Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (102 KB)
2 strony
548Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: gospodarowanie zasobami ludzkimi (GZL) jest funkcją kierowniczą polegającą na rekrutacji, doborze, szkoleniu i doskonaleniu członków organizacji przez menedżerów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

Gospodarowanie zasobami ludzkimi (GZL) jest funkcją kierowniczą

polegającą na rekrutacji, doborze, szkoleniu i doskonaleniu członków organizacji przez menedżerów.

GZL jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewnienia organizacji

właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, wtedy kiedy będą

potrzebni. Proces GZL obejmuje siedem podstawowych czynności:

Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę (a)

czynników wewnętrznych takich jak istniejące i przewidywane potrzebne

umiejętności pracowników, wakaty, rozbudowa bądź zmniejszanie

działów; (b) czynników zewnętrznych np., rynku pracy. Korzystanie z komputerów do tworzenia i utrzymywania zbiorów informacji o wszystkich

pracownikach znacznie usprawniło planowanie zasobów ludzkich w

organizacjach. Planowanie zasobów ludzkich obejmuje cztery podstawowe

aspekty: - planowanie przyszłych potrzeb kadrowych organizacji przez ustalenie ilu będzie potrzebnych ludzi i z jakimi umiejętnościami, -

planowanie zapewnienia równowagi w przyszłym składzie osobowym przez

porównanie liczby potrzebnych pracowników z liczbą obecnie

zatrudnionych, którzy zapewne pozostaną w organizacji, co prowadzi do – planowania doskonalenia pracowników, aby zapewnić organizacji stały

dopływ doświadczonych i kompetentnych kadr.

Rekrutacja służy do stworzenia puli kandydatów do pracy zgodnie z

planem zasobów ludzkich. Kandydatów zazwyczaj poszukuje się za

pomocą ogłoszeń w prasie i w czasopismach fachowych, agencji pośrednictwa pracy, przekazywanych ustnie informacji lub podczas

spotkań na uczelniach.

Dobór wiąże się z zapoznaniem się z wypełnionymi formularzami podań i

życiorysami, przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych i testów oraz sprawdzeniem referencji. Celem tych czynności jest ocena i wstępny

wybór kandydatów do pracy. Kandydaci są następnie przedstawiani

kierownikom, którzy dokonają ostatecznego wyboru i podejmą decyzję o

zatrudnieniu. Wprowadzenie do pracy ma na celu pomoc nowo przyjętym pracownikom

w bezkonfliktowym dostosowaniu się do organizacji. Nowo zatrudnionych

przedstawia się kolegom, zaznajamia z obowiązkami oraz informuje o

kulturze organizacji, zasadach jej polityki i oczekiwanych zachowaniach

pracowników. Szkolenie i doskonalenie zmierza do tego, aby pracownicy w większym

stopniu przyczyniali się do zapewnienia efektywności organizacji.

Szkolenie służy zwiększeniu umiejętności potrzebnych do obecnie

wykonywanej pracy. Natomiast programy doskonalenia mają przygotować pracowników do awansu.

Ocena efektywności to czynność polegająca na porównaniu wyników pracy

danego pracownika z normami lub celami ustalonymi dla zajmowanego

przez niego stanowiska, a następnie – na odpowiedniej rekompensacie.

docsity.com

Niska efektywność może wskazywać na konieczność podjęcia działań

korygujących, na przykład dodatkowe szkolenie, przeniesienie na niższe

stanowisko (degradację) lub zwolnienie z pracy. Wysoka efektywność

może zasługiwać na nagrodę, taką jak podwyżka płacy, premia albo awans. Chociaż oceny dokonuje bezpośredni przełożony danego

pracownika, dział GZL ponosi odpowiedzialność za współpracę z

kierownikami wyższych szczebli przy ustalaniu zasad przeprowadzania

wszystkich ocen efektywności. Awanse, przeniesienia, degradowanie i zwolnienia z pracy wynikają z

przydatności danego pracownika dla organizacji. Ludzi pracujących

efektywnie można awansować lub przenosić, aby ułatwić im rozwijanie

umiejętności, zaś tych, których efektywność jest niska, można przenieść na niższe lub mniej ważne stanowisko, a nawet zwolnić z pracy.

Tajemnicą sukcesu współczesnych przedsiębiorstw jest sposób w jaki

traktuje ona swoich pracowników. Najważniejszą misją menedżera powinno być nawiązanie zdrowych stosunków z pracownikami, stworzenie

rodzinnej atmosfery. Przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy

to te, które zdołały doprowadzić do poczucia wspólnoty losu u wszystkich

pracowników.

Pracowników powinno traktować się jak kolegów i pomocników, a nie jedynie jako narzędzie do osiągania zysku.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument