Motywacje a wzrost wydajności pracy - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice
niesmialy
niesmialy8 marca 2013

Motywacje a wzrost wydajności pracy - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice

PDF (524 KB)
6 strona
814Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z filologii polskiej: motywacje a wzrost wydajności pracy;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Jakie motywacje dają największy wzrost wydajności pracy?

"Motywowanie to najważniejsze z zadań zarządzania. Łączy w sobie umiejętności porozumiewania

się, dawania dobrego przykładu, stawiania wyzwań, zachęcania, uzyskiwania reakcji, angażowania

pracowników, delegowania obowiązków, rozwijania i szkolenia, informowania oraz sprawiedliwego

nagradzania".

Martin van Mesdag.

Słowo "motywacja" u wielu osób wywołuje silne reakcje emocjonalne. Wywołuje reakcję ukazującą,

ze każdy chciałby ja mieć, ale większość nie zdaje sobie sprawy z tego, co ona oznacza. Człowiek jest

zorientowany na osiąganie cel, a wszelkie wspaniałe osiągnięcia świata są efektem działania ludzi o

silnej motywacji. Żyjemy w świecie coraz bardziej złożonym, dysponując potężną techniką. Rozwój

techniki komputerowej, mikroprocesorów, postępy w elektronicznym przetwarzaniu danych oraz

rozwój twórczego działania człowieka są doprawdy zdumiewające.

Świat, w którym pracujemy tworzą ludzie. Rodzice poczynają dzieci, które zdobywają wykształcenie, a

następnie zajmują się budowaniem swoich karier zawodowych. Potem wchodzą w relacje z innymi

ludźmi, pobierają się i znów na świat przychodzą dzieci. I tak ten cykl się powtarza. Nieliczni z nich w

czasie szkolnej edukacji uzyskiwali (choć może zdarzało się to rzadko) wskazówki dotyczące nas

samych, porozumiewania się innych ludzi i relacji z nimi, ale także motywacji.

Właściwie każdy z nas może motywować samego siebie, a także powinien motywować drugiego

człowieka.

Na skutek działania warunków środowiskowych, w jakich przyszło nam żyć, w świecie

szybkich zmian, w świecie szybkich zmian, w świecie rosnących wymagań, w świecie coraz większych

coraz większych oczekiwań, być może największym wymogiem wobec nas samych jest dążenie do

poprawy swoich zachowań. Jak możemy stać się ludźmi jeszcze lepszymi? Jak możemy działać

sprawniej? A jeśli przyjmiemy, że prawdziwy świat, w którym żyjemy i pracujemy to świat ludzi,

najważniejsze okaże się rozumienie siebie samego, rozumienie to, co nas motywuje i świadomość

tego, w jaki sposób możemy mieć jeszcze silniejszą motywację. Ci z nas, którzy ponoszą większą

odpowiedzialność i zarządzają innymi ludĽmi, muszą wiedzieć, co jest konieczne, aby pomóc ludziom

w realizowaniu ich własnych aspiracji lub w uzyskiwaniu motywacji do osiągania wspólnego celu.

To właśnie wewnętrzna motywacja jest siłą, która kryje się za powodzeniami i osiągnięciami

ludzkości.

Jest wiele rodzajów motywacji, które mogą spowodować wzrost wydajności pracy.

Najważniejsze z nich przedstawię je w mojej pracy i postaram się odpowiedzieć, które są najlepsze.

Na początku opiszę motywowanie własnej osoby. Najlepszą metodą jest wyznaczanie sobie celów.

Kwestą niezwykła jest to, że niewielu ludzi tak naprawdę wie co chce osiągnąć co chce mieć. Ma to

bardzo negatywne skutki, ponieważ nie dostają tego czego chcą i zrezygnowani, negatywnie

nastawieni do życia i nieszczęśliwi. Jeżeli człowiek w swych myślach coś dokładnie sobie rozpracuje,

docsity.com

wymyśli i uwierzy w to musi osiągnąć cel. Zapamiętajmy: Historia ludzkości to historia osiągania

celów. Punkt ten jest podzielony na etapy wyznaczania celów.

1.Należy sporządzić listę swych pragnień.

Sporządzić wykaz wszystkiego tego, czego się pragnie, zarówno teraz, jak i w przyszłości, tak w swoim

życiu zawodowym, jaki i prywatnym zarówno tych wymiernych jak i niewymiernych. W trakcie

tworzenia tej listy należy być realistą. Człowiek, który wyznacza sobie zbyt wielki cel, traci poczucie

motywacji i w niektórym przypadkach już dalej nie próbuje. Nie można wpisywać na taką listę swoich

celów tych spraw, które jak sądzisz powinieneś zrealizować. Zapisuje się tylko te myśli, które

naprawdę, naprawdę, naprawdę są chciane. Nie mogą tez to być tylko cele finansowe, ponieważ nie

są celem samym w sobie. Również ważną rzeczą, którą należy zaznaczyć jest to, że taka lista jest

sprawą prywatną. Można ją zrobić z osoba bardzo bliską, która mogą dotyczyć niektóre cele.

2.Trzeba wybrać cel.

Należy wybrać jeden cel główny uwzględniając te trzy punkty: a) musi to być cos wartego zachodu; b)

powinno się go osiągać w przeciągu kilku miesięcy nie lat; c) być realistycznym wobec aspektów

finansów, jeśli cel dotyczy pieniędzy.

3.Zdefiniować swój cel.

Należy cel rozłożyć na najdrobniejsze szczegóły. Na tym etapie wyznaczania celów ważne jest dal

człowieka najcenniejsze wartości, aby być skupionym i mieć krystalicznie jasna wizję tego celu.

4.Wyobrazić sobie osiąganie celu.

Niech wyobraźnia człowieka wyobrazi sobie, że osiąga dany cel. Niech świadomość i podświadomość

żywo wyobrazi sobie osiągnięcie zakładanego celu. Jednym z pierwszych etapów stawania się np.

lepszym mówca jest neutralizacja tego zastrzyku negatywności poprzez wmawianie sobie

odwrotności (w tym wypadku jest to zdanie: "Jestem dobrym mówcą".). Jest to potrzebne do

trenowania mózgu i wyobraźni, aby włączyły się do etapów prowadzących do osiągnięcia celu. Mózg

musi stać się największym przyjacielem i pomocnikiem.

5.Ustalenie terminu ostatecznego.

Należy ustalić ostateczny termin dla osiągnięcia celu. Trzeba zastanowić się, kiedy chce się osiągnąć

cel bądź cele. Umysł ludzki reaguje na określone wcześniej ostateczne terminy.

6. Nosić tzw. "przypominacze".

Dobrym pomysłem jest noszenie ze sobą swoich celów. Każdy człowiek jest ambitny i dąży do

osiągnięcia czegoś, powinien nosić ze sobą swoje cele jako przypomnienie i dążenie. Mając ze sobą

swoje cele, jeżeli stwierdzi się, że coś rozprasza albo, że przezywa się chwilę rozstroju, albo-to się

najczęściej zdarza- ze ktoś inny chce odciągnąć z drogi od celów, to one zapisane w notatniku albo na

kartce ciągle będą o sobie przypominać.

Większość nas w jakimś momencie swojego życia staje w obliczu innego człowieka-

pracownika, przyjaciela czy członka rodziny-o którym myśli się np. "Gdyby udało mi się zachęcić. Na

pewno jest coś, co by ich poruszyło". Wielu menadżerów ciągle doświadcza takich sytuacji i

docsity.com

zastanawia się, jak motywować człowieka, którego zatrudniają? Zawsze sobie trzeba zadać pytanie:

"Dlaczego chce zmotywować tego człowieka?". Jeżeli jest to członek rodziny albo bliski przyjaciel, jest

to normalne, ponieważ ten człowiek nie wykorzystuje swego potencjału, przegapia okazje i nie jest z

siebie zadowolony.

W pewnej mierze to samo odnosi się to do pracownika. Wierzymy, że dana osoba ma większy

potencjał niż ten, który pokazuje, a naszym obowiązkiem jako pracodawcy jest maksymalizacja tego

potencjału i osiągnięć oraz ; rzecz jasna- wyników każdej osoby w danym zespole.

Tutaj również będziemy mogli rozpatrzyć to w dwóch etapach

1.Odkrycie czego naprawdę dany człowiek chce.

Jest kilka sposobów, aby dowiedzieć się tak ważnych rzeczy. Można spytać się wprost, ale takie

pytanie należy zadawać na osobności i po pewnym czasie. Pracownik musi obdarzać swego

pracodawcę zaufaniem. Można tez dowiedzieć się dużo z obserwacji i słuchania rozmów

prowadzonych w wolnym czasie.

Bardzo trudnym zadaniem jest motywowanie człowieka, który nie wie czego chce. W takim

przypadku zdrowy rozsądek podpowiada, że troskliwy pracodawca powinien rozwijać myślenie danej

osoby poprzez konwersacje, rozmowy, sugestie; w żadnej mierze nie może to być żądanie. Nie można

tez narzucać własnych celów ani aspiracji, ponieważ byłaby to manipulacja.

2.Pokazanie pracownikowi jak może osiągnąć, to czego pragnie.

Jest to etap, w którym pokazuje się danej osobie, jak może otrzymać to, czego naprawdę pragnie-

łatwiej to powiedzieć niż zrealizować. Ale kiedy pracodawca dowie się, co dany człowiek tak

naprawdę chce osiągnąć, w większości przypadków można opracować strategię pozwalającą

pracownikowi osiągnąć cele. I w takiej sytuacji skuteczny menadżer może pokazać co potrafi.

Sposobami mogą być: dobre szkolenia, pogłębianie swej wiedzy czy rozwijanie swych umiejętności.

Chcę teraz wymienić pewne działania i zachowania, które pomagają w motywowaniu i inspirowaniu.

Uważam, że każdy pracodawca powinien mieć przynajmniej pewną część tych cech, aby skutecznie

mógł porozumiewać się z zespołem swych pracowników.

1.Trzeba być dobrym słuchaczem.

Aby mieć jakąkolwiek możliwość inspirowania człowieka, trzeba mieć do niego zaufanie i szacunek.

Oznacza to, że człowiek zajmujący się motywacją musi stać się swego rodzaju powiernikiem.

Pracownicy i koledzy powinni wiedzieć, że można się zbliżyć, porozmawiać ze swoim zwierzchnikiem,

że nie zostaną zbyci, że zawsze znajdzie się dal nich czas a ich problemy i obawy zostaną wysłuchane.

2.Trzeba być godnym zaufania.

Jeśli chce się być dobrym powiernikiem i być szanowanym przez innych, nie wolno przekazywać tego,

co usłyszało się w prywatnej rozmowie. Kiedy ktoś rozmawia w ten sposób, musi być bezpieczny i

pewny, że to co powie, zostanie tajemnicą. Ludzie którzy są dobrymi słuchaczami i są uczciwi, zawsze

są mile widziani w towarzystwie i zawsze przyciągają do siebie innych ludzi.

3.Zwracanie uwagi na to, co ludzie robią dobrze.

docsity.com

Ten etap jest uważany za jeden z najprostszych sposobów na podnoszenie motywacji. Trzeb

zauważać to, co pracownicy robią prawidłowo. Rzecz jasna krytyka brzmi lepiej, gdy jest wygłaszana

w formie wyjaśnienia.

4. "Pokaż, że w nich wierzysz".

Ludzi dorastają do poziomu wiary, jaką w nich inni pokładają. Jeśli chce się zainspirować osobę do

osiągania wyższych i lepszych wyników to inspirator musi wierzyć, z ta osoba może tego dokonać i

trzeba przekazać jej tą wiarę.

5.Pozytywne informacje.

Zadaniem osoby zajmującej się motywowaniem, jest motywowanie, dlatego powinno się umieć

zawsze powiedzieć coś, co dodaje otuchy. Trzeba starć się być człowiekiem, jakiego samemu

chciałoby się spotkać, poznać i z którego inspiracji chciałoby się korzystać.

6.Stawianie wyzwań.

Każdy człowiek ma swój określony czas do osiągania sukcesu. Z tego względu niekiedy trzeba stawiać

ludziom wyzwania; mogą oni wówczas zaangażować, nastawiając się na uzyskiwanie dobrych

wyników.

7.Trzeba być ostrożnym z negatywnymi wyzwaniami.

Chodzi tu o uwagi wypowiadane w złym nastroju, bez dobrej woli i bez wiary w człowieka.

Przedłużanie wyzwania negatywnego może przerodzić się nawet w zniewagę. Czasem spotyka się taki

styl, ale należy po niego sięgnąć tylko w ostateczności, kiedy inne formy porozumiewania i

zarządzania już zostały wykorzystane.

8.Unikanie sarkazmu.

Z pewnością nie jest to motywacyjny styl porozumiewania się. Sarkazm bardzo rzadko jest rozumiany,

a zwykle pojmowany opacznie.

9.Uwagi końcowe.

Aby móc motywować innych, samemu trzeba być takim człowiekiem, któremu ludzie chcą się

zwierzać, dzwonić, przychodzić po porady, wysyłać pocztówki z urlopów. Wypowiedzi powinny być

pełne szczerego entuzjazmu, prawdziwej przyjemności, autentycznego zainteresowania i prawdziwej

satysfakcji.

Trzeba przyjrzeć się kilku zasadom, jakie można zastosować zarówno w życiu jak i zawodowym. Aby

ludzie odczuwali motywację i byli szczęśliwi w swej pracy, wystarczy przestrzegać kilku zasad, które

dyktuje zdrowy rozsądek.

Po pierwsze: Ludzie musza być wstanie wykonać jakąś pracę czy zadanie albo sprawdzić się na

stanowisku, na którym zostali obsadzeni.

docsity.com

Po drugie: Dzięki swojemu wyszkoleniu i programom własnego rozwoju ludzie powinni potrafić

przystosować się do roli jaką mają odegrać w zespole. Jeśli ktoś nie chce odbywać szkolenia bądź nie

chce stanowiska, które zostało mu przydzielone, nigdy nie będzie się do tego nadawał.

Po trzecie: Aby człowiek był szczęśliwy w swej pracy, nie może wykonywać jej zbyt wiele. Musi

zachować odpowiednią równowagę. Zajęcie też nie może być monotonne, ponieważ osiągane wyniki

utkną w martwym punkcie. Zróżnicowanie jest konieczne dla zachowania maksimum entuzjazmu i

skuteczności.

Po czwarte: Trzeba odnosić sukcesy. A do tego trzeba zadowolonych i szczęśliwych osób, a ten stan

można wzmacniać poprzez cieszenie się uczuciem odnoszenia sukcesów.

Po piąte: Trzeba mieć właściwe nastawienie do pracy.

I oto dochodzi się do kilku kluczowych sugestii, które mówią o tym, jak możemy stworzyć

odpowiednie środowisko pracy dla zespołu, który ma w naturalny sposób posiadać silną

automotywację. Rzecz jasna, jedną z naczelnych zasad dobrego kierowania motywacją jest to, że te

uwarunkowania nie mogą być narzucone czy wymuszone, ale powinny być naturalnym pozytywnym

klimatem pozwalającym na uzewnętrznienie się motywacji.

1.Pozytywne warunki pracy. Musi być ono czyste i wygodne. Pracownicy powinny być dumni z

miejsca, w którym pracują.

2.Każdy zespół ludzi powinien być świadomy misji sformułowanej przez przedsiębiorstwo, a każdy

dobry pracodawca sprawi, że taka misja stanie się częścią kultury tego przedsiębiorstwa.

3.Dla zespołu kluczowe znaczenie ma dopilnowanie, aby wszyscy jego członkowie znali swoje

priorytet w pracy nad osiąganiem celów całego zespołu.

4.Musi być wspólny cel albo nawet powód, dla którego zespół podejmuje walkę. Absolutnie nie jest

możliwe motywowanie zespołu, w którym czegoś takiego nie ma. Wiąże się to z ustalaniem celów na

drodze zbiorowego podejmowania decyzji. Można opracować doskonałe programy zachęt albo

przygotować i poprowadzić wspólne seminaria poświęcone motywacji. Można tez zająć się drugą

skrajnością motywacji-to znaczy grozić ludziom wyrzuceniem z pracy. Takie działanie jednak nigdy nie

skutkuje, jeśli chodzi o emocjonalne angażowanie ludzi i szczere uczestnictwo.

5.Ludzi odczuwają naturalną zwiększoną motywację, jeśli są aktywni. Rzadko cierpią na zmęczenie

fizyczne odczuwają jednak zmęczenie psychiczne, czyli stres.

6.Trzeba pamiętać indywidualności. Pojedynczy człowiek jest zawsze ważny, nawet jeśli praca

obejmuje cały zespół ludzi. Zespół to grupa ludzi, które są wzajemnie zależne od swoich wyników, ale

zachowują odrębność i niezależność jako ludzie. Musza indywidualnie odczuwać, że są traktowani

uczciwie i sprawiedliwie.

7.Pracownicy powinni czuć przynależność do zespołu. Trzeba szukać wszelkich możliwości tworzenia

utożsamienia z zespołem.

8.Członkowie zespołu muszą dzielić się wynikami swoich sukcesów.

docsity.com

9.Nigdy nie może dojść do tego, żeby w firmie zaczynała się dominować atmosfera wzajemnego

obmawiania i lamentowania, ponieważ ludzie ugrzęzną w pułapce krytykowania, potępiana i

narzekania. Zespół z negatywnym nastawieniem na pewno nie ma zbyt wielkiej motywacji.

10.Styl kierowania pracodawcy zawsze musi być motywacyjny.

11.Warto patroszyć się o to, by pracownicy przebywali w grupie. Kiedy zespół jest na wspólnym

szkoleniu, rozmowie czy nawet wycieczce dla przyjemności, ludzie stają się bliżsi sobie. Nie musi to

być kosztowne, wystarczy np. pójść do restauracji czy na dobrą kawę. Jest tylko jedna uwaga,

pracownicy nie mogą dostrzec słabości swego zwierzchnika, ponieważ może to doprowadzić do straty

części szacunku. Wszyscy przecież mamy jakieś słabe punkty.

Cokolwiek to jest, człowiek może to osiągnąć. Nie ważne w obliczu jakiego kryzysu człowiek się

znajduje najważniejsze jest to, aby pamiętał o wybranych przez siebie celach. Moja praca wykazuje,

że jest tak wiele sposobów motywacji. W domu, pracy czy we własnych myślach. Jaki sposób jest

najlepszy i najbardziej godny polecenia? Zapewne wielu zadaje sobie to pytanie i tak samo wielu nie

może odpowiedzieć na nie. Człowiek jest tak indywidualny, że gdy zastosujemy jakąś taktykę wobec

jednego i odziała, wobec drugiej osoby może mieć zupełnie przeciwne skutki niż chcieliśmy osiągnąć.

Moja praca zawiera nieliczne przykłady metod motywowania a jest ich cały ogrom. Powstało wiele

książek i zapewne wiele jeszcze powstanie, ponieważ jak na razie nie został odnaleziony "złoty

środek". Może jesteśmy już blisko? Ale od czego mamy wyobraźnię i oczywiście motywację!

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument