Podmioty finansów publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Podmioty finansów publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (132 KB)
1 strona
513Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: podmioty finansów publicznych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

8.Podmioty finansów publicznych.

Podmioty czynne to:

-władza ustawodawcza i uchwałodawcza (parlament, Sejm, Senat- na szczeblu

centralnym, na szczeblu terytorialnym- sejmiki wojewódzkie)

-władza wykonawcza- na szczeblu centralnym- Prezydent i Rząd, na szczeblu

terytorialnym- zarządy np. gminy z wójtem

-władza kontrolna- organem parlamentu jest NIK- organ niezależny od admin. Rządowej,

bada zgodność realizacji w obszarze wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów fin.

publ. z tym co określono w prawie; na szczeblu terytorialnym- Regionalne Izby

Obrachunkowe- organy admin. rządowej podlegające Ministrowi Spraw Wew.

-Aparat Skarbowy- podlega Ministrowi Finansów, pobór podatków

-Izby Skarbowe

-Urzędy skarbowe

-wykonawcze formy organizacyjno-prawne podmiotów działających w sektorze fin. publ.

na niższych szczeblach: jedn. budż., zakłady budż., śr. specjalne, fundusze celowe

Do podmiotów biernych zaliczamy:

-przedsięb. -gosp. dom.

-instytucje finansowe – to też przedsięb. tylko posiadające swoją

specyfikę, która polega na tym, że głównym składnikiem ich aktywów są

instrumenty finansowe a głównym przedmiotem działalności jest handel tymi instrumentami.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument