Działalość gospodarcza - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Działalość gospodarcza - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (109 KB)
1 strona
709Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące działalość gospodarczą; koncesja, zezwolenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zarobkowa działalność, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa.

Podejmowanie i wykonywanie równe dla wszystkich, bez zagrożenia dla

zdrowia, życia ludzkiego, wolności osobistej, ochrony środowiska. Nie dotyczy leśnictwa i rolnictwa, hodowli zwierząt, ogrodnictwa.

Przedsiębiorca – osoba fiz. lub prawna, spółka prawa handlowego, która zawodowo i we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą. Obowiązkowy wpis do rejestru przedsiębiorstw. ( nie dotyczy rolnictwa, hodowli zwierząt, ogrodnictwa warzywnictwa, leśnictwa,). Wykonywanie i podejmowanie działań KONCESJA Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie, na

którą państwo posiada monopol. Przedsiębiorca musi mieć konto bankowe

i zawiadomić Urząd Skarbowy.

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI dla każdego, o ile przedstawi, że odpowiada wszystkim warunkom wydania zezwolenia.

Wydawane przez centralne i terenowe organy administr. Koncesję wydaje organ

koncesyjny – minister, tylko w 8 działach: magazynowanie i przetwarzanie paliw i

energii; ochrona osób i mienia; handel materiałami wybuchowymi; transport lotniczy,

budowa i eksploatacja płatnych autostrad; przewozy kolejowe; rozpowszechnianie

programów radiowych i TV

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego przychód netto ze sprzedaży

w poprzednim roku obrotowym nie przekracza 7 mln euro (równowartość

zł)

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA Mniej niż 250 pracowników, przychód netto < niż 40 mln euro

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument