Misja zawodu pilota wycieczek - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Misja zawodu pilota wycieczek - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce

PDF (126 KB)
11 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki opisujące misję zawodu pilota wycieczek.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument

Misja zawodu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnika z uwzględnieniem dobra turysty. Co roku z usług biur turystycznych korzysta średnio milion Polaków. Przychody biur turystycznych sięgają już 7 miliardów złotych. Polacy latają dalej i częściej. Dodatkowo odpoczywają w większym luksusie.Takie informacje podają portale statystyczno-finansowe. Oznacza to, że w branzy turystycznej jest zatrudnionych tysiące pilotów, przewodników któzi spełniają swoją misję , jedni bardzo dobrze drudzy niestety troche mniej... Zacznijmy od początku kim wedłg ustawy jest pilot? pilot wycieczek - "to osoba towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług" a kim przewodnik? przewodnik turystyczny - "osoba zawodowo oprowadzającą grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji" Misja pilota jak i przewodnika jest podobna, każdemu z nich zależy na tym,aby potencjalny turysta był zadowolony z ich usług, żeby czuł dosyt informacji o danym kraju, aby czuł się komfortowo i bezpiecznie.Chociaż pilot i przewodnik to 2 oddzielne profesje, to ta naprawde ich misja jest taka sama- dawać z siebie wszystko aby nasz turysta miło wspominał pobyt z nami. W pracy jednak częściej będzie "przewijał się" pilot bo to on jest cały czas z grupą i ma największy wpływ na to jak wypadnie wycieczka, po za tym to na niego "czeka" wiele "kruczków", które mogą czasem popsuć turysom wakacje. Czym tak naprawdę zajmuje się pilot? Wymienione w ustawie o usługach turystycznych: > obowiązek opieki w niezbędnym zakresie nad uczestnikami imprezy turystycznej * zapewnienie niezbędnej opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia * nienarażania turystów na niebezpieczeństwo <np. wejście w konflikt z prawem czy miejscową ludnością> * dbanie o bezpieczeństwo turystów, bagażu, mienia turystów itp. <minimalizacja ryzyka kradzieży lub zniszczenia> * udzielnie niezbędnych informacji <np. adres hotelu, możliwośc dojazdu komunikacja miejską do hotelu w razie zagubienia się uczestnika * modyfikacja programu gdy miejsca odwiedzane są niebezpieczne <rozruchy, zamieszki, klęski

żywiołowe> * opieka w razie upadłości biura - poinformawanie odpowiednich placówek polskich w danych kraju, pomoc. > obowiązek zapewnienia realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń przewidzianych programem imprezy * interwencja w razie nieprawidłowego świadczenia usług > obowiązek przyjmowania reklamacji związanych z realizacją usług świadocznych na rzecz uczestników * potwierdzanie kllientom reklamacji <na piśmie> * gdy wykonanie danego świadczenia, niezbędnej części progamu, jest niemożliwe pilot powiniem zapewnić uczestnikom odpiowiednie świadczenia zastepcze <tej samej lub wyższej jakości> * gdy pilot nie zapewni świadczenia zastępczego ma on obowiązek niezwłocznego przekazania organizatorowi niezałatwioną reklamację, który powinien ja rozpatrzeć w ciągu 30 dni. Nie zostały wprost wymienione w ustawie: > obowiązek spełniania funkcji tłumacza * podczas sytuacji kluczowych dla przebiegu wycieczki np. kontrola graniczna, w hotelu lub restauracji * podczas sytuacji nadzwyczajnych np. interwencja medyczna, policyjna, zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych lub ubezpieczeniowych > obowiązek świadczenia informacji krajoznawczych * podstawowe informacje o trasie przejazdu, krajach i miejscsowościach docelowych itp. * nie wchodzenie w konflikt z prawem miejscowych - zapewanianie usług przewodnickich, gdzie niezbędne Czym tak naprawde zajmuje się przewodnik? -Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach. - mamy przewodników: - przewodników górskich dla określonych obszarów górskich; przewodników miejskich dla poszczególnych miast; - przewodników terenowych dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych. Jeżeli chodzi o przewodnika, to jego misja i zadanie jest proste-udzielanie fachowej informacji, a także

dbanie o komfort i bezpieczeństwo turysty. Chociaż najczęśćiej z grupą jest także pilot, który także sprawuje nad tym piecze, i to właśnie o nim będzie teraz mowa bowiem, praca pilota kieruje się określonymi zasadami.To on najwięcej czasu spędza z klientami, oraz załatwia większość spraw związanych z nimi.Udział przewodnika w całej wycieczce jest równie ważny, jednak jego preofesja wiąże się najczęściej tylko z przekazywaniem wiedzy .Ponadto to właśnie pilot decyduje ile czasu ma przewodnik. Pilot zatrudniony na umowe o prace jest odpowiedzialny (w sposób ograniczony) za grupe, nad która sprawuje opieke i za jej bagaze. Pilot odpowiada pośrednio. Odpowiada za sytuacje, które powstaly z powodu jego błednych decyzji. Przyklad podczas kwaterowania gdy goscie sa zajeci wypelnianiem kart hotelowych a bagaz zostanie niepotrzenie wypakowany przed hotelem, autokar odjechal a czesc bagazu zaginela ,.. odpowiada pilot. Odpowiedzialnosc karna - gdy pilot swoim zachowaniem naruszyl przepisy-prawne, normy wspólzycia spolecznego lub karygodnie zaniedbal swoje obowiazki. Istota tej odpowiedzialnosci jest tosurowa represja. W dotychczasowym kodeksie karnym z punktu widzenia pilota na uwage zasluguja nastepujace rodzaje przestepstw: l przestepstwo narażenia na niebezpieczenstwo l przestepstwo zostawienia bez opieki l przestepstwo nieudzielenia pomocy Sytuacje te dotycza zagrozenia zycia lub grozby uszkodzeaa ciala lub ciezkiego rozstroju zdrowia innej osoby, jesli to pilot te sytuacje wywolal. Odpowiedzialnosc sluzbowa - gdy pilot popelni jakies wykroczenie, które naraza na szwank dobre imie np. zatrudniajace go biuro podrózy. Przejawem takiej . odpowiedzialnosci jest nagana, pozbawienie czlonkowsrwa w organizacji, zawieszenia lub cofuiecie uprawnien, etc. Odpowiedzialnosc cywilna - ma najwieksze znaczenie gospodarcze i w konsekwencji praktyczne. Jest to odpowiedzialnosc majatkowa, wyrazajaca sie obowiazku realnego wykonania przyrzeczonego swiadczenia tzn. na przyklad wykonania go ponownie jesli wykonane zostalo nieprawidlowo lub pokrycie kosztów wykonania go przez inna osobe. Jesli realne wykonanie naleznego swiadczenia nie jest mozliwe, uprawnionemu przysluguje prawo do odszkodowania. • Pilot zatrudniony w oparciu o umowe o prace odpowiada na podstawie kodeksu pracy w sposób ograniczony - do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia . • Pilot zatrudniony w oparciu o urnowe zlecenia odpowiada w pelnej wysokosci wyrzadzonej szkody .. Pilot moze sie ubezpieczyc z tytulu ·swojego zawodu. Jest to tzw. ubezpieczenie dobrowolne, pilot zawiera umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Generalnie każda impreza wyjazdowa/przyjazdowa rozpoczyna się od chwili podjęcia decyzji o obsłudze tej imprezy przez pilota. Przed podjęciem tej decyzji każdy pilot powienien sobie postawić kilka pytań po to aby wiedzieć czy jest gotowy takie wyzwania, czy da radę zaspokaić oczekiwania turystów. Przykładowe pytania to: -Czy znam język kraju do którego się wybieram?

-Czy znam trasę którą chcem jechać? -Czy mój stan psychofizyczny jest wystarczająco dobry aby podołać obowiązkom pilota na tej wyprawie? takich pytań może być wiele, ale jeśli pilot na większość z nich odpowiada twierdząco to jest to znak dla niego, że może zgłosić się do referenta biura w sprawie ustalenia szczegółów danej imprezy.Tzw. odprawa- dbywająca się z dużym wyprzedzeniem czasowym, to spotkanie pilota z osobą z biura, która przekazuje informacje oraz dokumentacje ; -program imprezy, -warunki uczestnictwa, -wzór umowy zawartej z klientami, -lista uczestnków -informacja o limitach (cenowych, kilometrowych) -bilety komunikacyjne, -umowa-zlecenie obsługi imprezy, -wzór sprawozdania, -zaliczka, -fundusz awaryjny, -adres i referenta-telefony alarmowe, -adresy placówek konsularnych kraju -teczka imprezy- Ponadto warto ustalić gdzie pilot będzie pełnił funkcję tłumacza lub przewodnika, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe np. w Polsce mamy 9 miast po których oprowadzać mogą tylko przewodnicy z licencjami (m.in.Kraków, Pozanań, Warszawa, Łódź, Gdańsk,) Wykonywanie pracy pilota jak i przewodnika oznacza głównie szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne a co za tym idzie rozwiązanie ich, wiadome jednak jest, że każda taka sytuacja automatycznie powoduje sytuacją alarmową.Dlatego też pilot powinien zapoznać się z opinią pracownika biura o danym kontrahencie a także innymi usługodawcami.Bedzie to pomocne do wyaliminowania problemów oraz do przygotowania się na ewentualne. Podobnie powinno być z grupą, plot powinien wiedzieć wcześniej z kim jedzie, czy z młodzieżą czy z dorosłymi, gdzie pracują, czym się zajmują, pomoże mu to w przygotowaniu informacji dla turystów. Przygotowanie do imprezy. W momencie kiedy pilot dostał już wszystkie wymagane inormacje zaczyna się przygotwywać do wyjazdu.Zapoznaje się z przepisami celno-dewizowymi Polski i kraju do któego jedzie,a także krajów tranzytowych studiuje plany miast i mapy szykuje informacje krajoznawcze oraz kompletuje inne materiały któe będą mu pomocne. Realizcja imprezy. 1.Zbiórka. Pilot zjawia się zawsze jako pierwszy na zbiórce i przygotowuje potrzebne dokumenty ( listy uczestników,

bilty komunikacyjne paszporty) Jeżeli jest to wyjazd autokarowy wystarczy ok.30 min wcześniej być na miejscu, ale jesli wycieczka leci samolotem pilot musi być1h przed odprawą. Autokar. Tak jak już wcześniej było wspomniane pilot na zbiórce pojawia się ok 30 min wcześniej, możliwe jest, że niektórzy turyści bedą już także czekali na wyjazd.Jest to dobry moment dla pilota do obserwacji zachowań swoich uczestników, co napewno zaprocentuje później w pracy .Ok.15 min przed odjazdem powinien być już podstawiony autokar, jeżeli go jeszcze nie ma, pilot powinien jak najszybciej podjąć działania wyjaśniajace ( tel.komórkowy do kierowcy lub biura). Gdy autokar jest już na miejscu pilot wita się z kierowcą, nie są tu zalecane powitania jak to bywa starszej literaturze "Dzień dobry, nazywam się xyz, -będę pańkim pilotem" budzi to w kierowcy/ców przekonanie, że on tu jest nie ważny, co wcale jest nie prawdą, bowiem dobry i pomocny kierowca to połowa sukcesu pilota. Następnie pilot zabezpiecza swoje bagaże, a kierowca/cy zajmuje się bagażami turystów. Istotną rzeczą jest aby pokowanie bagazy rozpocząć od prawych luk autokaru, bowiem gdy kierowca i turyści przejdą pózniej do lewych luk, pilot pozstanie przy prawej stronie i będzie wpuszczał turystów do środka gdzięki temu można uniknąć kradzierzy rzeczy. W tym momęcie pilot informuje turystów o jaką wycieczkę chodzi, podając nazwę biura i kierunek wyjazdu. Kiedy wszyscy są już gotowi w autokarze, pilot wita się ze wszystkimi oficjalnie "W imieniu biura xzy jak i sowim własnym pragnę państwa powitać na wycieczce Berlin-Wrocław"; wita i przedstawia także kierowcę/ców.Zapewnia turystów o tym, że dołoży wszelkich starań aby ich pobyt był udany i komfortowy.Prosi o to, aby w razie problemów turyści udawali się z nimi bezpośrendio do niego, a także przypomina o wymaganych dokumentach (dowód, paszport), oraz przepisach dewizowo-celnych. Kiedy dopiero to wszysto zostanie przekazane, grupa może zacząć podróż. Na trasie pilot powinien uwzględnić przerwy co obowiązkowe 45min co 4,5 h, ew. można rozbić i poprzeplatać przerwy w czasie jazdy.Jest to związane z czasem pracy kierowcy, który to co 4,5 powinien mieć przerwę 45min. Pilot decydując się na postój powinien realnie określić jego czas, a także powiedzieć turystom gdzie jest

toaleta a gdzie retauracja Przekraczanie granicy- Jeżeli autokar stoi w kolejce do odprawy wszysy turyści powinnie być w środku, a pilot ma obowiązek poinormaowania turystów jak mają się zachowywac. Pilot w tym momęcie musi pamiętać, aby prawdzić czy dostał wszystkie doumenty spowrotem tzn .paszporty czy licencję przewoźnika. Bardzo często na granicy pilot czy kierowca spotykają się z proźbą o podwiezienie należy wtedy pamiętać, że jest to kategorycznie zabronione, bowiem uderza w konfort turystów, a także zagraża ich bezpieczeństwu.Jedynym odstępstwem może być proźba Służby Granicznej o podwiezienie kogoś z pracowników. Najczęsciej pierwszym świadczeniem w kraju docelowym jest kolacja w miejscu zakwaterowania Po dojechaniu na miejsce pilot prosi turystów o pozostanie w autokarze przez kilka minut. Umozliwi to sprawne i bezproblemowe zorganizowanie kwaterowania grupy. W tym czasie pilot: • udaje sie do recepcji i informuje obsluge hotelowa o przyjezdzie grupy, • otrzymuje diagram pokoi i karty hotelowe, • dowiaduje sie, czy jest obowiazek pozostawienia paszportów do zameldowania grupy i czy jest sejf, • ustala z gastronomia godzine najblizszego posilku, • wraca do autokaru i przekazuje turystom informacje uzyskane w recepcji, informuje turystów, jakimi pokojami dyspnuje, sugeruje klintom ustalenie miedzy soba, kto chce zajac jaki pokój, zaznaczajac, ze kwaterowanie rozpocznie sie od pokoi najwiekszych i najwyzej polozonych, . • podaje godziny posiłków -umawiajac sie z klientami 5 min. wczesniej kolo recepcji, aby im pokazac droge do restauracji. Dopiero gdy wszyscy otrzymaja karty pobytu w hotelu mozna otworzyc bagaznik autokaru I wydac klientom bagaze. Zapobiegniemy w ten sposób zaginieciu bagazu w czasie gdy wszyscy sa zajeci innymi czynnosciami. Kwaterowac nalezy w nastepujacej kolejnosci: • osoby starsze i inwalidzi, • malzenstwa z malymi dziecmi, • osoby kwaterowane w pokojach najwiekszych i najwyzej poloznych . . Po zakwaterowaniu turystów pilot ustala w recepcji informacje, które pózniej przekaze grupie podczas meetingu; • godziny otwarcia punktów uslugowych na terenie hotelu i ewentualna odplatnosc za korzystanie z nich, • mozliwosc korzystania z telefonu, forme oplaty za rozmowy, numery kierunkowe do wybranych krajów i miast, polozenie najblizszej poczty, ceny biletów komunikacyjnych, • wydarzenia i imprezy kultorowe • ustalenie miejsca, gdzie umiesci ogloszenia dla grupy, • ustalenie godzin posilków na najblizszych kilka dni lub, jesli to moz1iwe, na caly pobyt, • mozliwosc wymiany dewiz, kursy walut, godziny otwarcia banku,

• czy nalezy pozostawiac klucz opuszczajac pokój. Po 30 min. nalezy jeszcze przejsc sie po wszystkich pokojach i sprawdzic, czy wszystko jest w porzadku, czy czegos w pokojach nie brakuje, nie ma usterek jesli sa - zglosic je jak najszybciej w recepcji. Obsługa imprez kolejowych. Pilot przy takiej imprezie rónież zjawia się wcześniej,wazne jest aby dzień wcześniej sprawdził na którym peronie zatrzymuja się interesujący grupę pociąg oraz w którym miejscu będzie stał zarezerwowany wagon. Pilot oczekujący na grupę powinien dobrze się wsłuchiwać w komunikaty, czy czasem jego pociag nie będzie opóżniony. Po zatrzymaniu pociagu stojąc przy odpowiedni wagonie, powinien podać turystom informacje jak "idą" numery miejsc, czy rosnąco czy malejąco, dzięki temu może uniknąć iepotzrebnego tłoku i przepychanie się pomiędzy przedziałami. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że ktoś nie przybył na pociąg , pilot ma obowiązek odpisania biletu u kierownika pociągu, co wiąże się z niższymi kosztami wycieczki. Do zadań pilota należy także poinformowanie grupy w którym miejscu można go znaleźć- jest to 1 przedział , który jest zarezerwowany przez grupę i pierwsze miejsce po lewej stronie.I to tam zawsze śpi pilot, ponieważ pracownicy kontroli granicznej właśnie w tym miejscu poszukują osoby odpowiedzialnej za grupę, Kontrola graniczna może wyglądać dwujako, jeżeli grupa ma zarezerwowane wagony czy też całe przedziały kontrola odbywa się w pociągu, w przypadku podróży wagonami ogólniedostępnymi pasażerowie wychodzą na zewnątrz na odprawę paszportową i celną. Przed dojechaniem do celu pilot powinien sprawdzić czy wszyscy wiedzą kiedy i na jakiej stacji wysiada grupa.Po do tarciu do celu pilot powienien w zależności od umowy z biurem szukać pilota zagranicznego biura podróży lub też zoorganizować transfer do hotelu. Kwaterowanie przebiega podobniej jak w przypadku wycieczki autokarowej, chyba, że grupa na miejsce dociera środkiem komunikacji miejskiej, wtedy pierwszą rzeczą jest ulokowanie grupy w holu recepcji, aby klienci czuli komfort i bezpieczeństwo. Obsługa imprez samolotowych.

Najczęściej linie lotnicze swoje odprawy wyznaczają na 60-90min przed odlotem, dletego pilot powienien być 30min, przed tym czasem. Jeżeli biuro nie ma swojeg stanowiska odpraw to pilot powinien zadbać o swoją widoczność np. tabliczka. Turyści zgłaszają się do pilota (pilot zaznacza na liście kto jest) i odbierają imienne bilety oraz przechodzą przez stanowisko odpraw biletowo-bagażowej, paszportowej,celnej (bez udziału pasażera) i odprawy bezpieczeństwa. Obsługa imprezy promowej. Przed zbiórką pilot zgłasza się w porcie w biurze przewodnika i odbiera karty pokładowe, na których wypisuje nr imprezy, dane uczestników, swoje dane, oraz nr kabiny. Na zbiórce z grupą pilot opowiada o odprawie, tutaj odbywa się ona grupowo i składa się ona: -z odprawy paszportowej, na podstawie listy uczestniów i biletu zbiorowego, -odprawy celenej. Przed rozstaniem grupy pilot informuje wszystkich o tym w której kabinie można go znależć, nabliższym posiłku- miejsce i czas oraz o tym, że w czasie rejscu nie można przebywac na pokładzie samochodowym. Sytuacje awaryjne-reakcja pilota. (częste) W przypadku pozostawienia uczestnika wycieczki w szpitalu za granica nalezy: • gdy okazuje sie, ze turystya jest chory, pytamy czy w grupie jest lekarz i jesli sytuacja tego wymaga, to wzywamy karetke(uruchamiamy polisę turysty) • pomagamy jako tlumacz; • informujemy biuro podrózy w Polsce kto i gdzie zostal w szpitalu; • informujemy konsultat; • zostawiamy z nim bagaz, który wczesniej zabezpieczamy komisyjnie zostawiamy; kopie zaswiadczenia, a oryginal bierzemy ze soba, • zostawiamy mu program imprezy (moze dolaczyc do grupy); • przy imprezach pobytowych dogladamy chorego w szpitalu; • nie zgadzamy sie, zeby opuscil szpital w przypadku epiderrni, jesli jednak chce to na na wlasne zyczenie, to bierzemy od niego ,poswiadczenie; • nie inIormujemy rodziny (to biuro to robi). Gdy brak ubezpieczenia: -nie moze byc takiej sytuacji, dgyz obecnie biura sa zobowiazane do ubezpieczania ludzi bioracych udzial w imprezach turystycznych.

Gdy turysta oddala sie albo decyduje na pozostanie za granica nalezy: • nalezy powiadomic konsulat i biuro podrózy; • spisac protokól zajscia i zebrac pod nim podpisy uczestników wycieczki; • odkreślić delikwenta na liscie; • zabezpieczyc jego bagaz, jesli go nie zabral (poprosic osobe trzecia o dokladne spisanie} zawartosci) i po powrocie oddac do biura podrózy, chyba ze w grupie znajduja sie osoby jego bliskiej rodziny, W przypadku smierci uczestnika wycieczki nalezy: • próbujemy udzielic pierwszej pomoc, nawet jesli stan nieprzytomnosci uczastnika jest dla nas ewidentnym zgonem; . • sprowadzamy lekarza (to on zwsze musi poświadczyc o zgonie), wypisuje akt zgonu; • sprowadzamy policje, która musi póswiadczyc, ze nie mialo tu miejsce morderstwo; • informujemy najblizszy konsulat i tour-operatora (ci z kolei informuja organizatora w kraju i organizuja przwiezienie zwlok); • zadbanie o ruchomy majatek poszkodowanego, prosimy aby 2-3 osoby z wycieczki (my przy tym asystujemy) spisaly dokladnie i spakowaly wszystko; • spakowany ruchomy majatek przewozimy do kostnicy (zostanie odebrany wraz z cialem), albo do konsulatu, albo wydajemy (za pokwitowaniem!) znajomym lub rodzinie; • w zadnym wypadku nie dzwonimy z ta informacja do rodziny w kraju ani nie pozwalamy, aby ktokolwiek z wycieczki to zrobil (zrobi to biuro) Gdy turysta zgubił paszport: -zdobyc zaswiadczenie od policji, ze taki fakt mial miejsce; -zrobić zdjęcia do paszportu, a dopiero potem udać się do konsulatu, -pilot nie jedzie z turysta (!); bo nie ma 'prawa zostawic grupy; •- na paszporcie blankietowym jest on zobowiazany, aby niezwlocznie udac sie w droge powrotna . Psychologiczne aspekty pilota i przewodnika. Pilot powienien wiedzieć, że turyści mogą być groźnym egzaminatorem dla niego, dlatego powinien być przygotowany na wszystko...kłótnie, konflikty,wrogość. W grupie spotkamy różnych turystów kłópotliwych, niepunktualnych,niezdyscyplinowanych, osób którym cały czas nie odpowiada standard.

Trudno jest oczywiście dać "receptę" na prowadzenie wycieczki, na postępowanie wobec uczestników, jednak są określone zasady, którymi na pewno powinien się kierować dobry pilot: - postawa pilota generuje nastroje uczetników, dlatego pilot powienien być chodzącym uśmiechem --konsekwencja-turyści powinnie być dokładnie poinformowanie o rozkładzie dnia, godzinach zbiórek, kolacji itp., zaskakiwanie uczestników zmianami wywołuje rozdrażnienie -pogoda ducha i opanowanie- nie raz napietą sytuację może rozładować żart, -jeśli już pilot pomylił trasę, popełnił błąd, powinien się do tegospokojnie przyznać, -bardzo ważne jest aby pilot utrzymywał dystans z turystami, który będzie dowodem autorytetu, -utrzymanie dyscypliny w grupie Pilot jako negocjator. Cztery podstawowe zasady: -oddzielic- problem bedacy przedmiotem negocjacji od naszego, - skoncentrowac sie na zadaniu, a nie na stanowisku, należy stwarzać moz/iwości korzvsfne dla obu stron, należy dążyć do przvjecia ohiektywnych kryteriów ocenv problemu,-strategia nagrody - polega na ukazaniu korzysci, jakie odniesie klient po przyjeciu naszej propozycji, -strategia emocji dodatnich, w której przekonujemy klienta, ze po przyjęciu nasze propozycji bedzie mial powód do dumy (bedzie pan jednym z niewielu, który to zobaczy), Warsztat krajoznawczy pilota. Jak wiadomo czasem pilot sprawuje zadania przewodnika, udzielając informacji np. w trakcie jazdy autokarem. Przygotowanie się do przekazywania takiej wiedzy krajoznawczej jest procesem długim i złożonym, pilot jak i przewodnik używa wtedy takich źródeł wiedzy jak: -przewodniki i informatory turystyczne, słowniki, leksykony, -czasopisma turystyczne np."Poznaj Świat" -mapy turystyczne, -materiały informacyjno-reklamowe, -filmy krajoznawcze, -internet,

Oczywiście przedstawione sytuacje, teorie czy rozwiązania porblemów nie są wszystkimi jakie znajdziemy w pcy pilota czy też przeowdnika. Bowiem ile grup, ilu turystów tyle może pojawić się problemów i pytań. Dlatego ważne jest aby taka osoba prowadząca grupe miała kilka tzw.pożądanych cech : powinna być pogodna,sympatyczna, gzreczna, powinna cąły czas się rozwijać-dokształcać, a także być punktualna i mieć wysoką kulturę osobista. Bibliograia: "Kompendium pilota wycieczek" red.Z. Kruczek, wyd. Proksenia 2007 "Pilotaż i przewodnictwo-nowe wyzwania " Z.Kruczk wyd.Proksenia 2005 "Vademecum pilota grup turystycznych " G.Gołembski wyd.Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009 Materiały pokursowe na pilota wycieczek -kurs AWF Gdańsk 2008/2009. - -

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument