Konsekwencją wielu ujęć strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Konsekwencją wielu ujęć strategii - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (247 KB)
4 strony
558Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: konsekwencją wielu ujęć strategii; macierz strategii sukcesu rynkowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pytanie 41

Konsekwencją wielu ujęć strategii jest mnogość jej rodzajów i

kryteriów ich wyodrębniania. Nie sposób nawet wymienić wszystkich, gdyż pomysłowość ich twórców nie zna granic.

Każda z typologii strategii oferuje inną kombinację fundamentalnych

decyzji przy wyborze strategii konkurowania. Typowe strategie zawierają

dwa komponenty: atak konkurencji i zaspokojenie potrzeb nabywcy. Typologie te można wykorzystać podwójnie: do oceny strategii firmy i jej

konkurentów oraz do wyboru nowej lub modyfikacji dotychczasowej

strategii. Prawdziwa sztuka polega na umiejętnym łączeniu wielu

wymiarów i koncentracji na tych, które umożliwiają budowę trwałej

przewagi strategicznej na rynku. Polskie firmy, szczególnie z takich branży jak przemysł ciężki czy

maszynowy, aby przetrwać muszą odnaleźć się w nowych realiach

polityczno – ekonomicznych. To powoduje, iż często będą one (lub już są)

zmuszone do konkurowania z zachodnimi firmami, które w większości już od wielu lat stosują, często skutecznie, strategie pozwalające im

optymalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponują i maksymalizować

zysk. Dla większości polskich przedsiębiorstw jest to nowość, jednak aby

być konkurencją dla firm zachodnich muszą się one tego nauczyć od podstaw. Tak więc to w szukaniu przewagi konkurencyjnej trzeba szukać

przyszłego powodzenia strategii firmy.

Najlepszą, moim zdaniem, typologią poruszającą najbardziej

fundamentalne kwestie dotyczące pozycji konkurencyjnej organizacji jest typologia lateralnych i liniowych ruchów strategicznych.

TEORIA: typologia lateralnych i liniowych ruchów strategicznych

opracowana została na podstawie szkoły zasobowej i koncepcji przewagi

konkurencyjnej opartej na głównych kompetencjach firmy. (typologia własna Obłoja). Punktem wyjścia jest zrozumienie, że przewagę

strategiczną można budować albo na jakiejś konkretnej silnej stronie firmy

lub (jak sugerował Ohmae) na czynniku sukcesu w branży, albo też na

wielu zasobach i umiejętnościach jednocześnie. Stąd przewaga strategiczna może mieć charakter skoncentrowany lub rozproszony po

całej organizacji. Przewaga skoncentrowana znajduje się w konkretnym

aspekcie działalności, np.: niskich kosztach, lokalizacji, standaryzacji usług

etc. Przewaga rozproszona polega na tworzeniu efektu, np.: szybkości działania, niskich kosztów, wysokiej jakości czy dobrej obsługi, który

pojawia się na wyjściu, ale jest wytworem całego systemu

organizacyjnego.

Przewagę skoncentrowaną łatwiej osiągnąć niż rozproszoną, łatwiej nią też

zarządzać ale i łatwo skopiować konkurentom. Przewaga rozproszona jest trudniejsza do uchwycenia przez co trudniej nią zarządzać ale i niemal nie

da się jej skopiować. Drugi wymiar tej strategii to wybór na kogo firma ma

być zorientowana – na nabywcę, czy przeciwko konkurencji. W

pierwszym przypadku chodzi o wyraźne odróżnienie się od konkurencji i zmaksymalizowanie satysfakcji odbiorców, w drugim zaś istotą strategii

jest frontalne zaatakowanie konkurencji.

docsity.com

Macierz strategii sukcesu rynkowego

Przewaga strategiczna

skoncentrowana rozproszona

s

t

r

a t

e

g

i

a

Atak

konkurencji

Strategia

Frontalnego

Ataku

Strategia

Omijania

Konkurencji

Zaspokajan

ie potrzeb

Strategia

Zdobywania

rynku

Strategia

tworzenia

nowego rynku  Strategia frontalnego ataku polega na jednoznacznym wykorzystaniu słabości

konkurenta i zogniskowanym wykorzystaniu podstawowych zasobów oraz umiejętności przeciwko konkurentom.

 Strategia zdobywania rynku polega na wykorzystaniu mocnych stron firmy w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby odbiorcy. Strategia ta zapewnia zysk z tytułu innowacji , ale stosunkowo łatwo ją powielić, gdyż dokładnie wiadomo na czym polega przewaga rynkowa danego produktu lub firmy.

 Strategia omijania konkurencji polega na zaatakowaniu konkurencji, ale w sposób delikatny, niemal niezauważalny i jednocześnie na wielu frontach. Działajmy tak, aby nasz konkurent nie postrzegał nas jako swojej konkurencji.

 Strategia tworzenia nowego rynku – jest ona przede wszystkim skierowana na zaspokojenie potrzeb odbiorcy. Osiągamy przewagę strategiczną poprzez wykorzystanie innowacyjnej kombinacji wielu zasobów i umiejętności. Ze względu na trudność skopiowania tej strategii tworzymy niemal odrębny rynek z nową relacją firma – nabywca.

Przykładem wykorzystania strategii zdobywania rynku połączonej z

tworzeniem nowego może być chociażby Stocznia Szczecińska, która po

restrukturyzacji i zmianie koncepcji działania stała się z organizacji

nierentownej firmą wysoce rentowną, zdobywając w stosunkowo krótkim czasie dużą liczbę zleceń budowy kontenerowców o średnim tonażu.

Statki te wymagają nie mniej zabiegów jak te wielkotonażowe co

powoduje ich stosunkowo wysoką cenę, przez co ilość zamówień nie była

zbyt duża. Stocznia Szczecińska odkryła fakt, iż nie wszyscy zamawiający statki o ogromnej wyporności takie właśnie statki potrzebują, ale jeżeli są

one niewiele droższe od mniejszych to armatorzy wolą dopłacić i mieć

większy statek. Stocznia wprowadziła innowację polegającą na tym, iż

wszystkie operacje: budowa szkieletu, mocowanie poszycia, wykończenie

wnętrz, itd.; które wcześniej odbywały się każde w innym doku, do których trzeba było statki przetransportować, można wykonać w jednym

doku – od pomysłu do zwodowania. Takie podejście spowodowało

docsity.com

znakomitą redukcję kosztów a co za tym idzie możliwość obniżenia cen

budowanych tam statków na tyle, iż ich produkcja stała się wielce

opłacalna. Mimo, iż łatwo zidentyfikować źródło przewagi Stoczni

Szczecińskiej nad konkurentami to, jak pokazuje praktyka, nie jest łatwo dokonać imitacji – ten fakt spowodował, iż Stocznia Szczecińska stała się

zapleczem dla takich portów jak Hamburg i jest jak najbardziej

konkurencyjna względem innych stoczni. Zamówienia posypały się

lawinowo, co najlepiej świadczy o dużym potencjale rynku i wyborze trafnej strategii.

Wzorzec: atak i unik (Ohmae)

Produkty/rynki

Istniejące nowe

Frontalna

konkurencj

a

Strategia budowy

funkcjonalnej

odmienności

Str. Agresywnej inicjatywy

Unikanie

konkurencji

Strategia relatywnej

przewagi

Maksymalizacja satysfakcji

nabywcy

Wzorzec: gdzie i jak konkurować (Porter)

Minimalizacja kosztów zróżnicowanie

Koncentracja kosztowa Koncentracja i zróżnicowanie

Wzorzec: spójne i niespójne strategie (Miles & Snow)

1. Innowator

2. Obrońca 3. Analityk

4. Bierne lub niespójne reagowanie

Wzorzec: liderzy rynku ( Treacy & Wirsema) 1. Strategia operacyjnej doskonałości

 Redukcja różnorodności

 Analiza procesów organizacyjnych - Zespoły

 Wykorzystanie sys. informatycznych

2. Przywództwo produktowe  Tworzenie produktowych innowacji

 Szybkie wprowadzanie na rynek

docsity.com

 Specjalizacja w wybranych segmentach rynkowych

3. Bliskie związki z klientem – „stały klient jest wieloletnim aktywem;

jednorazowy – nieporozumieniem”

 Dostosowanie produktów i usług do potrzeb klientów  Bardzo dobra obsługa

Wg Krupskiego Strategie:

 Menedżerskie i właścicielskie (różne podejście do celów max zysk/rozwój)

 Synoptyczne (racjonalne przesłanki i ogromne oprzyrządowanie i

ustrukturalizowanie) i inkrementalne ( wynik codziennego działania,

spontaniczne, uwarunk. Kulturowo)  Wg. Zachowań menedżerskich (orientacja na cele/na zadania )

 Ze względu na sposób utrzymywania równowagi w organizacji z

otoczeniem

 Konkurencji i relacyjne  Uwzględniające sytuacje organizacji i otoczenia

 Wg. Struktury organizacji

 Produkt/rynek

 Konkurowanie na poziomie domen

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument