Test z prawa celnego i dewizowego u doktorka Drwiłło - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Test z prawa celnego i dewizowego u doktorka Drwiłło - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (187 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające test z prawa celnego i dewizowego u doktorka Drwiłło.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

www.student.e-tools.pl

Test z Prawa celnego i dewizowego u doktorka Drwiłło

(Akademia Morska w Gdyni, OUTH – st. Zaoczne)

1. waluta obca to : ... - środki, które nie są środkiem płatniczym w Polsce

2. Dewizy to ... 3. Złoto dewizowe to :

a. złoto w granulkach TAK b. monety bite po 1850 r. TAK c. Wyroby ze złota nie wytwarzane z tych kruszców TAK d. Złoto w technice dentystycznej NIE

4. Ogólne zezwolenie dewizowe udziela a. Rada Ministrów NIE b. Minister Finansów TAK c. PKO NIE d. Skarb Państwa NIE

5. Rezydent to ... 6. Zgłoszenie celne dokonuje się w formie

a. Pisemnej b. telefonicznej c. ustnej d. za pomocą technik elekr.

7. Procedura celna zawieszająca odnosi się do : a. Tranzytu TAK b. składu celnego TAK c. odprawy czasowej TAK d. odstawienia towaru na wolny obszar celny NIE

8. Kogo dotyczy zwolnienie z prawa i obowiązków dotyczących obrotu dewizowego? a. NBP TAK b. Skarbu Państwa TAK c. PKO BP NIE d. Banki mające uprawnienia do wykorzystywania

obrotu dewizowego TAK

9. Rodzaje składów celnych a. Państwowe NIE b. Prywatne TAK c. Spółdzielcze NIE d. Publiczne TAK

10. Stawki celne – rodzaje a. autonomiczne b. preferencyjne c. komercyjne d. podstawowe e. obniżone

www.student.e-tools.pl

11. Jakie cło nie jest ochronne ? a. Prohibicyjne NIE b. Ekspansywne NIE c. Wychowawcze NIE d. antydopingowe TAK

12. Cło nie jest świadczeniem : a. Obowiązkowym TAK b. Bezzwrotnym NIE c. Pieniężnym NIE d. Nieodpłatnym NIE e. Ogólnym NIE f. Przymusowym NIE

13. Zezwolenia dewizowego wymaga a. Darowizna dla rezydenta od nierezydenta NIE b. Konto prywatne dewizowe NIE c. Pieniądze rezydenta w Urzędzie Dyplomatycznym NIE d. Nieruchomości za granicą TAK

14. Czynności kontroli celnej to ... 15. Przeznaczenie celne to ... (jest ich 5) 16. Funkcje agencji celnej : 17. Procedura celno-gospodarcza obejmuje ... 18. Procedury celne obejmują :

- dopuszczenie do obrotu - tranzyt - skład celny - uszlachetniani czynne i bierne - przetwarzanie pod kontrolą celną - wywóz

19. Rodzaje Kontyngentów ... 20. przedmiot prawa dewizowego obejmuje 21. Wyjątki od zezwolenia dewizowego :

- Przyjęcie przez osobę krajową darowizny od osoby zagranicznej - Rozporządzenie wartościami dewizowymi w testamencie - Dokonywanie dyspozycji na wypadek śmierci.

www.student.e-tools.pl

Dodatkowe zagadnienia które pojawiały się na zaliczeniu warunkowym u tego samego

doktorka

1. ustawa prawa dewizowego reguluje: 2. ograniczenia w ustawie prawa dewizowego nie dotyczą: 3. indywidualne zezwolenie dewizowe wydawane są przez: 4. kontrole dewizową sprawuje: 5. zezwolenie dewizowe wymaga: (co musi zgłosić 6) 6. rezydent 7. wartości dewizowe(złoto dewizowe)

1. cło jest swiadczeniem 2. cło ochronne 3. zasady pr. Celnego to 4. stawki celne 5. czym kontroli celnej polegają 6. skład celny to 7. zgłoszenie ceł dokonywane jest w formie 8. pr. Celn zawieszająca to: 9. przeznaczenie celne w kodeksie cywilnym to:

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument