Planowanie - Notatki - Zarządzanie - Część 4, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Planowanie - Notatki - Zarządzanie - Część 4, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (1 MB)
18 strona
387Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: planowanie. Część 4.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 18
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument

Agnieszka Sopińska

Modele strategii konkurencyjnych

Przywództwo jakościowe

Przywództwo kosztowe Brak strategii

Strategia zintegrowana

Koncentracja na kosztach

K o

n ce

n tr

ac ja

n a

ja ko

śc i

docsity.com

Strategia konkurencji:

Źródła przewagi konkurencyjnej

Przewagi konkurencyjne

Strategie konkurencji

architektura reputacja innowacje zasoby strategiczne

koszt jakość czas komple- ksowość

przywództwo kosztowe zróżnicowanie strategia zintegrowana

Agnieszka Sopińska docsity.com

PRZEWAGI KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Orientacja na jakość

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Orientacja na kompleksowość

Orientacja na koszty

Orientacja na czas

Agnieszka Sopińska docsity.com

PRZEWAGA CZASOWA

CZAS WEJŚCIA NA RYNEK (KOMERCJALIZACJI POMYSŁU; WEJŚCIA NA NOWY RYNEK)

CZAS OBSŁUGI

CZAS REAKCJI NA ZMIANY POPYTU

Agnieszka Sopińska docsity.com

Hipotetyczna struktura rynku

Agnieszka Sopińska docsity.com

Strategie liderów rynkowych

© Katedra Zarz¹dzania w Gospodarce SGH

Cel Utrzymanie dominującej pozycji

Znalezienie sposobu na zwiększenie łącznego popytu rynkowego (poszerzanie rynku)

Kierunki

działań

Ochrona swojego własnego udziału

w rynku

Zwiększenie udziału w rynku

( nawet jeśli jego wielkość jest stała)

Agnieszka Sopińska docsity.com

STRATEGIA NAŚLADOWCY

Usprawniacz

Imitator

Klon

Agnieszka Sopińska docsity.com

Strategie pretendentów rynkowych

© Katedra Zarz¹dzania w Gospodarce SGH

Cel Zwiększyć udział w rynku, poprawić dotychczasową pozycję

Atak na konkurenta Kierunki działań

Atak na

Lidera rynkowego

Firmy o podobnej skali

Małe lokalne i regionalne firmy

Agnieszka Sopińska docsity.com

Strategie specjalistów rynkowych

© Katedra Zarz¹dzania w Gospodarce SGH

Specjalizacja skierowana na użytkownika finalnego

Specjalizacja pionowa

Specjalizacja według rozmiaru klienta

Specjalizacja nakierowana na obsługę konkretnego klienta

Specjaliści kanału dystrybucji

Specjalizacja produktów

Specjalizacja według kryterium cech produktów

Specjalizacja polegająca na wykonywaniu produktów na zamówienie

Specjalizacja jakościowo-cenowa

Specjaliści usługowi

Agnieszka Sopińska docsity.com

Właściwości atrakcyjnej niszy rynkowej

© Katedra Zarz¹dzania w Gospodarce SGH

Posiada odpowiednie rozmiary. Posiada perspektywy rozwoju. Nie interesuję się nią lider i pretendent. Firma posiada odpowiednie kompetencje by obsługiwać daną niszę. Firma może bronić się przed większymi uczestnikami siłą swojej reputacji.

.

Agnieszka Sopińska docsity.com

POSTAWY ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH

KONFRONTACJA (strategia konkurencji czołowej)

OGRANICZONA KONFRONTACJI ( strategia czołowej konkurencji przy jednoczesnym poszukiwaniu

sojuszników)

UNIKANIE KONFRONTACJI (wybór niszy lub tworzenie monopolu; porozumienia kartelowe)

IGNOROWANIE KONKURENCJI (uzasadnione lub nie)

Agnieszka Sopińska docsity.com

Model strategii Strategia rozwoju- poziom całej firmy

Strategia konkurencji- poziom SJB

Strategia funkcjonalna- poziom danej funkcji

CO? GDZIE?

DLA KOGO?

W JAKI SPOSÓB BYĆ LEPSZYM OD

KONKURENTÓW?

JAK TO OSIĄGNĄĆ NA POZIOMIE

FUNKCJONALNYM?

Agnieszka Sopińska docsity.com

Agnieszka Sopińska

Inne wybory strategiczne:

Wybór sposobu rozwoju (rozwój wewnętrzny, rozwój zewnętrzny) • Wybór technologii (eksperymentalne, czy bazowe) • Wybór źródeł finansowania Wybór strategii personalnej Wybór strategii marketingowej………… Omawiane w ramach innych tematów.

docsity.com

Sposoby rozwoju

Rozwój wewnętrzny (organiczny)

Rozwój zewnętrzny

Rozbudowa istniejących

obiektów

Inwestycje typu

„green field”

Fuzje (połączenia)

Alianse strategiczne

Przejęcia (akwizycje)

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Rozwój wewnętrzny, a rozwój zewnętrzny

Cechy Rozwój wewnętrzny Rozwój zewnętrzny

RyzykoMniejsze („Szycie na miarę”)

Duże

Czas realizacjiDługiKrótki

Wymogi finansowe

Mniejsze (Inwestycja wieloetapowa)

Duże w krótkim czasie

Efekty finansoweOdroczone w czasieMogą pojawić się natychmiast

Agnieszka Sopińska

docsity.com

FUZJA (POŁĄCZENIE) PRZEDSIĘBIORSTW

FUZJA TO POŁĄCZENIE SIĘ DWÓCH LUB WIĘCEJ

NIEZALEŻNYCH PODMIOTÓW. KAŻDY Z PODMIOTÓW MUSI WYRAZIĆ NA NIĄ ZGODĘ.

JEŻELI PODMIOTEM POZOSTAJĄCYM JEST JEDNO Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW PROCES TAKI NAZYWAMY

INKORPORACJĄ (WCIELENIEM)

A + B = A lub B

JEŻELI OBA ŁĄCZĄCE SIĘ PODMIOTY TRACĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ A ZAMIAST NICH POWSTAJE NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PROCES TAKI NAZYWAMY

KONSOLIDACJĄ

A + B = C

Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH

Agnieszka Sopińska

docsity.com

PRZEJĘCIE (AKWIZYCJA) PRZEDSIĘBIORSTWA

Przejęcie polega na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do

innej, przy czym przejmowane przedsiębiorstwo nie traci osobowości prawnej.

Zakup przez jeden podmiot całego lub większościowego pakietu udziałów drugiego podmiotu.

Partnerskie (przyjazne; białe)

Wrogie

Agnieszka Sopińska

docsity.com

ALIANS STRATEGICZNY

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KONKURENTAMI PODJĘTA W OGRANICZONYM OBSZARZE I CZASIE

OGRANICZA, ALE NIE LIKWIDUJE KONKURENCJI MIĘDZY ALIANTAMI

ALIANSE FORMALNE (JAWNE, LEGALNE)- MAJĄCE POTWIERDZENIE W PODPISANYCH UMOWACH;

ALIANSE NIEFORMALNE

Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument