Podział ryzyka - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podział ryzyka - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (106 KB)
1 strona
524Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podział ryzyka na handlowe i niehandlowe,
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ryzyka zostały podzielone na:

- handlowe – niewykonywania zobowiązań przez importera zagranicznego (niewypłacalności, nieodebranie towaru, jednostronne rozwiązanie umowy)

- nie handlowe – obejmuje politykę wynikającą z braku dewiz. W różnych systemach ubezpieczeń prowadzone są różne systemy umów. W latach 80 i 90 nastąpiły duże straty co spowodowało zaostrzenie warunków ubezpieczenia. Wyłączono pewne ryzyka z pod umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenia są prowadzone we wszystkich krajach zachodnich i różnią się:

1. zakresem ryzyka 2. stopą pokrycia 3. rodzajem występowania pojęć

W niektórych krajach są specjalne organy państwowe zajmujące się tego rodzajem ubezpieczeń np. Anglia, Japonia. W Norwegii, Szwecji są to organy państwowe, w jeszcze innych powołano korporacje publiczno-prawne (Belgia, Włochy, Kanada)

W 1991 roku powołano w Polsce korporacje: Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ale nie spełnia ona wszystkich funkcji.

Wsparcia ubezpieczeń w niektórych krajach są prowadzone przez prywatne zakłady ubezpieczeń np. Niemcy, Francja, Szwajcaria, Holandia, Austria. W USA tworzone są zrzeszenia zakładów ubezpieczeń z bankami, które zabezpieczają eksportera. Wspólną cechą występujących systemów jest ostateczna odpowiedzialność skarbu państwa. Kapitał prywatny interesuje się przejmowaniem ryzyk handlowych na towary, które nie wymagają szczególnej interwencji państwa. Przy ubezpieczeniach kredytu państwo zajmuję się kredytami o długotrwałym okresie spłaty. Najbardziej rozwinięty system

ubezpieczeń kredytu w krajach postsocjalistycznych mają Węgry, Czechy, Rumunia. Składka jest zróżnicowana zależna od kraju nabywcy. (Nie zwracają na to uwagę tylko Niemcy) Kraje EWG zmierzają do utworzenia wspólnej instytucji europejskiej, która zajmowała by się ubezpieczeniem kredytu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument