Oświadczenie o rezygnacji z usług telekomunikacyjnych - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Oświadczenie o rezygnacji z usług telekomunikacyjnych - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (23 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji przedstawiające oświadczenie o rezygnacji z usług telekomunikacyjnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

........................................ ..............

Miejscowość; data

..................................................... ....

Imię i nazwisko / nazwa firmy

........................................ ................. Adres: ulica, kod, miasto

........................................ ................. ........................................ ................. nr klienta z ostatniej FVT

Oświadczenie o rezygnacji z usług telekomunikacyjnych

Z dniem 05.09.2008 r. wypowiadam umowę o świadczenie usług

telekomunikacyjnych z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia o którym

mowa w §28 pkt. 1 regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług

powszechnych przez Telekomunikację Polską S.A. W związku z tym niniejszym oświadczam, że rozwiązuję: umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dot. linii

telefonicznej o numerze ................................ zawartą dnia ………………….....

..................................................... .

podpis klienta

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument