Dokąd przepływa kapitał - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Dokąd przepływa kapitał - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (183 KB)
1 strona
541Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: dokąd przepływa kapitał; motywy biorców kapitału, inwestycje portfelowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Dokąd przepływa kapitał: Powinien przepływać do krajów ubogich ale tak nie jest. Tylko 37 % kapitału płynie do krajów słabo rozwiniętych a ponad 60 % do krajów wysokorozwiniętych, USA, Kanada, Europa Zach.,Japonia. W 1993 roku 12 % kapitału napłynęło do Chin. Do naszej strefy łącznie z Rosją napłynęło tylko 3,5 % inwestycji. Motywy biorców kapitału:

1. rozszerzenie źródeł wewnętrznej akumulacji kapitału 2. stworzenie dodatkowych miejsc pracy 3. kraje słabo rozwinięte chciałyby uzyskać zasilenie technologiczne więc preferowałyby bardziej tego

typu inwestycje 4. inwestorzy preferują dziedziny sektora konsumpcyjnego co nie pozwala krajom słabo rozwiniętym

przezwyciężyć bariery zacofania technologicznego 5. na „pustyni zacofania ekonomicznego” powstają „oazy” rozwoju – dzieje się tak dlatego że kraje

wysokorozwinięte unikają rozwoju więzi kooperacyjnej w oparciu o rozwój przedsiębiorstwa ( dostawy kooperacyjne mogłyby pobudzić rozwój technologiczny )

Inwestycje portfelowe.

Obiektem zainteresowania są papiery wartościowe ( akcje, obligacje, bony skarbowe) kupowane w celu uzyskania zysku. Jest to tzw. kapitał spekulacyjny który odgrywa niezbyt przykładną rolę np.: Korea Południowa – która była zagrożona załamaniem kryzysowym na ogromną skalę – jej banki wypuściły obligacje i sprzedawały je inwestorom zagranicznym, rząd robił to samo, przedsiębiorstwa kupowały na kredyt – to wszystko spowodowało olbrzymie zadłużenie. Kraje wysoko rozwinięte nie chciały dopuścić do krachu Korei Pld. MFW dał 57 mld gol. pożyczki na spłatę długów pod zastaw majątku narodowego. Rosja – zadłużenie sięgnęło 150 mld dol . To zadłużenie narastało. Nie wypłacano nawet rent i emerytur. Aby sytuację ratować wypuszczono w 1998r. bony skarbowe na 17 mld dol dla nabywców zagranicznych (oprocentowanie nawet 100 % ). Sytuacja się poprawiła ale należało restrukturyzować zadłużenie ( Kirienko ). Miało to polegać na tym że owszem oddamy dług ale nie po roku ale np. po 10 latach z oprocentowaniem nie 100% a 8 %. Powstał skandal międzynarodowy. Primakow zastąpił go i podjął rozmowy z MFW, Klubem Paryskim i Londyńskim. Kapitał spekulacyjny napływa również masowo do Polski. Jest to związane z wysokimi stopami procentowymi . Inwestorzy zagraniczni wykupują bony skarbowe lepiej oprocentowane niż lokaty.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument