Bony pieniężne NBP - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Bony pieniężne NBP - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (93 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: bony pieniężne NBP jako instrumenty pieniężne NBP służące do zapewnienia płynności płatniczej sektora bankowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Bony pieniężne NBP – instrumenty pieniężne NBP służące do zapewnienia płynności płatniczej sektora bankowego.

- emitent NBP - sprzedaż w drodze aukcji - wartość nominalna 10.000 PLN - papiery wartościowe na okaziciela - sprzedawane z dyskontem - terminy wykupu: 1,2,3,4,5,6,7,14,28,91,182,273,364 dni - ewidencja obrotu – Rejestr BP prowadzony przez departament Polityki

Pieniężno – kredytowej NBP dla: a) banków krajowych i oddziałów banków zagranicznych działających w

Polsce i posiadających rachunki bieżące w departamencie Systemu

Płatniczego w NBP b) Bankowy Fundusz Gwarancyjny (udział w operacjach BP na rynku

pierwotnym) c) Banki – dealerzy d) Bankowy Fundusz Gwarancyjny (udział w operacjach BP na rynku

wtórnym) e) Banki krajowe i oddziały banków zagranicznych działających w Polsce

(rezydent) Bony można blokować, zastawić.... Różnice pomiędzy BS a BP:

- emitent - BS – wtórny obrót przez wszystkich bez względu na siedzibę a BP tylko

podmiotów krajowych bądź rezydentów - nie będą kupowane na krótkoterminowe transakcje dla zysku przez

zagranicę

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument