Pytania teoretyczne - Ćwiczenia - Elementarna matematyka finansowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok
chomik_82
chomik_8215 marca 2013

Pytania teoretyczne - Ćwiczenia - Elementarna matematyka finansowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok

PDF (104 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
972Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu elementarnej matematyki finansowej: pytania teoretyczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

EMF matematyka, I rok, I stopień

przykładowe pytania teoretyczne - część 1

1. Dokończyć lub uzupełnić zdania tak, aby były prawdziwe:

• W oprocentowaniu prostym wysokość odsetek jest wprost proporcjonalna do ... i ... • Dyskonto handlowe liczone jest od ... • Zastępując portfel weksli jednym wekslem równoważnym należy obliczyć ... • Obliczanie odsetek metodą oprocentowania prostego jest korzystniejsze od oprocentowania składanego przy

tej samej okresowej stopie procentowej, gdy...

• Roczna efektywna stopa procentowa jest .... od równoważnej jest rocznej nominalnej stopie procentowej z kapitalizacją miesięczną.

• Wzrost rocznej efektywnej stopy procentowej powoduje ... równoważnej jej rocznej efektywnej stopy dyskon- towej.

• Równoważność stóp procentowych w oprocentowaniu składanym nie zależy od ... ani od ...

2. Czy z równoważności kapitałów o nominalnej wartości K1 w momencie t1 oraz K2 w momencie t2 wynika równoważność kapitałów nominalnej wartości aK1 oraz aK2 w momentach, odpowiednio, t1 oraz t2, gdzie a > 0? Odpowiedź uzasadnij.

3. Przy oprocentowaniu prostym, stosunek odsetek do wartości początkowego kapitału jest:

a) liniową rosnącą funkcją czasu;

b) wykładniczą rosnącą funkcją czasu;

c) funkcją niemonotoniczną;

d) funkcją zależną od wartości kapitału.

Które zdania są prawdziwe?

4. Które z poniższych zdań jest prawdziwe:

• Równoważność stóp d(2) oraz i(4) nie zależy od wysokości kapitału. • Obliczając odsetki metodą oprocentowania prostego i składanego zawsze otrzymujemy te same wyniki. • Niemożliwym jest, aby odsetki liczone według zasady oprocentowania prostego oraz składanego były sobie

równe.

• Przyrost kapitału przy oprocentowaniu składanym jest w dowolnym okresie wyższy niż przy oprocentowaniu prostym.

• Przyrosty względne odsetek w przypadku oprocentowania składanego są stałe.

5. Jaka jest zależność pomiędzy wartością nominalną dwóch weksli równoważnych o terminie wykupu n1 oraz n2, przy czym n1 < n2?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument