  Mężczyzna

Wiek:  0-19  20-29  29-39  40-49  50-59  +60

Wykształcenie:  Podstawowe  Zasadnicze-zawodowe  Średnie  Wyższe

Czy mieszka Pan/ Pani:  Na wsi  W miejscowości do 50 tys. mieszkańców  W mieście od 50 do 200 tys. mieszkańców  W mieście powyżej 200 tys. mieszkańców

Zawód: ……………………………………………………………………………… Miesięczne wynagrodzenie brutto:  0-1000 zł  1001-2000 zł  2001-3000 zł  3001-4000 zł  +4001 zł

2. Geneza firmy i perspektywy rozwoju

Plan założenia Wizz Air powstał w czerwcu 2003 roku, gdy sześć osób dysponujących bogatym doświadczeniem w branży lotniczej oraz licznymi sukcesami w swoich karierach zawodowych połączyło siły pod kierownictwem Józsefa Váradiego, pełniącego rolę Dyrektora Generalnego Spółki. Głównym inwestorem była amerykańska spółka akcyjna Indigo Partners, specjalizująca się w inwestycjach transportowych. W ten sposób narodziła się linia lotnicza oferująca tanie loty. Trzy miesiące później firma Wizz Air została zarejestrowana i była gotowa do pierwszych lotów.

Pierwszy lot odbył się 19 maja 2004 roku z Katowic. 19 dni później Polska i Węgry wstąpiły do Unii Europejskiej i na wspólny, europejski rynek lotniczy. Linie lotnicze przewiozły 250 tysięcy pasażerów w pierwszych trzech i pół miesiącach funkcjonowania, prawie 1,4 miliona po roku, a 6 milionów do dnia dzisiejszego.

Obecnie Wizz Air operuje z 6 lotnisk bazowych w regionie: Katowic, Warszawy, Gdańska w Polsce, Budapesztu na Węgrzech, Sofii w Bułgarii i Bukaresztu w Rumunii, oferując loty do blisko 50 destynacji. W styczniu 2008 Wizz Air otworzy swoją siódma bazę w Poznaniu .

Firma Wizz Air prowadzi dalsze negocjacje, których celem jest stałe rozszerzanie siatki połączeń docelowych oraz zapewnienie tanich usług przewozowych z Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Wizz Air oferuje loty na 70 trasach w Europie. Sieć połączeń stale się rozwija i dodawane są nowe miasta docelowe. Celem Wizz Air jest zapewnianie najtańszych usług w tej części Europy, co jest możliwe głównie dzięki odpowiedniemu wyborowi lotnisk. Dlatego też, o ile to możliwe, przewoźnik lata na mniejsze lotniska, co ma odzwierciedlenie w niskich cenach, ale również w przyjaznej i sprawnej obsłudze pasażerów. Wizz Air nieustannie prowadzi negocjacje z wieloma lotniskami, by zaoferować pasażerom niskie ceny lotów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Flota Wizz Air składa się z 15 samolotów Airbus A320-200 (stan na luty 2008). 30 kolejnych samolotów A320 zostało zamówionych przez firmę w lipcu 2006, a w październiku 2007 linia złożyła zamówienie na 50 maszyn tego samego typu z opcją na kolejne 25.

Wyrazem uznania i akceptacji przez rynek usług węgierskiego przewoźnika jest zwycięstwo Wizz Air’a w plebiscycie na najlepszą tanią linię lotniczą w Polsce w 2007 roku, zorganizowanym przez portal pasażer.com, największy portal turystyczny w Polsce. Innym przykładem jest otrzymanie przez Józsefa Váradi’ego nagrody „Brave Innovator 2007”, przyznawaną przez korporację Ernst&Young.

3. Segmentacja rynku

W celu dokonania segmentacji rynku przeprowadzono ankietę na reprezentacyjnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Wyniki zawarto w poniższych tabelach. Wykres 1. Struktura wiekowa osób latających samolotem.

Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Struktura dochodowa osób latających samolotem (dochód miesięczny)

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Struktura osób latających samolotem wg miejsca zamieszkania.

Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Struktura osób latających samolotem wg kryterium wykształcenia.

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie metryczki zawartej w ankiecie wyłania się przekrój socjodemograficzny pasażerów tanich linii lotniczych. Jak widać na wykresach, wielu pasażerów podróżujących tanimi liniami lotniczymi to ludzie młodzi. Typową osobą korzystającą z usług Wizz Air’a jest:

 Młoda osoba w wieku 20-29 lat  Posiadająca wyższe wykształcenie  Zarabiająca 2001-3000 zł brutto  Mieszkająca w dużym mieście ( powyżej 200 tys. mieszkańców)  Podróżująca samolotem głównie w celach turystycznych.

Reakcje konsumentów nawet w odniesieniu do tej samej usługi transportu lotniczego mogą być zróżnicowane. Świadczy to o tym, że na rynku nie występuje „przeciętny konsument”, który mógłby być punktem odniesienia przy formułowaniu programów i kierunków działania przedsiębiorstwa. Z tego powodu, aby ukształtować usługę transportową zgodnie z oczekiwaniami klientów istotne staje się określenie i badanie różnic występujących między konsumentami.

Patrząc na politykę firmy trudno dopatrzyć się wyraźnej segmentacji rynku. Tani przewoźnik w przeciwieństwie do normalnych przewoźników nie stosuje podziału na klasy taryfowe biletów lotniczych. Wszystkie miejsca mają jednakowy standard oraz cenę. Każdy klient, czy to zamożny czy też nie, traktowany jest tak samo i korzysta z usług o jednakowym standardzie. Fakt, iż większość klientów Wizz Air’a stanowią ludzie młodzi świadczy po prostu o większej mobilności tej grupy społecznej.

4. Kształtowanie usługi transportowej (produkt)

Kształtowanie usługi transportowej obejmuje:  Kształtowanie sieci linii połączeń,  Częstotliwość połączeń,  Charakterystykę środka transportu,  Zakres obsługi klienta

Sieć połączeń obejmuje 49 miast w 17 krajach Europy. Wizz Air

posiada 5 baz (hubów), w tym 3 w Polsce - w Katowicach (główna baza operacyjna firmy), Warszawie i Gdańsku. 18 czerwca 2007 Wizz Air ogłosił otwarcie 4 bazy w Polsce. Od 31 stycznia 2008 roku będzie nią Poznań. Ponadto linie latają także z lotniska we Wrocławiu. Generalnie Wizz Air dąży do zwiększenia liczby połączeń, a także dostępności usług lotniczych w Europie. W polityce transportowej skupia się na Europie Środkowo - Wschodniej gdzie rozmieścił swoje huby.

Zwiększaniu dostępności sprzyjają również ciągłe inwestycje we flotę. Aktualnie Wizz Air posiada flotę składającą się z jednego typu samolotów (Airbus A320) o średnim czasie eksploatacji poniżej 3 lat. Każdy z 13 samolotów posiada silniki typu International Aero Engine V-2500 oraz jest

wyposażony w 180 skórzanych foteli. Flota jest stopniowo powiększana i w ciągu najbliższych 3-5 lat będzie dysponować 53 samolotami. Celem Wizz Air jest dostarczenie taniego i łatwo dostępnego transportu osobom, które dotychczas podróżowały samochodami, autobusami lub pociągami. Widać to w całym wachlarzu usług, jaki proponuje swoim klientom Wizz Air. Oferta jest skierowana nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także i dla zbiorowych ( dla tych drugich przewidziane są zniżki), a w szczególności osób podróżujących w celach służbowych czy turystycznych. Sieci połączeń są wybierane tak, by pasażerowie mogli dotrzeć do najbardziej uczęszczanych miast Europy. Z pewnością powiększenie floty umożliwi latać z większą częstotliwością, do jeszcze większej liczby miast Europy. Na klientów wyjeżdżających w celach turystycznych czeka bogata oferta. Wizz Air organizuje kompleksowe wyjazdy i wycieczki zagraniczne. Mając podpisane umowy z hotelami, biurami podróży czy też wypożyczalniami samochodów, zorganizowanie takiej usługi nie stanowi żadnego problemu. Ponadto Wizz Air organizuje wycieczki do miejsc w których dzieje się akurat coś ciekawego: mecze Ligi Mistrzów, koncerty w Londynie czy Berlinie. Wypad na narty do Austrii? Tu również nie ma żadnego problemu, bo Wizz Air pamięta także o miłośnikach białego szaleństwa. Nawet dla tych uboższych, gdyż węgierski przewoźnik umożliwia opłacenie wyjazdu w systemie ratalnym. Modne wśród klientów stają się specjalnie organizowane czterodniowe wyjazdy weekendowe, połączone ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc. Ciekawą ofertę stanowi karta sztokholmska, którą można zakupić on-line na stronie internetowej Wizz Aira. Ta karta staje się przepustką do poznania Sztokholmu w niepowtarzalnie różnorodny sposób: poranna wizyta w muzeum, pałac w porze lunchu, popołudniowe zwiedzanie miasta. Karta jest biletem na transport publiczny, który przewiezie pasażera przez miasto zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Aby rozszerzyć zakres proponowanych usług Wizz Air podpisuje porozumienia code share, czyli porozumienia handlowe, w wyniku których linie lotnicze wynajmują część miejsc drugiego przewoźnika operującego już na tym połączeniu i sprzedają na rynku wynajęte miejsca jako swój własny produkt. Umowy code share umożliwiły pasażerom:

- rezerwację i kupno biletu lotniczego do portu przeznaczenia; - komputerowy wybór linii lotniczej; - wybór połączenia lotniczego wraz z możliwością kontynuacji lotu

na trasach mniej uczęszczanych; - płynną przesiadkę w trakcie podróży lotniczej; - zakup biletu po preferencyjnej cenie.

Wizz Air w swoim działaniu na rynku tanich przewoźników stawia na komfort i bezpieczeństwo. Chcąc dotrzeć do najbardziej wymagających klientów stara się podwyższać standardy, nie tylko poprzez unowocześnianie floty ale także zwiększając świadomość samych klientów, poprzez informację. Na stronie internetowej Wizz Air’a można przeczytać o różnych problemach

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument