Konkurencja niedoskonała - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Konkurencja niedoskonała - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (449 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: modele konkurencji monopolistycznej, modele przywództwa, model suiziego, oligopol.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

1

Wykład nr 14

KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA

I MODELE KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ

 Wielu sprzedających i kupujących

 Produkty zróżnicowane i posiadające bliskie substytuty

 Swoboda wchodzenia na rynek i opuszczania go

 Pełna informacja

Produkty zróżnicowane – jest to znaczenie kardynalne gdyż każdy dąży do wyróżnienia swego

produktu , chęć przyciągania klienta do danego produktu . Pojawia się konkurencja niecenowa ,

przejawem takie działania jest wszechobecność reklamy – duże znaczenie strategii marketingowej (

wykreowanie swego produktu )

Ograniczenia wejścia na rynek mają charakter ekonomiczny a nie administracyjny .

Są to rynki ukształtowane na zasadzie substytucyjności produktów , każdy producent stara się jednak odróżnić swój produkt od innych , nadaje mu pewne cechy , dlatego jest to daleko idąca substytucja bo jednak te produkty mogą zaspokoić różne potrzeby .

Są dwie sytuacje ruchu cen :  Kiedy firma zmieni cenę może to spowodować zmianę ceny rynkowej (inne też zmienią)

 Firma zmienia ale inni nie

Jeżeli inna firma obniża cenę to my obawiając się , że przejmą naszych klientów też obniżamy cenę . Istnieje także przyzwolenie ( lojalność ) klienta do danej marki .

Kupujemy coś bez względu na to czy cena rośnie czy spada . Nasza użyteczność indywidualna sprawia że przyzwyczajamy się do produktu . Ta lojalność zmienia elastyczność cenową – zmniejsza ją .

PROCESY DOSTOSOWAWCZE NA RYNKU KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ

P dd – krzywa popytu przedsiębiorstwa

D DD – krzywa popytu w sytuacji gdy wszyscy

d zmienią cenę

B – wielkość popytu po obniżeniu ceny P1 A

BC

P2 D d

Q1 Q2 Q3 Q

Obniżenie ceny zawsze przesunie krzywą popytu na prawo ( popyt rośnie ) i firma może sprzedać

więcej . Klienci pozostają z nimi mimo że inni też obniżają cenę .

docsity.com

2

RÓWNOWAGA PRZEDSIEBIORSTWA W WARUNKACH KONKURENCJI

MONOPOLISTYCZNEJ

P d D

KM

PE AE

D

CE PME d

0 QE Q

RÓWNOWAGA DŁUGOOKRESOWA PRZEDSIĘBIORSTWA W KONKURENCJI

MONOPOLISTYCZNEJ

P d D KCP

P1 P2

D d

0 Q1 Q2 Q Długookresową sytuacją optimum jest sytuacja zerowego zysku ( minimalny akceptowany poziom

zysku ) , czyli przedsiębiorstwo może zapłacić za wszystkie czynniki .

Krzywa popytu DD w długim okresie zmienia się pod wpływem zmiany ilości przedsiębiorstw w

gałęzi .

Narzędzia konkurencji niecenowej – ( NKN ) różnicują produkt . Jest to różnicowanie

pozorowane ( np. proszki – ten sam proszek w różnych opakowaniach ) lub rzeczywiste . W

różnicowaniu pozorowanym używa się reklamy , a w rzeczywiste może doprowadzić do zmian

jakościowych .

W każdej konkurencji niecenowej najpierw pojawiają się koszty . Graniczny warunek PM = PK , np

. dzięki reklamie muszę przynajmniej tyle przychodów dostać ile poniosłem na nią nakładów . Jest

to strategia krótkookresowa . NKN nie są bezpiecznymi narzędziami .

docsity.com

3

Racjonalny konsument powinien być skłonny ( przygotowany do zapłacenia wyższej za lepszy

produkt , czy za lepszą jakość ) . Czasami konsument nie chce kupić produktu z wyższą jakością

gdy jest wyższa cena , ale nawet jeśli jakość spada wraz z ceną to konsument też rezygnuje z kupna

dobra ( dlatego pojawiają się problemy )

Na rynku konkurencji doskonałej producent może tylko zwiększać produkcję , a na rynku

konkurencji monopolistycznej może narzucać cenę monopolistyczną

( produkuje mniej a ceny są wyższe ) , nie musi dochodzić do bariery wykorzystania zdolności

produkcyjnej .

Wg Chamberliana powstają duże firmy , produkują lepiej , sprzedają więcej , monopolizacja nie

przynosi kosztów społecznych .

II OLIGOPOL

 Produkty jednorodne lub zróżnicowane

 Niewielka liczba sprzedających ( ekstremalnie 2 – duopol ) duża liczba kupujących

 Ograniczony dostęp do rynku

 Pełna informacja

Na różnych rynkach jest różna liczba firm . Górną granicą nie jest liczba firm ale są to bardzo duże

firmy ( istnieje daleko idąca przejrzystość rynku bo jest mało firm w gałęzi ) Zależność firm na

rynku opiera się na zasadzie akcji – reakcji .

Istnieje tendencja do rezygnacji z konkurencji , mogą używać konkurencji niecenowej ale to

kosztuje . Dlatego lepiej przejść z sytuacji konkurencji do kooperacji . Firmy współpracują aby

dzielić korzyści .

Istnieją poważne bariery wejścia na rynek ( o charakterze ekonomicznym ) . Firmy istniejące już na

rynku są duże , nowoczesne ( duży postęp techniczny ) , aby mała firma mogła wejść na rynek musi

być lepsza od już istniejących . Jest to bardzo trudne . Ale istnieją sytuacje , że można wejść na

rynek – teoria rynków spornych , czyli rynki działają tam na zasadzie swobodnej konkurencji .

Krzywa popytu na rynku oligopolu – Model Suiziego

P

D

d

P0 E

PM1

PM2 Q

Q1

docsity.com

4

Ceny nie reagują na zmianę kosztów

Maksymalizacja zysku

d KM2 KM1

P0 E

Q0

Model Suiziego obejmuje model produktów zróżnicowanych . Nie odnosi się do zachowań

oligopolistów .

Modele przywództwa :

 Przywództwo firmy dominującej Firmy muszą dostosować się do firmy lidera . Lider obniży cenę do momentu , kiedy kombinacja

wielkość produkcji a cena będzie maksymalizować zysk .

 Przywództwo firmy efektywnej Na rynku liderem zaczyna być firma , która ma najniższe koszty produkcji . Może ona zmieniać

cenę .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument