Własność markowa - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Własność markowa - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (163 KB)
1 strona
699Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: własność markowa; definicja, przykład.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

DEFINICJA Własność Markowa

WPD ma własność Markowa jeżeli po dowolnej liczbie decyzji (k) wpływ pozostałych etapów procesu decyzyjnego na wartość funkcji celu zależy jedynie od stanu procesu po k-tym etapie i od decyzji następnych (dalszy przebieg procesu nie zależy od jego historii

lecz tylko od stanu w danej chwili). Własność Markowa mają na przykład WPD z funkcją celu:

z=f1(s1,x1)+ f2(s2,x2)+ ... + fN(sN,xN)

PRZYKŁAD:

Należy przetransportować ładunek z punktu A do E. Układ komunikacyjny między tymi punktami wraz odległościami przedstawiony jest na rysunku poniżej. Zadanie polega na wyborze najkrótszej trasy.

Z analizy rysunku wynika następujący schemat trasy z A do E:

A B 2

B 1

B 3

C1

C2

D 1

D 2 E

w którym można wyróżnić 4 etapy i proces transportu z A do E można traktować jako

wieloetapowy proces decyzyjny. Stanem początkowy jest punkt A i decyzja na pierwszym etapie polega na wyborze trasy do jednego z trzech punktów: B1, B2, B3. Podobnie interpretujemy decyzje i osiągane w ich wyniku stany na kolejnych etapach trasy. W dowolnym etapie wieloetapowego procesu decyzyjnego wyróżnić można następujące elementy:

 stan wejściowy procesu danego etapu - jest to stan jaki osiągnął proces w wyniku realizacji etapu poprzedniego

 decyzję podejmowaną na danym etapie  stan wyjściowy procesu z danego etapu - stan ten zależy od stanu wejściowego

oraz podjętej decyzji na danym etapie.

B

1

A B

2

B

3

C

1

C

2

D

1

D

2

E

4

7

6

8

11 3

1

0 1

2 4

5

1

3

2

4

7

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument