Podział na mniejszości narodowe i etniczne - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Podział na mniejszości narodowe i etniczne - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna

RTF (36 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki społecznej opisujące podział na mniejszości narodowe i etniczne; kryteria podziału.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Podział na mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości etniczne mają tożsamość etniczną, a narodowe narodową. Mniejszości są obywatelami państwa (muszą zamieszkiwać minimum sto lat na terenie Polski by były mniejszościami). Mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, rosyjska, czeska, żydowska, słowacka. Mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Tatarzy i Romowie. Kryteria podziału : -demograficzne: ma być mniej niż większościami -niedominujące położenie: nie mieć władzy politycznej i ekonomicznej -poczucie odrębności etnokulturowej i dążenie do jej utrwalenia Sfera kultury: -Istnieje możliwość wprowadzenia do administracji języka mniejszości jako języka pomocniczego (język urzędowy). Są trzy typy szkół dla mniejszości:z językiem mniejszości jako językiem wykładowym (nie ma), dwujęzyczne (część w języku mniejszości, a część w polskim), z dodatkową nauką: język mniejszości np. niemiecki jako język mniejszości, a nie jako język obcy (dominująca opcja). Do lat 50. zajmowało się tym MSW, potem MKDN, potem znów MSW, a aktualnie za problematykę mniejszości odpowiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Komisja zajmująca się kwestiami mniejszościowymi, charakter konsultacyjny. Sfera polityki: -ustawa o mniejszościach-dyskryminacja pozytywna: komitety wyborcze są zwolnione z obowiązku przekroczenia 5% progu wyborczego -w samorządowych wyborach zdarza się tak, że mniejszość stanowi większość w radach gmin itp.: podlaskie, opolskie. Sfera społeczno-ekonomiczna:-etniczny podział pracy wykluczenie na dwa sposoby: a) ograniczone możliwość uczestnictwa w życiu społecznym b) kryterium dystrybucji: utrudnienia dla dostępu do ochrony zdrowia, pracy itp. Stratyfikacja etnospołeczna jak przynależność wpływa na miejsce w społeczeństwie: a) stratyfikacja pionowa: pozycje o wysokim, średnim i niskim statusie grupa etniczna A i B A o wysokim statusie, B o niskim. (należy do historii RPA i system apartheidu, Sri Lanka) b) stratyfikacja pozioma: nieograniczone możliwości awansu społecznego dla obu grup c) stratyfikacja mieszana: z jednej nadreprezentacja z drugiej niedoreprezentowanie najbardziej odpowiada realiom współczesnego świata.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument