Metody badań marketingowych - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Warsaw
Quidam00
Quidam0028 lutego 2013

Metody badań marketingowych - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Warsaw

PDF (481 KB)
8 str.
621Liczba odwiedzin
Opis
Analiza metod badań marketingowych na przykładzie działalność firmy usługowo-handlowej „JAFAX”.Firma pragnie rozszerzyć obszar swojej działalności w dziedzinie sprzedaży telefonów komórkowych i akcesoriów do tychże telef...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument

36%

64%

osoby kupujące karty uzupełniające konto u autoryzowanych przedstawicieli osoby kupujące karty doładujące konto poza autoryzowanymi przedstawicielstwami

90% ankietowanych deklarowało zakupienie akcesoriów do posiadanych prywatnie telefonów komórkowych. Zaledwie tylko 10% ankietowanych nie dokupiła żadnych akcesoriów dodatkowych do posiadanego telefonu komórkowego.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ankietowani, którzy dokupili dodatkowe akcesoria do posiadanych aparatów telefonicznych ankietowani, którzy nie dokupili dodatkowe akcesoria do posiadanych aparatów telefonicznych

Większość dodatkowych akcesoriów do telefonów komórkowych została zakupiona u autoryzowanych przedstawicieli operatorów sieci komórkowych – 80%. Natomiast 20% akcesoriów dodatkowych do telefonów komórkowych zastała zakupiona z innych źródeł.

docsity.com

80,0%

20,0%

ankietowani, którzy nie dokupili dodatkowe akcesoria do posiadanych aparatów telefonicznych u autoryzowanych przedstawicieli ankietowani, którzy dokupili dodatkowe akcesoria do posiadanych aparatów telefonicznych u autoryzowanych przedstawicieli

Osoby nie posiadające zostały zapytane, czy zamierzają kupić telefon komórkowy. 62% respondentów deklarowało chęć zakupu telefonu komórkowego, natomiast 38% ankietowanych nie posiadających telefonu komórkowego nie wyrażała chęci zakupu telefonu komórkowego.

62%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

odsetek osób chcących nabyć telefon komórkowy odsetek osób nie mających zamiaru nabycia telefonu komórkowego

Większość osób – 77,6% wyraziła chęć zakupu telefonu komórkowego w okresie najbliższych trzech miesięcy. 18,3% ankietowanych pragnęła nabyć telefon komórkowy za trzy do sześciu miesięcy, reszta respondentów – 4,1% planuje zakup telefonu komórkowego nie prędzej niż za sześć miesięcy.

docsity.com

77,6%

18,3%

4,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

osoby chcące nabyć telefon w najbliższych 3 miesiącach osoby pragnące nabyć telefon za 3 do 6 miesięcy osoby chcące nabyć telefon po 6 miesiącach

75% badanych pragnących nabyć telefon komórkowy chce podpisać umowę z operatorem sieci komórkowej, obligującą do płacenia stałego abonament. Reszta tj. 25%, nie zamierza zawrzeć takiej umowy.

75%

25%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120%

osoby chcące płacić stały abonament osoby nie chcące płacić stałego abonamentu

Jako jeden z dwóch najważniejszych powodów wyboru operatora telefonii komórkowej, 49% respondentów wskazało na bliskość punktu sprzedaży, 69% na markę telefonu w ofercie, 45% na wielkość abonamentu, 20% na koszt zakupu telefonu komórkowego, 0% na koszt aktywacji, usługi dodatkowe 2%, termin umowy 11%, dodatkowe akcesoria przy zakupie 4%.

docsity.com

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

bliskość punktu w sprzedaży marka telefonu w ofercie wielkość abonamntu koszt zakupu telefonu koszt aktywacji usługi dodatkowe termin umowy dodatkowe akcesoria przy zakupie

Z pośród osób mających telefony komórkowe i chcących zakupić 85% zamierza korzystać z telefonii trzeciej generacji UMTS. 2% nie zamierza korzystać, 13% nie ma wyrobionej opinii.

Liczba mieszkańców gminy Drezdenko na dzień 30 marca 2002 roku: Bagniewo 84

Czartowo 66

Drawiny 469

85%

2% 13%

ankietowani deklarujący chęć zakupu telefonu trzeciej generacji ankietowani nie deklarujący chęci zakupu telefonu trzeciej generacji osoby niezdecydowane

docsity.com

Duraczewo 26

Goszczanowiec 346

Goszczanowo 303

Goszczanówko 135

Gościm 531

Górzyska 61

Grotów 359

Karwin 148

Kijów 16

Klesno 216

Kosin 126

Kosinek 6

Lipno 272

Lipno-Tuczępy 76

Lubiatów 137

Lubiewo 80

Marzenin 190

Modropole 77

Niegosław 737

Osów 327

Przeborowo 115

Przeborowo-Hutniki 10

Przeborowo-Lipowo 10

Rąpin 437

Stare Bielice 369

Trzebicz 732

Trzebicz-Młyn 44

Trzebicz-Nowy 291

Zagórze 69

Zielątkowo 92

Drezdenko 10902

Suma 17859

docsity.com

RYS. 1. WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ W:

* wyniki badań CBOS-u

docsity.com

WNIOSKI

Jak wynika z badań w ostatnim roku liczba gospodarstw domowych na terenie gminy

Drezdenko posiadająca co najmniej jeden telefon komórkowy wzrosła podobnie jak dla całego kraju o ponad 10%, wzrosła również liczba gospodarstw domowych posiadających więcej niż jeden telefon komórkowy co świadczy o nie zaspokojonym popycie na te dobra. Najwięcej osób posiadających prywatny telefon komórkowy było w wieku od 20-40 lat. Dynamika wzrostu sprzedaży telefonów komórkowych na tendencje spadkową. Z 1998 roku na 1999 rok, wzrost posiadaczy telefonów komórkowych wynosił na terenie gminy Drezdenko 120%. W kolejnym roku 100%, z 2000 na 2001 rok 76% a przewidywane tempo w tym roku będzie wynosiło 36%. Większość osób kupujących telefony (77%) zobligowała się do płacenia stałego abonamentu. 42% ankietowanych kupiło swoje telefony w Drezdenku, 52% kupiło u autoryzowanych przedstawicieli telefonii komórkowej poza Drezdenkiem, a 3% od osób prywatnych. Z pośród osób nie posiadających telefonu komórkowego 38% planuje zakup telefonu komórkowego, większość z planujących zakup chciało by podpisać umowę obligującą do płacenia stałego abonamentu – 75%. Na wybór operatora telefonii komórkowej największy wpływ według ankietowanych miała marka telefonu komórkowego w ofercie – 69% respondentów, następnie bliskość punktów sprzedaży –49%, wielkość abonamentu – 45%, a 20% koszt zakupu telefonu komórkowego. Większość osób korzystających z telefonu komórkowego i mających zamiar dokonać zakupu telefonu komórkowego wyraziła chęć korzystania z telefonii trzeciej generacji – UMTS. Na podstawie zgromadzonych danych przy zakładanym udziale w lokalnym rynku – 42%, planowana wielkość sprzedaży na przestrzeni najbliższego roku powinna wynieść 789 telefonów komórkowych. W wielkość sprzedaży wliczone są osoby chcące po raz pierwszy zakupić telefon komórkowy jak i osoby mające zamiar ponownie podpisać umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Średnia sprzedaż miesięczna zapewniająca opłacalność wynosi 60 telefonów komórkowych, tak więc sprzedaż aparatów telefonicznych pokryje koszty dodatkowej działalności firmy (koszt wynajmu lokalu i opłacenia pracownika), gdyż planowana średnia sprzedaż telefonów oscyluje w granicach 66 aparatów telefonicznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę sprzedaż kart uzupełniających konto, planowana jej ilość wyniesie około 1370 sztuk. Sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych będzie dodatkowym źródłem dochodu, planowana wielkość sprzedaży około 639 sztuk różnego rodzaju akcesoriów. W perspektywie najbliższych 5-6 lat popyt na telefony ustabilizuje się na nieco większym od obecnego poziomie. Zmieni się struktura kupujących pod względem dokonywania pierwszego zakupu i odnawiania. Zmniejszy się liczba osób kupujących swój pierwszy telefon a zwiększy się liczba klientów, chcących przedłużać dotychczasową lub podpisywać nową umowę. W dłuższej perspektywie, tj. 6-10 lat popyt na telefony komórkowe zacznie wzrastać z uwagi na coraz większą dostępność telefonów komórkowych trzeciej generacji UMTS. Telefonia komórkowa trzeciej generacji zostanie wprowadzona za około 3 lata, a po około 3-lat po wprowadzeniu nowego produktu, jakim jest telefon komórkowy trzeciej generacji, jego cena znacznie spadnie dostosowując się do potencjalnych możliwości finansowych przeciętnego klienta. Dlatego największe zyski ze sprzedaży telefonów komórkowych firma „JAFAX” osiągnie za 6-10 lat.

docsity.com

WSKAZÓWKI DO PRZYSZŁYCH BADAŃ

Jak wiadomo korzystanie z telefonu komórkowego wiąże się ściśle z poziomem

dochodów. W gminie Drezdenko istniał dość duży obszar szarej strefy związany z importem i handlem używanymi samochodami, po wprowadzeniu przepisów 15 marca przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury o wzroście akcyzy na sprowadzane samochody, planowany jest spadek dochodów mieszkańców gminy Drezdenko. W przyszłych badaniach należałoby wziąć czynnik dochodu jako jeden z elementów badania rynku. W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej zmieni się struktura ludności wiejskiej, nastąpi zwiększona migracja ze wsi do miasta, a jak wynika z przeprowadzonych badań, ludność zamieszkująca miasta charakteryzuje większy odsetek posiadanych telefonów komórkowych. Tak więc czynnik migracji po wejściu do UE należałoby również uwzględnić w przyszłych badaniach. W kolejnych badaniach należałoby wziąć pod uwagę osoby nie zamieszkujące gminy Drezdenko, które zostały pominięte w tych badaniach.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.

Pobierz dokument