Demokracja chrześcijańska 2 - Notatki - Polityka, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 marca 2013

Demokracja chrześcijańska 2 - Notatki - Polityka, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice

PDF (66 KB)
1 strona
460Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu polityki: demokracja chrześcijańska.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Chrześcijańska demokracja, ruch społeczno-polityczny powstały w Europie w 2. połowie XIX w., odwołujący się do społecznej doktryny Kościoła katolickiego, którą formułują encykliki papieskie, m.in. Jana XXIII Pacem in terris (1963), Pawła VI Populorum progressio (1967), Jana Pawła II Laborem exercens (1981) oraz zasady etyki chrześcijańskiej. Chrześcijańska demokracja uznaje własność prywatną za prawo naturalne. Akceptując wolną gospodarkę rynkową, opowiada się jednocześnie za ograniczonym interwencjonizmem państwowym. Dąży do wspólnotowego modelu społecznego, zorganizowanego na zasadach demokracji, opartego na poszanowaniu praw i swobód obywatelskich. Postuluje rozwój samorządu lokalnego, decentralizację władzy, udział robotników w zyskach przedsiębiorstw. W polityce partie i organizacje chrześcijańsko-demokratyczne (chadeckie) akceptują zasadę rozdziału instytucji świeckich i kościelnych i nie są podporządkowane hierarchii kościelnej. Status partii politycznej jako pierwsze uzyskało ugrupowanie Centrum w Niemczech. Działało w parlamencie pruskim od 1852 jako Frakcja Katolicka. Istniejące obecnie partie chadeckie swoją reprezentację parlamentarną zdobyły już w latach 20., a w latach 30. zaczęły wchodzić w skład rządów. Największe wpływy osiągnęły jednak po 1945, np. w Austrii (Austriacka Partia Ludowa), Francji (Republikański Ruch Ludowy), Niemczech (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – CDU i Unia Chrześcijańsko-Społeczna – CSU), Włoszech (Włoska Partia Demokracji Chrześcijańskiej). W latach 40. partie chadeckie ukształtowały się także w krajach Ameryki Łacińskiej, m.in. w Chile, Peru, Kolumbii, Argentynie. Do grona najwybitniejszych reprezentantów chadecji należeli m.in. K. Adenauer i R. Schuman – inicjator utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Na polskiej scenie politycznej do nurtu chrześcijańskiej demokracji zalicza się m.in. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i Porozumienie Centrum.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument