Koncepcja rodzaju społecznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Koncepcja rodzaju społecznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (124 KB)
2 strony
636Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: istotą tej koncepcji jest płeć, do której przynależność jest kwestią konwencji społecznej, a nie płci biologicznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Koncepcja rodzaju społecznego (Gender)

Istotą tej koncepcji jest płeć, do której przynależność jest kwestią

konwencji społecznej, a nie płci biologicznej. Ważne są układy ról

przypisane kobietom i mężczyznom i relacje między płciami. Może

pojawiać się nierówność praw, a nawet dyskryminacja. W

społeczeństwach przedkapitalistycznych istniało rozróżnienie między

strukturami społecznymi złożonymi z kobiet i mężczyzn. Zachowały się

pewne interakcje międzyludzkie zarezerwowane tylko dla jednej płci.

Mężczyźni są bardziej konformistyczni względem norm męskości niż

kobiety wobec norm kobiecości (np.: spodnie).

Teoria funkcjonalna stwierdza że rozdział ról męskich i kobiecych jest

niezbędny, aby społeczeństwa zachowały trwałość, a rodzina mogła

pełnić swoje funkcje.

Teoria konfliktowa traktuje różnice między 2 płciami jako oparte na

dominacji , ekplatacji, dyskryminacji. W kulturze dominującej wyższy

status mają wartości męskie, a to stawia kobiety w gorszej pozycji.

Feminizm to ruch dążący do zrównania praw kobiet i mężczyzn. Swoje

wielki okres przeżywał w latach 80-ych. Był ważną formą nowego ruchu

społecznego. Walczy m.in. z seksizmem i jego przejawami (ideologią

sankcjonującą wższość jednej płci), brakiem kobiet na stanowiskach

decyzyjnych, używa mediów do nagłośnienia swojej walki, tworzy

alternatywne instytucje wspierające cele feminizmu. Dwa odłamy

feminizmu: lata 60-70 to feminizm równości – kobiety niczym nie różnią

docsity.com

się od mężczyzn, a nierówność wynika nie z natury, ale z czynników

społecznych. Od lat 70 feminizm różnicy – nacisk na unikalność kobiet

jako rezultat porażki pierwszego rodzaju feminizmu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument