System informacji podatkowej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

System informacji podatkowej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (28 KB)
3 strony
409Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do systemu informacji podatkowej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

SYSTEM INFORMACJI PODATKOWEJ

Ministerstwo Finansów, we współpracy z Izba Skarbowa w Katowicach, opracowało i

wydrożyło w ostatnich latach narzędzie internetowe pod nazwa System Informacji

Podatkowej(SIP). Idea stworzenia systemu zrodziła się z potrzeby zapewnienia

jednolitego stosowania przepisów prawa w sprawach podatkowego przez służby

skarbowe. Zdaniem systemu jest wspieranie procesów decyzyjnych w sprawach

podatkowych, rozpowszechnienie informacji podatkowej w układzie pionowym i

poziomym struktury organizacyjnej administracji podatkowej i poza jej struktura oraz

ułatwienie identyfikacji elementów, których usuniecie, zmiana lub wprowadzenie do

systemu podatkowego zmierzać będzie do jego uproszczenia i zwiększenia stopnia

jego spójności i szczelności.

System Informacji Podatkowej stanowi zbiór dokumentów w sprawach podatkowych,

obsługiwany przy zastosowaniu zaawansowanych technik informatycznych. W chwili

obecnej w bazie danych Systemu Informacji Podatkowej znajduje się około 22.500

dokumentów (wg stanu na dzień 1 lutego 2004 roku), na które składają się:

• Interpretacje przepisów prawa podatkowego udzielone przez organy

podatkowe,

• Orzeczenia i uchwały Trybunału Konstytucyjnego, Sadu Najwyższego i

Naczelnego Sadu Administracyjnego,

• Inne materiały z zakresu spraw podatkowych.

System Informacji Podatkowej zawiera ponad to pewne dodatkowe elementy, nadające

mu charakter witryny informacyjnej dla administracji podatkowej, takie jak przeglądy

prasy, słownik, forum umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji oraz akty

prawne dotyczące prawa podatkowego i informacje dotyczące zmian legislacyjnych.

Główną przyczyna podejścia prac nad uruchomieniem Systemu Informacji Podatkowej

było dążenie do rozszerzenia dostępu do materiałów podatkowych, których znajomość

ma istotne znaczenie dla prawidłowego interpretowania, a w konsekwencji stosowania

norm prawnych w praktyce przez dodatkowe przez organy podatkowe i organy

kontroli skarbowej. Stworzenie możliwości korzystania z materiałów zgromadzonych

w bazie systemu służy, zatem ujednolicaniu stosowania przepisów prawa podatkowego

przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w skali kraju. Znaczącą korzyścią

wynikającą z uruchomienia Systemu Informacji Podatkowej jest również możliwość

szybszego zdiagnozowania przez Ministerstwo Finansów problemów budzących

najczęstsze wątpliwości interpretacyjne.

Program do obsługi bazy SIP zapewnia możliwość jej rozbudowy oraz przeglądania,

uaktualniania i wyszukiwania ( pełno tekstowego i według kategorii skojarzonych z

każdym elementem bazy) zgromadzonych w niej dokumentów. W Ministerstwie

Finansów zlokalizowany jest centralny serwer bazy danych SIP i aplikacja do jej

obsługi a dostęp do systemu oparty jest o siec WAN resortu.

Oczekuje się, ze efektem powszechnego dostępu i wykorzystania Systemu Informacji

Podatkowej przez pracowników administracji podatkowej będzie:

• Podniesienie poziomu przygotowania zawodowego pracowników organów

podatkowych i organów kontroli skarbowej, a e konsekwencji polepszenie

poziomu orzecznictwa tych organów i stopnia prawidłowości podejmowanych

rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,

• Usprawnienie pracy organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,

• Zmniejszenie stopnia zaskarżalności decyzji,

• Odciążenie komórek obsługi prawnej izb i urzędów skarbowych oraz urzędów

kontroli skarbowej,

• Zmniejszenie obciążenia udzielaniem informacji podatnikom,

• Obniżenie kosztów pozyskiwania, przechowywania i rozpowszechniania

informacji podatkowej w aparacie skarbowym,

• Poprawa wizerunku administracji podatkowej wśród podatników.

Oddano również do użytku moduł internetowy systemu, umożliwiający publikacje

zasobów bazy systemu i dostęp podatników do zbioru sadowych orzeczeń w sprawach

podatkowych i interpretacji przepisów prawa podatkowego organów podatkowych.

Posuniecie to z jednej strony urzeczywistnia założenie leżące u podstaw tworzonej i

wydrążanej coraz powszechniej przez służby skarbowe nowoczesnej polityki

informacyjnej, z drugiej zaś przyczyni się niewątpliwie do ograniczenia ilości

wystąpień dotyczących interpretacji norm prawnych kierowanych przez osoby

zainteresowane do organów podatkowych.

Administracja

Semestr VI

Marta Skowron i Iwona Bąk

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument