Role menedżera według Minzberga - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Role menedżera według Minzberga - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (107 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: rola menedżera to rola społeczna, polegająca na wytyczniu celów, mobilizacji zespołu do ich realizacji oraz na tworzeniu zespołów organizacyjnych i materialnych waru...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

11. Role menedżera wg Minzberga.

Rola menedżera – to rola społeczna, polegająca na wytyczniu celów,

mobilizacji zespołu do ich realizacji oraz na tworzeniu zespołów

organizacyjnych i materialnych warunków działania. Minzberg wyróżnił 10podstawowych ról menedżera:

1. Autorytet formalny i pozycja wynikająca z nominacji, która jest

formalnym upoważnieniem właściciela do dysponowania zasobami

firmy czyli do zarządzania nią. 2. Role interpersonalne:

a) Rola reprezentatywna – polega na pewnych funkcjach

ceremonialnych, które służą tworzeniu właściwego klimatu kontaktów

wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz promowaniu pozytywnego obrazu firmy i jej szefa.

b) Rola przywódcy – polega na wytyczeniu celów, mobilizacji zespołu

do ich osiągnięcia oraz na stworzeniu zespołowi organizacyjnych i

materialnych warunków działania. c) Rola łącznika – polega na ułatwianiu i organizowaniu kontaktów

ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy, dotyczy to

zwłaszcza stosunków z zewnętrznym otoczeniem.

3. Role informacyjne:

a) Rola monitora – polega na przeszukiwaniu otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji, służy pozyskaniom

informacji poprzez częste rozmowy i spotkania z ludźmi.

b) Rola rozdzielającego informacje – polega na przekazywaniu

informacji odpowiednim zespołom organizacyjnym. c) Rola rzecznika – polega na tym, że zarządzający informuje

otoczenie organizacji o jej sprawach, jest to jeden z elementów

public realations.

4. Role decyzyjne: a) Rola przedsiębiorcy – wiąże się z wprowadzeniem innowacji i

podejmowaniem skalkulowanego ryzyka.

b) Rola kierującego zaburzeniami – polega na przeciwdziałaniu

zakłóceniom, czyli podejmowaniu działań zapobiegających

zaburzeniom. c) Rola rozdzielającego zasoby – polega na podejmowaniu decyzji

dotyczących alokacji zasobów organizacyjnych.

d) Rola negocjatora – polega na podejmowaniu decyzji negocjując

warunki jakiejś inwestycji.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument