Analiza głównych indeksów giełdowych - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Analiza głównych indeksów giełdowych - Notatki - Ekonomia - Część 2, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (237 KB)
8 strona
879Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: analiza głównych indeksów giełdowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

10   

Tabela 3. Indeks giełdowy MIDWIG w latach 1996-2006.

Lata Indeks giełdowy MIDWIG

2006 3 733,26

2005 2 207,74

2004 1 730,10

2003 1 269,34

2002 950,24

2001 1 020,49

2000 1 004,68

1999 1 114,80

1998 787,40

1997 1 000,0

1996 --------

Wykres 4. MIDWIG w latach 1996-2006.

11   

TechWIG to kolejny indeks, który był jednym z głównych indeksów

obowiązujących na giełdzie w latach 1996-2006. TechWIG obejmował spółki giełdowe

zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH (z wyłączeniem

funduszy inwestycyjnych), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Najwyższa wartość TECHWIG-u wyniosła 2 559,90 pkt w dniu 13 marca 2000,

natomiast najniższa: 313,08 pkt z dnia 1 października 2002.

23 czerwca 2008 roku GPW zaprzestała publikacji indeksu.

Indeks ten prezentował się następująco na przełomie lat 1996-2006:

Tabela 4. Indeks giełdowy TechWIG w latach 1996-2006.

Lata Indeks giełdowy TechWIG

2006 1 201,50

2005 844,41

2004 666,26

2003 571,86

2002 356,07

2001 590,21

2000 1 456,91

1999 1 000,00

1998 -------

1997 --------

1996 --------

12   

Wykres 5. TechWIG w latach 1996-2006.

 

NIF, czyli Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych to kolejny giełdowy indeks

cenowy, który odpowiada wartości rynkowej akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

(NFI) otrzymanych przez wymianę jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego. Notowany na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2005 roku.

Poprzez lata 1996-2006 normował się następująco:

Tabela 5. Indeks giełdowy NIF w latach 1996-2006.

Lata Indeks giełdowy NIF

2006 -------

2005 104,30

2004 97,96

2003 58,71

2002 59,76

2001 59,01

2000 59,80

1999 61,10

1998 66,10

1997 124,00

13   

1996 --------

Wykres 6. NIF w latach 1996-2006.

Warszawski Indeks Rynku Równoległego (WIRR) to publikowany do 16 marca

2007 indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku

równoległym akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym we wrześniu

2005 obracano 84 spółkami giełdowymi.

Na rynek WIRR został wprowadzony 3 stycznia 1995 roku, wartość bazowa indeksu

wyniosła 1 000 punktów. 4 maja 2006 roku indeks WIRR przekroczył tę wartość

dziesięciokrotnie, przebijając poziom 10 000 punktów. Następnego dnia nastąpiła

umiarkowana korekta.

Najwyższa wartość WIRR: 15546.64 pkt, 16 marca 2007.

Po sesji 16 marca 2007 roku indeks został zastąpiony przez sWIG80.

14   

Wzrosty i spadki wartości indeksu WIRR prezentowały się następująco w poszczególnych

latach:

Tabela 6. Indeks giełdowy WIRR w latach 1996-2006.

Lata Indeks giełdowy WIRR

2006 12 716,59

2005 5 471,33

2004 4 738,62

2003 2 740,68

2002 1 365,62

2001 1 763,73

2000 2 748,62

1999 2 085,90

1998 1 674,50

1997 3 284,50

1996 2 661,70

Wykres 7. WIRR w latach 1996-2006.

15   

ANALIZA INDEKSÓW GIEŁDOWYCH:

Analizując wahania giełdowe w latach 1996-2006 należy zwrócić szczególną uwagę

na krach na giełdzie w roku 1998, widoczny poprzez tendencję spadkową we wszystkich

indeksach giełdowych oraz bardzo widoczną hossę od roku 2002 aż do roku 2006.

W roku 1998 było wyraźne ochłodzenie polskiej gospodarki przez jednych uważane

za konieczne a przez innych za największy błąd w polskiej makroekonomii, do tego doszły

jeszcze kłopoty z reformami, m.in. reformy emerytalnej, która okazała się kompletną klapą a

co za tym idzie załamało się funkcjonowanie ZUSu. Był to rok recesji gospodarczej, jednak

już w roku 1999 giełda powróciła do kondycji i widoczne są wzrosty wartości wszystkich

indeksów. Rok 1999 na większości giełd światowych a także na giełdzie warszawskiej był

rokiem wzrostu cen akcji, zauważalny wpływ giełdy amerykańskiej. W roku tym najbardziej

atrakcyjne okazały się spółki teleinformatyczne oraz banki, natomiast najmniej np. spółki z

branży spożywczej. W dalszym ciągu nie przynosi zysków inwestowanie w fundusze

narodowe.

W roku 2001 WIG miał najniższy poziom na koniec III kwartału, natomiast

najniższe PKB (o,6%) było w IV kwartale. Był to początek hossy na giełdzie jak i boomu w

gospodarce.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który m.in. miał wpływ na zachowanie indeksów na

giełdzie to bezrobocie. Jeżeli przyjmiemy, że w latach 1980-1985 miał szczyt „baby boom”

(efekt powojennego wyżu demograficznego), więc w latach 2000-2005 ludzie ci mają po 20

lat i wchodzą na rynek pracy, stąd utrzymująca się tendencja wzrostowa stopy bezrobocia

widoczna od roku 2000.

Wiadomo, że zależność giełdy warszawskiej od giełd światowych widoczna jest

przede wszystkim przy dużych kryzysach finansowych, które np. miały miejsce w roku 1997

na rynkach azjatyckich co miało wpływ na rosyjskie załamanie gospodarki w roku 1998.

Giełda „podnosi się z kolan” w roku 2003, kiedy to wydarzenia tj. wojna w Iraku,

która powodowała niepewność na rynku walutowym. Analitycy zwracają również uwagę na

dobre dane makroekonomiczne, czyli rosnącą produkcję przemysłową oraz zmniejszający się

deficyt handlowy.

16   

Jednym z największych przegranym spośród spółek giełdowych w roku 2003 jest bez

wątpienia warszawski Kredyt Bank (KB). Uwikłał się w długotrwały spór ze swoim

dłużnikiem - warszawską spółką leasingową CLiF

Ważnym czynnikiem hossy na giełdzie miało również wejście Polskie do Unii

Europejskiej w 2004 roku oraz wzrost na rynku nieruchomości.

Rynek giełdowy jest bardzo „wrażliwy” na wszelakie wahania na giełdach

światowych, sceptyczni analitycy uważają, iż po latach hossy musi nastąpić przynajmniej rok

krachu giełdowego. Quo Vadis, giełdo?

17   

BIBLIOGRAFIA:

1. Milo W.: Finansowe rynki kapitałowe - przypadek polski lat dziewięćdziesiątych; Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000

2. Socha J.: Rynek Papierów Wartościowych w Polsce; Warszawa 2003 3. http://www.gpw.pl/ 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/GPW

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument