Fundusze celowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Fundusze celowe - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (107 KB)
1 strona
663Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: fundusze celowe; klasa ryzyka.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

W zakładzie ubezp. tworzone są też fundusze celowe (podmiotowe i przedmiotowe) są one tworzone statutowo i ustawowo np.: 1. fundusz organizacyjny 2. fundusz socjalny 3. rezerwa na dywidendę 4. inne fundusze socjalne 5. rezerwa na różnicę kursów walut 6. fundusz prewencyjny (zapobiegawczy) Rezerwy techniczno-ubezpiecz. – tworzenie ze składek, które wystarczyłyby na bieżące pokrycie strat. Rodzaje strat: 1. rezerwy na nie wypłacone świadczenia i roszczenia

2. rezerwy składek na pokrycie ryzyk niewygasłych 3. rezerwy składek na ubezpieczenia na życie 4. skapitalizowane wartości rent Sposoby obliczenia rezerw tech.-ubez. wg. Systemu szacunkowego lub danych statystycznych. Przy obliczaniu rezerw szkodowych bierze się pod uwagę: - szkodliwość szacunkową oblicza się ją, gdy szkoda jest zgłoszona i w przybliżeniu

obliczona - szkodliwość statystyczna, ma miejsce gdy zależy od danego portfela

ubezpieczeniowego i nie jest zgłoszona ale może być zgłoszona w terminie, obliczana według współczynnika

Rezerwy na ryzyka niewygasłe – szkody za której ryzyka nie została jeszcze pobrana składka. Zasada obow. w ubezp. to samofinansowanie się składek i opiera się na prawidłowej polityce fina. Przychody z ubezpieczeń inne dochody, zwroty reasekuacyjne powinny być równe wypłaconym odszkodowaniom co umożliwia równow. operacji ubez. Aby w przybliżeniu określić fundusz ubez. oraz określić odpowiednią klasę ryzyka i

parametry tego ryzyka bierze się pod uwagę:

- częstość szkód (liczba wypadków do liczby ubezpieczonego ryzyka) - rozszerzalność wypadków (przedmioty zniszczone ilość wypadków) - intensywność wypadków odszkodowań do sumy ubezpieczenia) - wskaźnik wartości (przeciętna suma ubezpieczenia do przeciętnej sumy ubezpieczenia

wszystkich przedmiotów)

Ten wskaźnik określa wskaźnik szkodliwości, który pozwala na ocenę finansową, rentowność ubezpieczenia, jest sprawdzeniem kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Wszystkie fundusze są zapisywane w działalności ubezpieczeniowej, rezerwy są zapisywane na wypłatach przyszłych odszkodowań.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument