Metody biologiczne - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Metody biologiczne - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (168 KB)
3 strony
679Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin przedstawiające metody biologiczne; kryteria przy wyborze miejscowych entomofagow, podział pestycydów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

METODY BIOLOGICZNE – wykorzystywanie organizmowi pożytecznych do zwalczania szkodnikow(

czynne wykorzystanie, introdukcja, kolonizacja) stworzenie korzystnych warunkow rozwojowych.

INTRODUKCJA - wprowadzenie organizmow do zwalcznia szkodnikow będą to gatunki obce lub

miejscowe. * obcych gatunkow na terenie na których nie występują – wzbogacenie biocenozy o nowy

gatunek. Trwale wzbogacenie biocenozy albo jako coroczna akcja zwalczania ( wprowadzenie dobroczynna w

szkalarnii, stosowanie biopreparatow )

1. musimy sprawdzic czy na danym terenie występują optymalne warunki rozwoju (temp, wilgotność, opady),

2. czy nowy gatunek może się wkomponować w układ stosunkow biocenotycznychna danym terenie.

3. *Aklimatyzacja – sposób introdukowane musza być wolne od swoich wrogow naturalnych(albo

wprowadzamy pasożyta i on ma pasożyta II rzedu), * wprowadzenie takich akcji jest zalezne od

wprowadzenia osobnikow (aby gatunek mogl się utrzymac w terenie musi być duzoa liczba osobnikow tych

które będzie introdukowac), * na początku powinna być przeprowadzona kwarantanna obiektow.

Dobór pory introdukcji – wiąze się z cyklem rozwojowym gat szkodliwego ,którego będziemy zwalczac

dlatego musimy znac biologie tego gat i szkodnika .

Hodowla gat pożytecznych musimy uzyskac duży materiał w szybkim czasie bo sprawność hodowli ma

znaczenie gdy nowy entomofag nie zaklimatyzował się .akcje introdukcji wymagają kontrolii . w przypadku

wprowadzenia drapieżcy wystarczy obserwacja polowa ,a w przypadku parazytoidow nawet obserwacja w

laboratorium.

Kryteria przy wyborze miejscowych entomofagow:

1. jednoroczne pasozyteczne role w agrocenozie specjalna specjalizacje pokarmowe. Gatunki polifagiczne

tylko wyjatkowo mogą likwidowac szkodniki. Rola niektórych gatunkow może być zmienna np. zmienniki –

szkodniki na fasoli, fioletowe obwodki na nasionach, rodzina tasznikowate występują na ziemniakach i one

tam niszcza jaja stonki ziemniaczanej w tym momencie staja się owadami drapieżnymi ale tez uszkadzaja

liscie.

2. określenie skuteczności dzialania przy optymalnym zageszczeniu. Tak aby prowadzona hodowla mogla to

zrealizowac, określić % śmiertelność populacji szkodnika. Gdy ona będzie niska to wybor uznac należy za

nietrafny.

docsity.com

3. łatwość łatwość taniość hodowli stosunkowo niewielkie trudności w hodowli mikroorganizmow. Hodowla

owadow przed zastosowaniem musza być przeprowadzone szczegółowe badania ekologiczne i biologiczne n.

kruszynek przez wiele lat nie był stosowany bo nie miał przeprowadzonych badan ekologicznych.

Musimy mieć określone: * sposoby introdukcji, * musi być ustalona dawka zarodnikow grzyba, * liczba

osobnikow drapieżców czy pasożytów, * biopreparaty stosowane jak srodki chemiczne. Przy owadach sprawa

jest trudniejsz , organizm musi mieć wypracowane metody hodowli i zastosowania.

OCHRONA ORGANIZMOW POŻYTECZNYCH czynna : Stosując srodki chemiczne musimy pamiętać:

1. czynne zabiegi majace na celu utrzymanie pożytecznych organizmow przy zyciu, zwiekszenie ich

liczebności przez korzystne stworzenie im warunkow zabiegu.

2.zabiegi kompensacyjne modyfikuja metody ochrony roślin. Ograniczaja do minimum ten niekorzystny

wpływ pestycydow na pożyteczne organizmy, Modyfikuja środowisko w celu zwiekszenia ich seletywnosci.

3. Formy uzytkowe – w formie zapraw, terminy i zakres zastosowania tak żeby nieniszczyc tego co tam się

znajduje zabieg musi być uzgodniony ekonomicznie .

4. Zabiegi protekcyjne – ograniczaja się do ochrony ptakow, nietoperzy, zakladanie pułapek, dokarmianie.

Bierne – zakazy niszczenia organizmow pożytecznych. Będą to rozporządzenia o ochronie gatunkowej (org.

Pożyteczne) dzialanie związane z ochrona przyrody.

Podział pestycydów:

Rodentycydy – środki do zwalczania gryzoni.

Nematocydy – środki do zwalczania nicieni

Akarycydy – środki do zwalczania roztoczy

Herbicydy – pestycydy zwalczające chwasty

Bakteriocydy – środki do zwalczania bakterii

Fungicydy – środki do zwalczania grzybów

docsity.com

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie należy jeść lub pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania wykonywania zabiegów.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy należy przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody i zasięgnąć porady lekarza.

Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub maskę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument