Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce, zagadnienia egzaminacyjne - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce, zagadnienia egzaminacyjne - Notatki - Polityka, Notatki'z Analiza Polityczna

RTF (35 KB)
1 strona
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki przedstawiające zagadnienia egzaminacyjne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Zagadnienia Egzaminacyjne

Wstęp do nauki o państwie i polityce, UŚ Katowiceprof. Piotr Dobrowolski 1. Tradycje i współczesne stanowiska politologiczne w Polsce 2. Nauki polityczne we współczesnym świecie: główne ośrodki, szkoły, postaci. 3. Nauki polityczne a inne nauki społeczne 4. Przedmiot badań nauki o polityce 5. Etymologia pojęcia polityka. Główne sposoby definiowania polityki. Przyczyny wieloznaczności pojęcia. 6. Systemowe ujęcie polityki i jego miejsce w badaniach nad polityką . Zasady badania systemu politycznego. Podsystemy systemu politycznego. 7. Pole polityki i jego znaczenie w wyjaśnianiu polityki. 8. Zjawisko i proces polityczny w ujęciu systemowym 9. Polityka i inne sfery życia społecznego (struktura społeczna, ekonomika, normy i wartości społeczne w tym ideologia , kultura, etc.) - pojecie kultury politycznej 10. Terytorium w polityce. Geopolityka, teorie geopolityczne i ich współczesne znaczenie. 11. Podmiotowość polityczna - pojęcie, poziomy podmiotowości, formy przejawiania się w polityce. 12. Państwo i jego rola w polityce 13. Władza (Prawo a system władzy politycznej Legitymizacja) 14. Metody i ujęcia w badaniach nad politykąZagadnienia opracowane w dołączonym pliku *.DOC

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument