Naprawa cześci z tworzyw sztucznych - Notatki - Materiałoznawstwo - Część 3, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Naprawa cześci z tworzyw sztucznych - Notatki - Materiałoznawstwo - Część 3, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (547 KB)
7 strona
730Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z dziedziny materiałoznawstwa dotyczące naprawy cześci z tworzyw sztucznych. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument

• Wykonując laminowanie przy pomocy żywic i mat z włókna szklanego,  należy dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce uszkodzenia oraz oszlifować  dość dużą powierzchnię wokół uszkodzenia, dokładnie usuwając pył  szlifierski. Następnie kolejno: z dużego arkusza włókna szklanego wyciąć ‐ zależnie od grubości warstwy tworzywa w uszkodzonym miejscu ‐ jedną do  trzech łat. Żywicę zmieszać z utwardzaczem w odpowiednich proporcjach,  po czym nanieść pędzlem na naprawiane miejsce. Nałożyć pierwszą łatę i  nasączyć ją żywicą tak, aby nie tworzyły się pęcherze. W zależności od  potrzeby można potem nałożyć kolejną łatę i również nasączyć ją żywicą,  postępując w ten sposób tak długo, aż w miejscu uszkodzenia pozostanie  tylko lekkie wgłębienie. Na koniec należy pozostawić czas na wyschnięcie i  utwardzenie żywicy.

• Utwardzanie można przyśpieszyć, ogrzewając naprawiane miejsce  promiennikiem do temperatury max 60 oC. Po utwardzeniu jako pierwszą  warstwę nakłada się masę szpachlową.

• Jeżeli uszkodzenie było bardzo rozległe, pod pierwszą warstwą maty  można dla czasowego usztywnienia podłożyć blachę, a po naprawie ją  usunąć.

• Metodą ręcznego laminowania mogą być w zasadzie naprawiane wszystkie  rodzaje tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami. Można do nich  zaliczyć także tworzywa sztuczne, których nazwa wiąże się z technologią  wykonania, a nie z nazwą materiału (SMC, BMC).

Najczęstsze błędy laminowania i ich możliwe  przyczyny zostały podane w zamieszczonej 

powyżej tabeli.

Klejenie przy pomocy chemoutwardzalnych  materiałów naprawczychMateriał naprawczy  spełnia w tym wypadku jednocześnie dwie  funkcje:

kleju łączącego uszkodzone tworzywo,  masy szpachlowej wypełniającej wgłębienia.

• Praktyczne zastosowanie tej metody zaczyna się od oczyszczenia uszkodzonego miejsca i  nadania mu chropowatości zwiększającej przyczepność kleju. Między tworzywem i klejem  musi być możliwie duża powierzchnia połączenia, co uzyskuje się przez ukosowanie klejonych  krawędzi. Aby rysa lub pęknięcie nie powiększały się, zaleca się wiercenie otworków na ich  końcach dla usunięcia naprężeń powodujących dalsze rozrywanie materiału.

• Następnie należy wymieszać specjalny, chemoutwardzalny materiał naprawczy. Jest on  dwuskładnikowy i miesza się go z reguły w proporcji 1 :1. Dobre wymieszanie można  rozpoznać po jednolitym szarym kolorze. Wymieszany materiał nanosi się od tylnej strony i  wciska przez pęknięcie. Aby nie spływał z przedniej strony, należy przed tym na szczelinę  nakleić folię aluminiową, zdejmowaną przed ostatecznym stwardnieniem kleju.

• Materiał zachowuje plastyczność przez 10 min. Utwardzanie trwa dalsze 15 min. Po upływie   pół godziny naprawione miejsce jest gotowe do szlifowania.

• Tworzywa sztuczne, które można naprawiać tym sposobem, to: GFK, PUR, ABS, PC i PA. Przy  stosowaniu materiałów naprawczych najnowszej generacji właściwy dobór kleju do  naprawianego tworzywa nie wymaga już szczegółowych badań jego cech chemicznych i  fizycznych, lecz jedynie zakwalifikowania do jednej ze wspomnianych już podstawowych grup  albo wręcz tylko ustalenia, czy mamy do czynienia z tworzywem sztywnym, czy też z  elastycznym. Na przykład system klejenia Duramix przewiduje tylko dwa rodzaje kleju:

. klej do tworzyw sztywnych (w tym także wzmacnianych włóknem szklanym) w rodzaju:  ABS, SMC, BMC;

. klej do tworzyw elastycznych i półelastycznych w rodzaju: PUR, PA, PE, PP, PCV, PMMA,  GMT.

• Jeśli uszkodzony materiał został rozerwany lub złamany, należy  zwiększyć wytrzymałość klejonego połączenia przez specjalne  ukształtowanie spoiny. Praktyczne zastosowanie tej metody  zaczyna się od czyszczenia uszkodzonego miejsca. Dla uzyskania  lepszej przyczepności między klejem a tworzywem sztucznym  uszkodzony obszar należy z obydwóch stron oszlifować dla  uzyskania chropowatej powierzchni. Można to wykonać przy  pomocy szlifierki kątowej lub oscylacyjnej. Wielkość ziarna  materiału ściernego powinna wynosić P36 do P60. W wypadku  wąskich rys i małych wgnieceń, należy uszkodzenie trochę  powiększyć, aby materiał naprawczy w formie pasty dał się dobrze  wcisnąć. Z drugiej (wewnętrznej) strony uszkodzenia materiał  naprawczy należy na około 3 cm od krawędzi rozsmarować,  formując zgrubienie w kształcie dość grubej spłaszczonej na  brzegach nakładki. W jej wnętrzu można umieścić zbrojenie z  włókna szklanego.

• Po utwardzeniu uzyskuje się w ten sposób dodatkowy element  wzmacniający o dużej płaszczyźnie przylegania do naprawianego  materiału.

Naprawy metodą wymiany fragmentów Na  tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym można  wykonywać naprawy przez wycinanie fragmentów  uszkodzonych i zastępowanie ich kawałkami  identycznego materiału, postępując podobnie, jak przy  pracach blacharskich. Przy pomocy piły oscylacyjnej  usuwa się cały uszkodzony obszar. Dopasowanie nowej   części wykonuje się identycznie jak dopasowanie części  blaszanych. Obydwa stykające się końce starej i nowej  części szlifuje się skośnie od zewnętrznej strony na  długości ok. 20 do 30mm. Powstaje w ten sposób  szczelina naprawcza, podobna do opisanej wcześniej  przy metodzie naprawiania pęknięć.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 7 pages

Pobierz dokument