Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, tryby zawarcia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, tryby zawarcia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (135 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: zawarcie Umowy Ubezpieczenia, tryby zawarcia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, trzy tryby zawarcia:

1. Tryb ofertowy (95%)

- oferent – zawsze jest nim ubezpieczający

- oblat – jest nim Zakład Ubezpieczeń

Tryb ofertowy prosty:

- oferta ma postać wniosku ubezpieczającego, jest to oświadczenie

woli ubezpieczającego. Wniosek ten powinien mieć formę pisemną i zawierać wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy

ubezpieczenia. Wniosek ubezpieczeniowy jest najistotniejszym

elementem, który będzie kształtował treść stosunku ubezpieczenia.

- Zakład Ubezpieczeń może odmówić zawarcia umowy, ta odmowa musi być na piśmie i musi być doręczona w ciągu 14 dni od daty

złożenia wniosku (ZU nie musi podać przyczyny odmowy).

- Zakład Ubezpieczeń może przyjąć wniosek do ubezpieczenia i

zgodzić się na ubezpieczenie na określonych warunkach.

- Zakład Ubezpieczeń musi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku

doręczyć ubezpieczającemu dokument potwierdzający zawarcie

Umowy Ubezpieczenia – jest to polisa ubezpieczeniowa.

ZU UBEZPIECZAJĄCY

WnU

POLISA UBEZP.

- Jeżeli ZU nie dokona żadnej z tych opcji umowę uznaję się za

zawartą w drodze

milczącego akceptu. Wówczas umowa zostaje zawarta od 15 dnia od daty złożenia

wniosku. Nie jest to możliwe w przypadku ubezpieczenia na życie.

Tryb ofertowy złożony:

- pierwszy etap jest ten sam, ubezpieczający składa wniosek do ZU,

ale ZU chce zawrzeć umowę na innych warunkach niż są we

wniosku. ZU w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku składa kontrofertę, proponując inne warunki. Ubezpieczający ma 7 dni na

przyjęcie tej oferty lub odrzucenie, gdy nie odpowie to na 8 dzień

uznaje się ofertę tą przyjętą i zawarcie umowy z godnie z

kontrofertą.

docsity.com

ZU UBEZPIECZAJĄCY

WnU

KONTROFERTA

2. Tryb rokowań: - ubezpieczający i przedstawiciel razem pkt po pkt ustalają warunki

ubezpieczenia

- ubezpieczenia bardzo dużych ryzyk

- ubezpieczenia ryzyk nietypowych

3. Tryb przetargowy:

- dotyczy umów ubezpieczenia, które muszą być zawierane przez

podmioty zobowiązane do wykonywania postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument